British Columbia Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, genellikle kilo vermek için kullanılan diyabet ilaçları olan GLP-1 agonistlerinin ciddi gastrointestinal komplikasyonlarla ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Bu olaylar nadir görülse de, bu ilaçların yaygın kullanımı dünya çapında önemli sayıda kullanıcıyı etkileyebilir. Araştırmacılar, hastaların yeterince bilgilendirilmesini sağlamak için daha şeffaf uyarı etiketlerini savunuyor.

Popüler Zayıflama İlaçlarının Risklerinin Ortaya Çıkarılması
Wegovy, Ozempic, Rybelsus ve Saxenda gibi markaları içeren GLP-1 agonistleri, kilo vermek için etkili bir araç olarak kabul edilmiştir. Ancak yeni araştırmalar, bu ilaçların özellikle kilo vermek için kullanan diyabetik olmayan hastalarda ciddi gastrointestinal sorunlara yol açma riskinin yüksek olabileceğini göstermektedir.

Diyabetik Olmayan Hastalardaki Bulgular
Önceki çalışmalar diyabetli hastalarda bazı risklerin altını çizmiş olsa da, bu çalışma diyabetik olmayan hastalarda advers gastrointestinal olayları inceleyen ilk büyük, popülasyon düzeyinde çalışmadır. JAMA’da yayınlanan bulgular, mide felci, pankreatit ve bağırsak tıkanıklığı gibi ciddi tıbbi durumlarla bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Etiket Dışı Kullanımdaki Artış ve Sonuçları
Başlangıçta Tip 2 diyabeti yönetmek için geliştirilen GLP-1 agonistleri, son on yılda etiket dışı bir kilo verme aracı olarak popülaritesini artırmıştır. Sadece ABD’de 2022 yılında yaklaşık 40 milyon reçete düzenlenmiştir. İlaçların bazı formları sadece 2021 yılında obezite tedavisi olarak onaylanmıştır. Bununla birlikte, kilo kaybı için etkinliklerini inceleyen klinik çalışmalar, küçük örneklem boyutları ve kısa takip süreleri nedeniyle nadir gastrointestinal olayları yakalamak için tasarlanmamıştır.

Detaylı Çalışma Bulguları ve Önemleri
UBC araştırmacıları, 2006-2020 yılları arasında iki ana GLP-1 agonisti olan semaglutid veya liraglutid reçete edilenlere odaklanarak yaklaşık 16 milyon ABD hastası için sağlık sigortası talep kayıtlarını analiz etti. Çalışma, başka bir kilo verme ilacı olan bupropion-naltrekson ile karşılaştırıldığında, GLP-1 agonistlerinin aşağıdakilerle ilişkili olduğunu bulmuştur:

9,09 kat daha yüksek pankreatit riski: Şiddetli karın ağrısına neden olabilen ve bazı durumlarda hastaneye kaldırılmayı ve ameliyatı gerektirebilen pankreatit veya pankreas iltihabı riski 9,09 kat daha yüksektir.
4,22 kat daha yüksek bağırsak tıkanıklığı riski: Yiyeceklerin ince veya kalın bağırsaktan geçmesinin engellendiği ve kramp, şişkinlik, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlara neden olan bağırsak tıkanması riski 4,22 kat daha yüksektir. Şiddetine bağlı olarak ameliyat gerekebilir.
3,67 kat daha yüksek gastroparezi riski: Yiyeceklerin mideden ince bağırsağa geçişini sınırlayan ve kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi semptomlara neden olan gastroparezi veya mide felci riski 3,67 kat daha yüksektir.
Bu olaylar nadir görülse de, dünya çapında çok sayıda kullanıcı olduğu düşünüldüğünde, yine de birçok kişi etkilenebilir.

Gelecekte Kullanım için Çıkarımlar ve Öneriler
Araştırmacılar, bu ilaçların artan erişilebilirliği ve kullanıcılar arasında olası yan etkilere ilişkin potansiyel kapsamlı anlayış eksikliği konusunda endişelerini dile getirmektedir. Düzenleyici kurumların ve ilaç üreticilerinin, hastalar arasında bilgilendirilmiş onamı kolaylaştırmak için şu anda gastroparezi riskini içermeyen ürünlerinin uyarı etiketlerini güncellemeyi düşüneceklerini umuyorlar.

Yan etkilere eklendi

Wegovy ve Saxenda’nın reçete bilgileri, pankreas iltihabı, safra kesesi sorunları, bağırsak tıkanıklığı, böbrek sorunları, ciddi alerjik reaksiyonlar, kalp atış hızında artış, intihar düşünceleri ve görme değişiklikleri veya diyabeti olan kişiler de dahil olmak üzere bir dizi ciddi yan etki konusunda uyarıda bulunmaktadır. Ozempic’in uyarı etiketine ileus veya tıkanmış bağırsaklarla ilgili bir uyarı da yeni eklenmiştir.

Sonuç
Araştırma, özellikle potansiyel riskler göz önünde bulundurulduğunda, kilo kaybı için GLP-1 agonistlerinin tam olarak anlaşılması ve dikkatli kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan GLP-1 agonistlerinin, nadir görülen olaylar bile önemli sayıda kişiyi etkileyebileceğinden, açık uyarı etiketleri ve kapsamlı hasta eğitimi gerekmektedir.

ARKA PLAN:

2021’de ABD Gıda ve İlaç İdaresi, yalnızca kilo vermesi gereken, diyabeti olmayan obez kişiler için semaglutidi onayladı. Diyabet için reçete edildiğinde Ozempic, kilo kaybı için reçete edildiğinde Wegovy markası altında satılmaktadır. Liraglutide, 2014’ten beri FDA tarafından kilo verme ilacı olarak onaylanmıştır. Diyabet için reçete edildiğinde adı Victoza’dır; kilo kontrolü için reçete edildiğinde buna Saxenda denir. Ancak ilaçlar kilo kaybı için resmi olarak piyasaya çıkmadan önce bile doktorlar faydalarını fark etmiş ve kilo vermesi gereken hastalar için endikasyon dışı reçete yazmaya başlamışlardı.

KAYNAKLAR:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2810542