Kilo vermenin anahtarı bağırsaklarınızda yaşıyor olabilir mi? Şu an popüler zayıflama ilaçlarıyla aynı etkiyi gösteren bir probiyotik var desem? Hatta sadece kilo vermenizi değil başka bir çok sağlık için olumlu tarafları bilimsel çalışmalar tarafından tespit edilmiş bu probiyotiğin son derece de ucuz olduğunu söylesem?

Şu an popüler zayıflama ilaçları nasıl çalışıyor?

GLP-1, vücuttaki kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynayan bir hormon olan Glukagon Benzeri Peptit-1’in kısaltmasıdır. GLP-1, gıda alımına yanıt olarak bağırsaklar, özellikle de L hücreleri tarafından üretilir ve salgılanır.
GLP-1 Üretimi: GLP-1, yemek yedikten sonra daha çok bağırsaklardan salgılanan bir hormondur.
Kan Şekeri Düzenlemesi: Çeşitli fizyolojik tepkileri tetikleyerek kan şekeri regülasyonunda çok önemli bir rol oynar:
İnsülin Salınımı: GLP-1, kan şekeri seviyeleri yüksek olduğunda pankreası insülin salgılaması için uyarır. İnsülin, hücrelerin glikoz almasını sağlayarak kan şekerinin düşmesine yardımcı olur.
Glukagon Üretimini Azaltır: Ayrıca pankreastan glukagon (kan şekeri seviyesini yükselten bir hormon) salgılanmasını da engeller.
Mide Boşalmasını Yavaşlatır: GLP-1, midenin içeriğini ince bağırsağa boşaltma hızını yavaşlatarak glikozun daha dengeli bir şekilde emilmesine yol açar.
İştahı Azaltır: İlginç bir şekilde, tokluk hissini teşvik etmek için beyne de etki ederek gıda alımını azaltmaya yardımcı olur.
GLP-1 Agonistlerinin Mekanizması
GLP-1’i taklit etme:
GLP-1 agonistleri doğal GLP-1’in etkisini taklit etmek üzere tasarlanmıştır. Ancak, DPP-4 enzimi tarafından hızla parçalanan doğal GLP-1’in aksine, bu ilaçlar parçalanmaya karşı daha dirençlidir. Bu da vücutta daha uzun bir etki süresine sahip oldukları anlamına gelir.
Geliştirilmiş İnsülin Salgılanması ve Azaltılmış Glukagon: GLP-1 gibi hareket ederek, bu ilaçlar yüksek kan şekerine yanıt olarak insülin salgılanmasını artırır ve glukagon salgılanmasını bastırır. Bu ikili etki, kan şekeri seviyelerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur.
Daha Yavaş Mide Boşalması ve İştah Azaltma: Doğal GLP-1 gibi, bu ilaçlar da mide boşalmasını yavaşlatır ve iştahı azaltabilir, bu da kilo yönetiminde kullanımlarına katkıda bulunur.


Akkermansia muciniphila ile tanışalım

İlk olarak 2004 yılında keşfedilen ve son araştırmalarda sıklıkla ‘süperstar’ mikrop olarak selamlanan bu küçük organizma, genel sağlığımızda büyük bir rol oynuyor olabilir. Nasıl olduğunu öğrenelim!

Akkermansia muciniphila herhangi bir bakteri değildir; bağırsaklarımızda, özellikle de bağırsaklarımızı kaplayan mukus tabakasında yaşayan eşsiz bir bakteridir.

Bu bakterinin çok önemli bir görevi var. Bağırsaklarımızdaki mukusla beslenir ve bu kulağa biraz itici gelse de aslında bizim için faydalıdır. Akkermansia muciniphila, mukus tabakasının kalınlığını ve bütünlüğünü korumaya yardımcı olur. Bu tabaka bağırsaklarımızın ilk savunma hattıdır, zararlı bakterileri uzak tutar ve bağışıklık sistemimizde hayati bir rol oynar. Bu etkileri şu şekilde özetlenebilir:

 1. Sıkı Bağlantı Proteinlerinin İfadesinin Artması: Vücudumuzdaki hücreler arasındaki bağlantıları güçlendirir. Bu, bağırsak hücreleri arasındaki sızıntıları azaltarak, bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.
 2. Goblet Hücrelerinin Sayısının Artması: Goblet hücreleri, mukus (sümük) üreten özel epitel hücreleridir. Mukus katmanı, bağırsak duvarını koruyarak zararlı mikroorganizmalara ve toksinlere karşı bir bariyer oluşturur.
 3. Mukus Katmanının Kalınlığının Artması: Mukus katmanının kalınlaşması, bağırsak duvarını daha iyi koruyarak, zararlı maddelerin bağırsak duvarından geçmesini engeller ve bağırsak sağlığını destekler.

