tiroide modülü

Tiroid beziniz, boynunuzda Adem elmasının altında bulunan küçük, kelebek şeklinde bir iç salgı bezidir . Tiroksin (T4 olarak da adlandırılır) ve triiyodotironin (T3 olarak da adlandırılır) hormonlarını üretir . Bu hormonlar , aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli vücut işlevlerinde rol oynar:

 • Metabolizma 
 • Vücut ısısı
 • Ruh hali
 • Nabız ve kalp hızı 
 • Sindirim gibi…

Bir tiroid nodülü, tiroid içinde bulunan katı veya sıvı dolu bir yumrudur. Tiroid nodüllerinin çoğu küçüktür, dokunulduğunda hissedilmez ve belirti vermez. Tiroid bezindeki hücrelerin aşırı büyümesinden kaynaklanırlar .

Tiroid nodülleri şu şekilde sınıflandırılır:

 • Soliter (tek bir nodül).
 • Çoklu (birden fazla nodül).
 • Kistik (sıvı dolu).
 • Solid (katı).

Tiroid nodülleri ne kadar yaygındır?

Tiroid nodülleri yaygındır. Hastanelerde veya Aile Sağlığı Merkezlerinde, fizik muayene sırasında yetişkinlerin yaklaşık %5 ila %7’sinde nodüller tespit edilir. Ultrason görüntüleme, yetişkinlerin %20 ila %76’sında tiroid nodüllerinin olduğunu ortaya koymaktadır.

Nodüller, kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazla görülür. Görülme sıklığı da yaşla birlikte artar.

30 yaşında kadınların yaklaşık %30’unda nodül olacağı tahmin edilmektedir. 70 yaşına gelindiğinde, kadınların yaklaşık %70’inde en az bir tane nodül olacaktır. Hashimoto hastalığı gibi başka tiroid rahatsızlıklarınız varsa veya radyasyona maruz kaldıysanız, tiroid nodülü riski de daha yüksektir. Bununla birlikte, yetişkin nüfusun yalnızca çok küçük bir bölümünün nodüller için tedaviye veya incelemeye ihtiyacı olacaktır.

İnsanlar genellikle rutin bir kontrol sırasında veya ilgisiz başka bir sağlık sorununu araştırırken tiroid nodülleri olduğunu öğrenirler. Tiroid nodülleri, ultrason veya BT taramaları gibi yaygın görüntüleme testlerinde kolayca görülür . Ultrason gibi teşhis araçlarının kullanımı hızla arttığı ve ayrıca yaşlandıkça doktorları daha çok ziyaret etme eğiliminde olduğumuz için tesadüfen tiroid nodülleri bulma şansı da arttı.

Ne zaman endişelenmelisin?

Anlaşılır bir şekilde, insanlar bir tiroid nodülünün kanser anlamına gelebileceğinden endişe ediyorlar . Ancak artık tiroid nodülü olan hastaların yaklaşık %10’unun kanser teşhisi aldığını biliyoruz ; yani tespit edilenlerin yaklaşık %90’ı kanser riski taşımıyor .

Genel olarak, risk yalnızca geçmişte radyasyona maruz kalma, ailede tiroid kanseri öyküsü, obezite veya nodülün keşfedildiği tarihte 20 yaşından küçükse artar. 

Endişe verici semptomlar şunlardır: büyüyen bir tiroid nodülü, yakın zamanda başlayan ses kısıklığı, yutma güçlüğü, boyun ağrısı veya rahatsızlığı, büyük sert nodül veya çevredeki büyümüş lenf düğümleri.

Tıbbi geçmişiniz ve tiroid ile ilgili herhangi bir fiziksel semptom her zaman bir doktorla tartışılmalıdır. Daha fazla araştırma yapılmasını veya zaman içindeki değişiklikleri izlemeyi önerebilirler. Gözlem yapma fikri kulağa mantıksız gelebilir, ancak önemli olabilir çünkü daha fazla araştırma yapmak her zaman sizin yararınıza olmayabilir.

