Kalp hastalıkları ve kanser, dünya genelinde hastalık ve ölüm nedenleri arasında başı çekerken, bu iki durumun birbirleriyle derinden bağlantılı olduğu giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu inceleme, kalp ve kanser hastalıklarının ortak modifiye edilebilir risk faktörlerini ve bunların tedavi yöntemlerine nasıl entegre edilebileceğini detaylı bir şekilde ele almakta ve kardiyo-onkoloji alanındaki gelecek araştırma yönlerine ışık tutmaktadır.

Kalp Hastalıkları ve Kanser Arasındaki Sıkı ilişki

Kalp hastalıkları (KH) ve kanser, dünya çapında en yaygın sağlık sorunları arasında yer almakta ve her iki durum da temelde birbiriyle bağlantılı olarak tanınmaya başlamıştır. Bu incelemede, her iki hastalığın da paylaşılan modifiye edilebilir risk faktörlerini ve bu durumların nasıl birbirlerinin gelişimini tetiklediğini inceleyeceğiz.

Ortak Risk Faktörleri: İki Hastalığın Kesişim Noktası

KH ve kanserin ortak modifiye edilebilir risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, hiperlipidemi, diyabet, obezite, sigara kullanımı, diyet, fiziksel aktivite ve sağlıkla ilgili sosyal belirleyiciler yer almaktadır. Bu faktörler, bireyleri her iki hastalık için de predispoze eden mekanizmaların ve risk faktörlerinin bir yansımasıdır.

Kalp Hastalığı ve Kanser Arasındaki İki Yönlü İlişki

Kanser hastaları, gelişen modifiye edilebilir risk faktörlerine kısmen bağlı olarak, çoklu KH alt türleri ve KH’dan ölüm riski altındadır. Benzer şekilde, KH hastaları da, çalışmalara ve kanser türlerine göre değişiklik göstermekle birlikte, çoklu kanser alt türleri ve kanserle ilgili ölüm riski altındadır.

Ortak Mekanizmalar: Hastalıkların Köklerinde Yatan Bağ

KH ve kanser arasındaki ortak mekanizmalar, kronik inflamasyon, oksidatif stres, metabolik düzensizlik, belirsiz potansiyelli klonal hematopoez, mikrobiyal disbiyoz, hormonal etkiler ve hücre yaşlanması gibi durumları içerir. Bu ortak mekanizmalar, her iki hastalığın gelişiminde temel rol oynamaktadır.

Sonuç ve Gelecek Araştırmalar: Kardiyo-Onkoloji Alanında İlerleme

KH ve kanser arasındaki risk faktörleri ve mekanizmaları anlamak, her iki durumun da öngörülmesi, önlenmesi ve tedavi edilmesi için gereklidir. Kardiyo-onkoloji alanındaki gelecek araştırma yönleri, KH ve kanser hastalarının bakımını ilerletmeye odaklanmalıdır.

Bu inceleme, KH ve kanser arasındaki derin bağlantıları ortaya koymakta ve sağlık profesyonellerine, bu iki majör sağlık sorununu ele alırken bütüncül bir yaklaşım benimsemeleri için rehberlik etmektedir.

KAYNAK:

https://www.nature.com/articles/s41569-024-01017-x