Yeni ve önemli bir çalışma raporuna göre, cep telefonu kullanımı bir erkeğin baba olma şansını köreltiyor olabilir.

İsviçreli araştırmacılar, on yılı aşkın bir veriyi kullanarak, sık sık cep telefonu kullanan genç erkeklerin sperm konsantrasyonunun ve sperm sayısının, nadiren kullanan erkeklere göre daha düşük olduğunu buldu.

Ancak çalışmanın yazarları, verilerin 4G gibi gelişmiş hücre teknolojilerine geçişin erkek doğurganlığını koruma gibi olumlu bir yan etkiye de sahip olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Araştırmacılar, cep telefonu kullanımı ile düşük meni kalitesi arasındaki ilişkinin 2005 ile 2018 yılları arasında giderek azaldığını buldu.

Baş araştırmacı Rita Rahban, “Bu eğilimin 2G’den 3G’ye ve ardından 3G’den 4G’ye geçişe karşılık geldiğini düşünüyoruz, bu da telefonların iletim gücünde bir azalmaya yol açtı. 4G, veri aktarımında 2G’den çok daha verimli, bu da maruz kalma süresini azaltıyor. Genel olarak, 4G ve 5G gibi yeni nesil mobil teknolojiler, gelişmiş veri hızları ve yetenekleri sunarken radyasyona maruz kalmayı azaltmayı amaçlıyor.” ddedi.

Genel olarak, araştırmacılar cep telefonlarını günde 20 kereden fazla kullanan erkeklerin, cep telefonlarını haftada bir kereden az kullanan erkeklere kıyasla, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından minimum sağlıklı erkek doğurganlığı için belirlenen değerden daha düşük bir sperm konsantrasyonuna sahip olma olasılığının %30 daha fazla olduğunu bulmuşlardır.

Sık cep telefonu kullananların da nadir kullananlara kıyasla DSÖ’nün doğurganlık referansından daha düşük bir sperm sayısına sahip olma olasılığı %21 daha fazlaydı.

Araştırmacılar arka plan notlarında, ortalama sperm sayısının son 50 yılda meni mililitresi başına 99 milyon spermden 47 milyon/mL’ye düştüğünü bildirdi.

Çalışma için Rahban ve meslektaşları, 2005 ve 2018 yılları arasında altı askeri zorunlu askerlik merkezinde askere alınan 18 ila 22 yaşlarındaki yaklaşık 2.900 İsviçreli erkeği izledi.

Erkekler, cep telefonu kullanımları da dahil olmak üzere yaşam tarzları ve sağlıkları hakkında ayrıntılı anketler doldurdu. Ayrıca fiziksel muayenenin bir parçası olarak sperm örnekleri de vermişlerdir.

Cep telefonunu günde 20 kereden fazla kullanan erkeklerde ortalama sperm konsantrasyonu 44,5 milyon/mL iken, haftada bir kereden fazla kullanmayan erkeklerde 56,5 milyon/mL oldu.

Ağır cep telefonu kullanıcılarının ortalama sperm sayısı da daha düşüktü; nadiren cep telefonu kullanan erkeklerin yaklaşık 154 milyon olan sperm sayısına kıyasla yaklaşık 120 milyon.

Bulgular, cep telefonu kullanımının spermin şeklini veya hareket kabiliyetini etkilemediğini gösterdi.

Yeni çalışma Doğurganlık ve Sterilite dergisinde 31 Ekim’de yayınlandı .