ANESTEZİYOLOJİ 2021 yıllık toplantısında sunulan çalışma: Semptomatik COVID-19’lu hamile kadınlarda, asemptomatik COVID-19 hamile kadınlara kıyasla daha yüksek acil komplikasyon yüzdesi vardı ve semptomatik annelerden doğan yenidoğanların oksijen desteği ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBB) yatma oranları daha fazlaydı

Çalışma, COVID-19 testi pozitif çıkan ve Mart-Eylül 2020 arasında doğum için kabul edilen 16 ile 45 yaş arasındaki hamile kadınların retrospektif bir incelemesi. Çalışmaya yüz bir hamile kadın dahil edildi, bunlardan 31’i semptomatikti. Semptomatik hastaların %42’sinde ateş, %39’unda öksürük, %26’sında nefes darlığı, %16’sında kas ağrısı, %16’sında titreme ve %10’unda göğüs ağrısı vardı .

Sonuçlar; doğum sırasında daha az komplikasyon yaşayan asemptomatik annelere (%46,5) kıyasla acil durumlarda doğum yapan semptomatik annelerin yüzdesinin daha yüksek olduğunu (%58,1) gösterdi. Semptomatik annelerin makat pozisyonu, fetüs hareketlerinde azalma, çok az amniyotik sıvı veya doğum sürecinin yavaşlaması veya durması gibi acil komplikasyonlara sahip olma olasılığı daha yüksekti. Ek olarak, semptomatik annelerden doğan bebeklerin solunum desteğine ihtiyaç duyma (%29’a kıyasla %31,2) ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul edilme (%36,2’ye kıyasla %43,8 ) daha olasıydı.

www.asahq.org/annualmeeting