Ama dahası da var. Son çalışmalar Akkermansia muciniphila’nın sağlığımızın çeşitli yönlerinde kilit bir oyuncu olabileceğini düşündürmektedir. Bu, metabolizmanın düzenlenmesinde, iltihaplanmanın azaltılmasında ve hatta obezite, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi durumlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olma potansiyel rollerini içerir.

Akkermansia muciniphila (Akk) ve obezite ve diyabet üzerindeki etkileri hakkında verdiğiniz pasajdan önemli noktaları aşağıda bulabilirsiniz:

İnsanlarda Obezite ve T2D Özellikleri: Obezite ve diyabeti olan bireylerde Firmicutes artmış ve Akkermansia muciniphila azalmıştır, bu da kronik düşük dereceli enflamasyona, insülin direncine ve daha yüksek BMI ve vücut ağırlığına yol açar.

Akk Takviyesi Üzerine Klinik Çalışmalar: Klinik çalışmalar, canlı veya pastörize Akkermansia muciniphila ile oral takviyenin aşırı kilolu ve obez insanlarda güvenli olduğunu ve iyi tolere edildiğini göstermiştir. İnsülin duyarlılığını artırmış, insülinemiyi ve plazma toplam kolesterolünü azaltmış ve vücut ağırlığını hafifçe azaltmıştır.

Akk’nın Metabolik Etkileri: Akk takviyesi amino asit metabolizmasını (arginin, alanin, tirozin, fenilalanin, triptofan ve glutatyon dahil) önemli ölçüde etkiler, asilkarnitinleri ve asetoasetat seviyelerini artırır ve gelişmiş β-oksidasyon yoluyla ketogenezi indükler.

Akk’nın Çeşitli Organlar ve Dokular Üzerindeki Etkisi: Akk, TLR-4 sinyal yolu aracılığıyla beyin nörodejeneratif bozukluğunu ve kas ER stresini ve inflamasyonu iyileştirir. Karaciğer, yağ dokusu ve organoidlerdeki lipid metabolizmasını düzenler. Canlı Akk ve hücre dışı vezikülleri (EVs) kemik kütlesini ve osteojenik aktiviteyi artırarak ve osteoklast oluşumunu azaltarak kemik kaybını önler.

Bağırsak Metabolizması ve Sağlığı: Akkermansia muciniphila (hem canlı hem de pastörize) ve dış membran proteini Amuc_1100, TLR2/4’ü aktive ederek, müsin sekresyonunu ve sıkı bağlantı protein ekspresyonunu artırarak bağırsak bariyer fonksiyonunu iyileştirir. Ayrıca proinflamatuar sitokinleri ve endotoksin/LPS üretimini inhibe ederek bağırsak bariyer hasarını azaltır.

Akk’nın Enerji Metabolizması ve Kanser Baskılanmasındaki Rolü: Akk termojenezi artırır, ICAM-2 ile etkileşime girer, glikoz homeostazı için GLP-1 salgılanmasını uyarır, karbonhidrat emilimini baskılar ve enerji harcamasını hızlandırır. Ayrıca çeşitli yolaklar aracılığıyla kanser hücresi canlılığının baskılanmasında da rolü vardır.

Akk ve Diyet: Uzun süreli yüksek yağ/yüksek kolesterol (HFD/HFHC) diyetleri, erken yaşamda beyin metabolizmasına zarar verebilir ve kognitif bozukluklara yol açabilir. Akk takviyesi, bu olumsuz etkileri önleyebilir. Ayrıca, Akk, NAFLD/ALD’yi iyileştirebilir ve vücudun metabolik sağlığını iyileştirebilir.

Anti-İnflamatuvar ve Proinflamatuvar Etkiler: Akk, bağırsak ve diğer organlarda hem anti-inflamatuvar hem de proinflamatuvar işlevlere sahiptir. Örneğin, periodontitisi azaltabilir ve bağırsak iltihabını iyileştirebilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda koliti şiddetlendirebilir ve iltihabı artırabilir.

Akk ve Karaciğer Sağlığı: Akk, karaciğer hasarı durumlarında iltihaplanmayı azaltabilir ve karaciğer sağlığını iyileştirebilir.

