154 çalışmanın incelendiği yeni bir araştırma, öfke yönetiminde fiziksel aktiviteler yerine sakinleştirici tekniklerin daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Öfke Yönetiminde Yanlış Bilinenler

Geleneksel olarak önerilen, ancak etkili olmayan yöntemler arasında, koşmak, bisiklete binmek veya kum torbasına vurmak gibi fiziksel aktiviteler bulunuyor. Bu faaliyetlerin, kişilerin öfke seviyelerini düşürmede yetersiz kaldığı belirlendi.

Araştırmanın Bulguları

Araştırmacılar, kişinin uyanıklık ve enerji seviyesini ifade eden fizyolojik uyarılma üzerinde yapılan çalışmalarda, öfke ve saldırganlık üzerindeki etkilerini inceledi. Yapılan meta-analizde, düşük fizyolojik uyarılma sağlayan aktivitelerin, laboratuvar ortamında ve gerçek dünya senaryolarında, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda, bireysel ve grup seanslarında etkili olduğu gözlendi. Bu aktiviteler arasında derin nefes alma, kas gevşetme, yoga, meditasyon ve farkındalık yer alıyor.

Fiziksel Aktivitelerin Karışık Sonuçları

Öte yandan, öfke yönetimi amacıyla yapılan bazı fiziksel aktiviteler, özellikle koşu, öfkeyi artırabiliyor. Koşunun tekdüze doğası, monotonluk ve hayal kırıklığı hissi uyandırarak öfkeyi şiddetlendirebiliyor. Ancak top oyunları ve beden eğitimi dersleri gibi grup aktiviteleri, olumlu duygular uyandırarak öfkeyi azaltıyor.

Öfkeyi Dışa Vurmanın Zararları

Araştırma, öfkeyi dışa vurma eyleminin, öfke ve saldırganlık seviyelerini artırdığını da gösteriyor. Öfkeyi “buhar atmak” ve “göğüs açmak” olarak nitelendirmek, bu duyguların dışa vurulmasının terapötik bir değeri olduğu mitini çürütüyor. Bu tür faaliyetler, öfkenin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmuyor.

Neden Önemli?

Öfke, fiziksel çatışmalardan trafik tartışmalarına kadar potansiyel olarak yıkıcı sonuçlara sahip yaygın bir duygudur. Çoğu insan için etkili öfke kontrol teknikleri bulmak, hem bireysel hem de toplumsal refahı desteklemek adına büyük bir gerekliliktir. Araştırmamız, sakinleştirici aktivitelerin bu konuda son derece etkili olduğunu ve çoğunun uygun maliyetli veya ücretsiz olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışma Metodolojisi

Bu çalışma, “Clinical Psychology Review” dergisinde yayımlanan ve uyarılma düzeyini artıran veya azaltan aktivitelerin öfke ve saldırganlık üzerindeki etkilerini inceleyen 154 çalışmanın verilerini birleştiren meta-analitik bir inceleme niteliğindedir. Meta-analiz, büyük örneklem boyutu (bu çalışmada 10,186 katılımcı) sayesinde istatistiksel olarak güçlü sonuçlar sunar ve tekil çalışmalarda daha az belirgin olan örüntüleri ortaya çıkarabilir.