Yeni bir araştırma, gebelik sırasında balık yağı takviyesi almanın, çocukların on yaşındayken aşırı kilo ve metabolik sendrom riskini artırabileceğini öne sürüyor. Ancak, balık yağı takviyesinin erken çocukluk astımı ve enfeksiyon riskini düşürdüğü de gözlemlendi.

Balık Yağı ve Çocuk Sağlığı Üzerine Çarpıcı Bulgular

Danimarka’da yapılan bir araştırmaya göre, gebelik sırasında alınan balık yağı takviyesi, çocukların on yaşına geldiklerinde daha yüksek vücut kitle indeksi (VKİ), vücut yağ oranı ve aşırı kilo riskine sahip olmalarıyla ilişkilendiriliyor. Kopenhag Üniversitesi’nden Klaus Bønnelykke’nin liderliği altında yürütülen çalışma, bu etkilerin uzun vadede obezite riskini artırabileceğini öne sürüyor.

Araştırmanın Yöntemi ve Katılımcılar

736 hamile kadın üzerinde yapılan bu prospektif klinik çalışmada, katılımcılara gebeliğin 24. haftasından doğumdan bir hafta sonrasına kadar günde 2.4 gram n-3 uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri (n-3 LCPUFA) veya plasebo verildi. Araştırma sonuçları, balık yağı takviyesi alan annelerin çocuklarının, takviye almayan annelerin çocuklarına kıyasla daha yüksek VKİ ve metabolik sendrom skorlarına sahip olduğunu gösterdi.

Erken Çocukluk Dönemi Faydaları ve Potansiyel Riskler

Araştırmanın baş yazarı Bønnelykke, balık yağı takviyesinin erken çocukluk döneminde astım ve enfeksiyon riskini üçte bir oranında azalttığına dikkat çekiyor. Ancak, bu bulguların çocukların daha sağlıksız bir büyüme veya metabolizma profiline yol açıp açmayacağı henüz net değil. Bu sonuçlar, başka bağımsız çalışmalarla tekrarlanana kadar net bir sonuç çıkarmak zor.

KAYNAK:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523663488