 1. Yaşlanma Karşıtı Etkiler:
  • Akk ve metaboliti butirat, endotoksin kaynaklı CCR2+ monosit aktivasyonunu engelleyerek, yaşlanma ile ilişkili insülin direncini (IR) iyileştirir.
  • Yaşlı farelerde Akk azalırken, genç farelerle birlikte yaşama ve genç farelerden alınan serum enjeksiyonları Akk ve Amuc_1100 miktarını artırır ve butirat ile GABA biosentezini teşvik eder.
  • Yaşlanan farelerde Akk uygulaması bağırsak işlevi homeostazını iyileştirir ve sağlıklı ömrü uzatır.
 2. Nörodejeneratif Hastalıklara Karşı Etkiler:
  • Akk tedavisi, Sod1-Tg farelerinde merkezi sinir sisteminde nikotinamid üretimini teşvik ederek ALS’yi iyileştirebilir.
  • Otizm/ASD’li çocuklarda Akk miktarı azalırken, Parkinson hastalığı (PD) olan hastalarda artar.
  • Alzheimer hastalığı (AD) olan hastalarda ve fare modellerinde Akk azalır ve Akk tedavisi yüksek yağ diyeti (HFD) kaynaklı AD’yi iyileştirebilir.
 3. Kanser Tedavisi Üzerindeki Etkileri:
  • Akk ve Helicobacter typhlonius’un çift kolonizasyonu, bağırsak tümörlerinin sayısını azaltır ve mukus tabakasının kalınlığını ve goblet hücre yoğunluğunu iyileştirir.
  • Akk miktarı, PD-1/PD-L1 ekseni hedefleyen immün kontrol noktası inhibitörlerine (ICIs) klinik yanıtlarla ilişkilidir ve Akk takviyesi, yanıt vermeyen dışkı FMT farelerinde PD-1 blokaj etkinliğini geri kazandırabilir.
Akkermansia adı verilen ve doğal olarak GLP1 seviyelerini arttırdığı gösterilen belirli bir bakteri var. Ayrıca probiyotik VSL3’ün GLP1’i arttırdığı da gösterilmiştir. İkinci olarak, yedikleriniz GLP1 seviyelerinin yükselmesine yardımcı olabilir. Lifli gıdaları fazla tüketmenin de GLP1 seviyelerini artırdığı gösterilmiştir.

Gıda takviyesi olarak kullanılabilir

Tüm kanıtları göz önünde bulundurarak, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) yakın zamanda pastörize Akkermansia muciniphila’nın güvenli yeni bir gıda olarak kullanımını onaylayarak , gıda takviyesi olarak ticarileştirilmesi olasılığının önünü açtı.

Nasıl artırırız?

Diyetle Akk Artırma Yöntemleri:

 • Akk miktarını artırmak için kullanılan yöntemler arasında probiyotikler, fruktooligosakkaritler veya FOS (prebiyotikler olarak da adlandırılır), FODMAP, polifenoller, metformin, rabarbar (Da Huang), kalori kısıtlaması, antibiyotikler ve lipidler bulunmaktadır.
 • Örneğin, diyetle obeziteye neden olmuş farelere 14 hafta boyunca oral yolla Lactobacillus rhamnosus ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis karışımı verilmesi Akk miktarını önemli ölçüde artırmıştır.

Akkermansia bakterisinin kilo vermedeki rolü üzerine yapılan araştırmalar çeşitli bilgiler sağlamıştır:

Akkermansia muciniphila ve Vücut Kompozisyonu: Frugé ve arkadaşları (2020) tarafından yapılan bir çalışmada, erken evre meme kanseri olan kadınlar arasında, Akkermansia muciniphila’nın (AM) göreceli bolluğu daha yüksek olanların daha düşük yağ kütlesine ve daha yüksek mikrobiyota çeşitliliğine sahip olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, AM, vücut kompozisyonu ve mikrobiyota çeşitliliği arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir (Frugé ve ark., 2020).

Obezite Üzerinde Genomik Etki: Isokpehi ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan araştırma, Akkermansia muciniphila’nın kilo kaybındaki rolünü vurgulamıştır. Akkermansia muciniphila’da diyetten enerji çıkarımını etkileyebilecek biyolojik süreçler tanımlamışlar ve obezite karşıtı etkiler için bir probiyotik olarak potansiyelini öne sürmüşlerdir (Isokpehi et al., 2017).

Diyetin Bağırsak Mikrobiyotası Üzerindeki Etkisi: Rondanelli ve arkadaşları tarafından 2021 yılında yapılan bir çalışma, çok düşük kalorili ketojenik diyetlerin Akkermansia bolluğu üzerindeki etkisinden bahsederek çeşitli diyetlerin bağırsak mikrobiyota bileşimi üzerindeki rolünü vurgulamıştır. Bu çalışma, diyet müdahalelerinin Akkermansia seviyelerini nasıl modüle edebileceği ve potansiyel olarak kilo kaybını nasıl etkileyebileceği konusunda fikir vermektedir (Rondanelli et al., 2021).

