The Lancet: Majör depresif bozukluk ve anksiyete bozuklukları, yayımlanan ruh sağlığı üzerinde pandemik etkilerinin ilk küresel tahminlere göre, 2020 yılında dünya çapında dörtte bir oranında arttı

2020’de majör depresif bozukluk ve anksiyete bozuklukları vakaları sırasıyla %28 ve %26 oranında arttı. Kadınlar erkeklerden ve gençler daha büyük yaş gruplarından daha fazla etkilendi.

 Kovid-19 enfeksiyon oranlarının yüksek olduğu, karantina ve okulların kapatılması gibi önlemlerin bir sonucu olarak insan hareketinde büyük düşüşlerin olduğu ülkelerde majör depresif bozukluk ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığında büyük artışlar görüldü.

Yeni çalışma, pandeminin majör depresif bozukluk ve anksiyete bozuklukları üzerindeki küresel etkilerini değerlendiren, 2020’de 204 ülke ve bölgede bozuklukların yaygınlığını ve yükünü yaşa, cinsiyete ve yere göre ölçen ilk çalışma olma özelliği taşıyor.

Pandemi olmasaydı, model tahminleri 2020’de dünya çapında 193 milyon majör depresif bozukluk vakası (100.000 nüfus başına 2.471 vaka) olacağını gösteriyor. Ancak analiz, 246 milyon vaka olduğunu (100.000’de 3.153) gösteriyor. Yani %28 oranında artış. Ek vakaların 35 milyondan fazlası kadınlarda iken 18 milyona yakını ise erkeklerde.

Model tahminleri, pandemi olmasaydı 2020’de dünya genelinde 298 milyon anksiyete bozukluğu vakası (100.000 nüfus başına 3.825) olacağını gösteriyor. Analiz, aslında 2020’de tahmini 374 milyon vaka (100.000’de 4.802), %26’lık bir artış (ek 76 milyon vaka) olduğunu gösteriyor. Ek vakaların yaklaşık 52 milyonu kadınlarda, yaklaşık 24 milyonu da erkeklerde.

2020’de gençler majör depresif bozukluk ve anksiyete bozukluklarından daha büyük yaş gruplarına göre daha fazla etkilendi. Bu bozuklukların ek prevalansı 20-24 yaşları arasında zirve yaptı (100.000’de 1.118 ek majör depresif bozukluk vakası ve 100.000’de 1.331 ek anksiyete bozukluğu vakası) ve vakalar artan yaşla birlikte azaldı

kaynak: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02143-7/fulltext