Tiroid nodüllerinin tedavisi, nodülün kanser olduğundan şüphelenilip şüphelenilmediği veya boyun rahatsızlığı veya tiroid hormonlarının aşırı üretimi gibi semptomlara neden olup olmadığına bağlıdır . Çoğu zaman, tiroid nodülleri için resmi bir tedavi gerekmez.

Özetleyecek olursak Tiroid nodülünde kanser riski aşağıdaki faktörlerle artar:

 • 30 yaşından küçük yaş
 • 50 yaşından büyük yaş
 • Erkek cinsiyeti
 • Pozitif aile öyküsü tiroid kanseri
 • Diğer endokrin kanserlerin pozitif aile öyküsü
 • Önemli derecede radyasyona maruz kalma öyküsü
 • Daha büyük tiroid nodülleri
 • Ses teli felci (ses kısıklığı)

Tiroid kanseri hiçbir belirti vermeden veya hastanın haberi bile olmadan yıllarca varlığını sürdürebilir. Aslında, kanserli olan tiroid nodüllerinin %50’si ameliyatla alınana kadar teşhis bile konulamamaktadır. 

Tiroid nodülüm için ameliyata ihtiyacım var mı?

Biyopside iyi huylu olan tiroid nodülleri gözlenebilir. Bu, nodülün aşırı aktif/toksik (hipertiroidizme neden olan), büyük (4 cm veya daha büyük) veya boyutu ilerleyen, semptomatik, göğüs boşluğuna uzanan veya nefes borusunu (trakeal) veya yemek borusunu (özofagus) iten bir guatrın parçası olmaması koşuluyla mümkündür. Gözlem süresi biraz keyfidir. Gözlem genellikle yaklaşık 12-18 ayda bir tiroid kan testlerinin, ultrasonun ve fizik muayenenin tekrarlanması anlamına gelir (iyi huylu nodüller için her 3 veya 6 ayda bir ultrason endike değildir). Tiroid nodülünün boyutu artarsa veya semptomlar ortaya çıkarsa, tekrar biyopsi veya ameliyat endike olabilir. Büyük nodüllerin, ameliyat öncesi İİAB biyopsisi ile teşhis edilemeyen kanser (%10,4 – %22 oranında) barındırabileceği unutulmamalıdır. Bununla birlikte, yıllar boyunca değişmeyen tiroid nodülleri hiçbir zaman herhangi bir tedavi gerektirmeyebilir.

Tesadüfen bulunan tiroid nodülleri

Son yıllarda, yeni tiroid kanseri vakalarındaki dramatik artış, büyük ölçüde tiroid nodülleri araştırılırken bulunan küçük, düşük riskli tiroid kanserleri bulgularından kaynaklanmaktadır. Tiroid kanseri vakalarının büyük bir bölümünü aşırı teşhisin, yani doğru ancak gereksiz teşhisin oluşturduğuna dair güçlü kanıtlar mevcuttur.

Tiroid kanseri teşhisinde hızlı bir artış olmasına rağmen, bu kanserden ölenlerin sayısının (ölüm oranı) sabit kaldığını biliyoruz. Bu, bu kanserlerin çoğunun gereksiz yere tespit edildiği anlamına gelir. Ve bunları bulmak endişeye neden olabilir ve bazen sonuçta hiç gerekli olmayabilecek tedavilere ve mali maliyetlere yol açabilir.

Bu durumun aşırı teşhisi ve ardından aşırı tedavisi kapsamlı bir şekilde belgelenmiştir. Ancak bu sorunların nasıl önleneceği ve ele alınacağı konusunda çalışmak zor olmaya devam etmektedir. Amerikan Tiroid Derneği, tiroid nodüllerinin yönetimi için önde gelen bir tedavi grubudur. Dernek, 1 santimetreden küçük nodüllere rutin olarak biyopsi yapılmamasını önermektedir. Buna paralel olarak, küçük tiroid nodüllerinin aşırı tedavisini azaltmak için ultrason raporlama sistemleri getirilmiştir.