Günümüzde uykusuzluk sadece yetişkinlerin değil, gençlerin ve ilkokul çağındaki çocukların da problemi. Ama uykunun hem beden hem de zihin sağlığımız için önemini düşünecek olursak, buna yönelik çözümler aramalıyız.

Daha önce yapılan araştırmalar, öğle arası kısa kestirmelerin iş hayatındaki performansa olumlu etki ettiğini göstermişti.

Yeni bir araştırma ise ilkokul 4 v4 6. Sınıf öğrencileri üzerinde yapıldı.

10-12 yaşları arasında dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrencisi olan yaklaşık 3 bin öğrenci arasında yapılan bir çalışma, öğlen uyuklaması ile çocukların;

daha mutlu

daha az davranışsal problem

daha yüksek sözel IQ

Ve daha iyi akademik başarı gösterdiklerini ortaya koydu.

Haftada üç ya da daha fazla kez öğle arası uyuyan çocukların akademik performanslarında yüzde 7.6’lık bir artış görüldü. Yani sadece öğle arası kısa bir kestirme ile ders ortalamasını 7.6 puan artırabiliriz.

Belki Milli Eğitim Bakanlığımızın da bu araştırmayı iyi değerlendirmesi ve sistematik bir şekilde tüm okullarda uygulatması gerekir. Ne dersiniz?