Yeni bir araştırma, asit reflü tedavilerinin migren veya şiddetli baş ağrısı yaşama riskini artırabileceğini ortaya koyuyor. Proton pompası inhibitörleri, H2 blokerleri ve antasit takviyeleri gibi tedavilerin kullanımı, bu sağlık sorunlarına yakalanma olasılığını artırabilir.


Asit reflüsü, haftada en az bir kez üç yetişkinden birini etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Mide asidinin mideden yemek borusuna, yani boğaza yakın bir bölgeye doğru akması sonucu meydana gelir. Genellikle büyük ve yağlı bir öğünden sonra veya yemekten hemen sonra yatıldığında üst karın veya göğüs bölgesinde yanma hissi gibi belirtiler ortaya çıkar.

Yeni Araştırma: Asit Reflü Tedavileri ve Migren Bağlantısı

Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, asit azaltıcı tedaviler alan kişiler ile almayan kişiler arasında migren veya baş ağrısı yaşama olasılıkları karşılaştırıldı. Analize dahil edilen tedaviler arasında proton pompası inhibitörleri (örneğin omeprazol), histamin H2-reseptör antagonistleri (H2 blokerleri) ve antasit takviyeleri bulunuyor. Bu tedaviler, genellikle mide yanması semptomları için ve ülser ile gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) olan kişiler tarafından kullanılır.

Araştırmacılar, 1999 ile 2004 yılları arasında toplanan ve CDC tarafından yürütülen bir anketin verilerini analiz ettiler. Ankette katılımcılara asit baskılayıcı tedavi kullanıp kullanmadıkları ve geçtiğimiz üç ay içinde migren veya şiddetli baş ağrısı yaşayıp yaşamadıkları soruldu. Araştırmacılar, bu yılların verilerini kullanmalarının nedeninin, spesifik baş ağrısı ve migren sorularını içeren tek veri seti olması olduğunu belirtti.

Tedavi Türlerine Göre Migren Riski

Asit reflü tedavisi alan kişilerin, tedavi kullanmayanlara göre migren veya şiddetli baş ağrısı bildirme olasılıklarının arttığı görüldü. Risk artışı, kullanılan tedavi türüne göre değişiklik gösterdi:

  • Proton pompası inhibitörü kullanımı, %70 artmış bir risk ile ilişkilendirildi.
  • H2 blokeri kullanımı, %40 artmış bir risk ile ilişkilendirildi.
  • Genel antasit kullanımı, %30 artmış bir risk ile ilişkilendirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, tedavi türlerine bağlı olarak migren veya şiddetli baş ağrıları yaşama olasılıkları arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır.

Sonuçlar ve Öneriler

Bu bulgular, “Neurology Clinical Practice” dergisinde perşembe günü yayımlandı. Araştırmanın sonuçları, asit reflü tedavisi gören hastaların, özellikle migren veya şiddetli baş ağrısı geçmişi olanların, tedavi seçeneklerini doktorlarıyla detaylı bir şekilde görüşmeleri gerektiğini öne sürüyor. Asit reflü tedavisi almayı düşünen veya mevcut tedavilerini gözden geçirmek isteyen hastalar için de doktor tavsiyesi büyük önem taşımaktadır.