Yeni bir araştırmaya göre, asit düşürücü ilaçlar kullanan kişilerde migren riskinin daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırma, bu ilaçların aşırı reçetelendirildiğine ve migren ile olası bir bağlantısına dikkat çekiyor.

Asit Düşürücü İlaçların Potansiyel Riskleri

Bazı asit düşürücü ilaçların, kullanıcılarında migren ve benzeri şiddetli baş ağrıları riskini artırabileceği bildirildi. Maryland Üniversitesi’nden araştırmacılar, proton pompa inhibitörleri (PPI) ve histamin H2-reseptör antagonistleri gibi ilaçların kullanımının, migren oluşumuna zemin hazırlayabileceğini belirtiyorlar. Asit reflüsü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşur ve sıklıkla mide yanması ve ülserlere neden olabilir.

Araştırma Bulguları ve İstatistikler

Neurology Clinical Practice dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, asit düşürücü ilaç kullanan kişiler, kullanmayanlara göre daha yüksek oranda migren ve şiddetli baş ağrısı rapor etmişler. Araştırmada, proton pompa inhibitörü kullananların %25’i, H2 blokerleri kullananların %25’i ve herhangi bir asit düşürücü ilaç kullananların %22’si şiddetli baş ağrısı deneyimledi. İlaç kullanmayanlarda bu oran %19 ile %20 arasında değişmekte.

Araştırmanın Kısıtlamaları ve Gelecek Önerileri

Araştırmacılar, çalışmanın sınırlı bir katılımcı grubu üzerinde gerçekleştirildiğini ve bu ilaçların özellikle H2 blokerleri kullanan kişi sayısının az olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca, çalışma sadece reçeteli ilaçları kapsamaktadır. Araştırmanın sonuçları, gastrointestinal sorunları olan kişilerin migren geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteren diğer çalışmalarla uyumlu; ancak bu bağlantının tam olarak açıklanamadığı ifade ediliyor.

Uzman Görüşleri ve Öneriler

Dr. Medhat Mikhael ve Dr. Clifford Segil gibi alanında uzman doktorlar, stresin hem asit reflü hem de migren üzerinde etkili olabileceğini ve asit düşürücü ilaçların kullanımının migren hastalarında dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Mikhael, asit reflüsü ve baş ağrıları arasındaki bağlantının, merkezi sinir sistemi veya glutamat seviyeleriyle ilgili olabileceğini belirtiyor.

Bu araştırma, asit düşürücü ilaçların aşırı reçetelenmesine dikkat çekerken, migren ve benzeri ciddi baş ağrılarıyla olan ilişkisini daha derinlemesine incelemek için daha fazla araştırma yapılmasının gerekliliğine işaret ediyor.

KAYNAK:

https://www.neurology.org/doi/10.1212/CPJ.0000000000200302