Son bir araştırma endişe verici bir bağlantıya işaret ediyor: Çocuklar ve genç yetişkinler arasında enerji içeceklerinin tüketimi depresyon, DEHB, anksiyete ve uyku bozukluğu gibi ruh sağlığı sorunlarıyla güçlü bir şekilde ilişkili. Bu durum, enerji içeceklerinin tüketiminde dikkatli olunması ve belki de hukuksal düzenleme yapılmasını gerektiriyor.

Enerji içeceklerinin gençler arasında artan popülaritesi, güvenlikleri konusunda önemli endişelere yol açmıştır. Kapsamlı bir çalışma, bu içecekleri depresyon, DEHB, anksiyete ve uyku bozukluğu gibi çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkilendirmiştir.

Çalışmanın Ortaya Koydukları
Ocak 2016’dan Temmuz 2022’ye kadar yapılan 57 çalışmanın sistematik bir incelemesini içeren araştırma, enerji içeceği tüketimi ile birçok olumsuz etki arasında güçlü bir pozitif ilişki buldu. Bunlar arasında intihar riskinde artış, psikolojik sıkıntı ve depresif davranışlar gibi ruh sağlığı sorunlarının yanı sıra insülin direnci ve diş sorunları gibi fiziksel sağlık sorunları da yer almaktadır.

Enerji İçecekleri: Uyarıcıların Güçlü Bir Karışımı
Genellikle sözde bilişsel ve fiziksel performans faydaları için tüketilen enerji içecekleri, taurin, ginseng ve guarana gibi ek uyarıcılar içeren yüksek oranda kafein ve şeker içerir. Kafein içeriği, porsiyon başına 50 ila 505 mg arasında önemli ölçüde değişebilir.

Uzman Tavsiyeleri ve Uyarıları
Amerikan Çocuk Doktorları Akademisi 12 yaşın altındaki çocukların enerji içeceği tüketmemesini tavsiye etmekte ve 12-18 yaş arası çocuklar için kafein alımının günlük 100 mg ile sınırlandırılmasını önermektedir. Çalışmanın bulguları, çeşitli olumsuz sağlık sonuçları potansiyeli göz önüne alındığında, bu içeceklerin gençler arasında dikkatli kullanılması gerektiğini daha da vurgulamaktadır.

Düzenleyici Eylem Çağrısı
Çalışma, düzenleyici politikada ihtiyatlılık ilkesine yönelik bir çağrı ile sonuçlanmakta ve enerji içeceklerinin genç nüfusa satışına kısıtlamalar getirilmesini önermektedir. Zararlı davranışlar ve sağlık etkileri arasındaki güçlü ilişki göz önüne alındığında, çalışma bu alanda daha fazla araştırma ve sıkı düzenlemelere duyulan acil ihtiyacın altını çizmektedir.