Bariatrik Cerrahi Sonrası Mikrobiyota Değişimleri: Cortez ve arkadaşları (2018), duodenal-jejunal bypass ameliyatının mikrobiyal zenginliği ve bolluğu, özellikle de Akkermansia dahil olmak üzere kilo kaybı ve metabolik kontrolle ilgili bakterileri artırdığını bulmuştur (Cortez ve ark., 2018).

Akkermansia ve Aterojenik Dislipidemi: López-Montoya ve arkadaşları (2022), dolaşımdaki lipitlerin bağırsak mikrobiyotası tarafından modülasyonunu tartışmış, kilo verme müdahalesinden sonra Akkermansia bolluğunun arttığını ve bunun lipit profillerini iyileştirmedeki rolünü düşündürdüğünü belirtmiştir (López-Montoya ve ark., 2022).

Bağırsak Mikrobiyota Değişiklikleri ve Kilo Kaybı: Palmisano ve arkadaşları (2018), Roux-en-Y gastrik bypass’ın sağlıklı metabolizma ile ilişkili Akkermansia muciniphila’da bir artışa yol açtığını gözlemlemiştir. Bu durum, Akkermansia’nın bariatrik cerrahi sonrası kilo yönetiminde potansiyel bir faydalı rolü olduğunu göstermektedir (Palmisano ve ark., 2018).

Probiyotikler ve Kilo Kaybı: Lorenzo ve arkadaşları (2020), kilo verme tedavisine probiyotiklerin eklenmesini araştırmış ve Akkermansia da dahil olmak üzere probiyotiklerin

spp., obez hastalarda kilo kaybını artırmış ve bağırsak mikrobiyota kompozisyonunu iyileştirmiştir (Lorenzo ve ark., 2020).

Bitkisel Ürünler ve Bağırsak Mikrobiyotası: Ejtahed ve arkadaşları (2019) obezitede bağırsak mikrobiyotasının bitkisel ürünlerle manipülasyonunu gözden geçirmiştir. Bifidobacterium türlerinde ve Akkermansia muciniphila’da artış eğilimi gözlemlemişler ve sürdürülebilir kilo kaybındaki potansiyel rollerini ima etmişlerdir (Ejtahed et al., 2019).

Bağırsak Mikrobiyotasında Diyete Bağlı Değişiklikler: Remely ve arkadaşları (2015) obez bireylerde diyet müdahalesinin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisini incelemiştir. Kilo verdikten sonra Akkermansia’da önemli bir artış bulmuşlar ve obezite yönetimindeki potansiyel rolünü vurgulamışlardır (Remely et al., 2015).

Metformin, Kilo ve Bağırsak Mikrobiyotası: Isnard ve arkadaşları (2020) HIV’li kişilerde metforminin kilo ve bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisini incelemiştir. Metforminin Akkermansia muciniphila’nın bolluğunu artırdığını gözlemlediler ve diyabetik olmayan popülasyonlarda da benzer faydalar sağladığını öne sürdüler (Isnard et al., 2020).

Diyet Müdahalelerinde Akkermansia muciniphila: Dao ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan bir çalışmada, bazal Akkermansia muciniphila düzeyi daha yüksek olan bireylerin, kalori kısıtlamasından sonra insülin duyarlılığında ve diğer klinik parametrelerde daha fazla iyileşme gösterdiği bulunmuştur, bu da diyet müdahaleleri sırasında metabolik sağlıktaki olumlu rolünü göstermektedir (Dao ve ark., 2015).

Akkermansia ve Obezite Riski: Zhou ve arkadaşları (2020), Akkermansia’nın daha yüksek nispi bolluğunun daha düşük obezite riski ile ilişkili olduğunu ve obeziteye karşı koruyucu etkisini gösterdiğini bildirmiştir (Zhou ve ark., 2020).

Sonuç olarak, Akkermansia muciniphila daha sağlıklı metabolik durumla ilişkilidir ve bolluğu diyet, bariatrik cerrahi ve probiyotikler dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenerek kilo kaybı ve obezite yönetiminde faydalı bir rol oynayabilir.


Akkermansia bakterisi, özellikle de Akkermansia muciniphila, sayısız sağlık yararı ve etki mekanizmaları açısından kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. İşte son araştırmalardan elde edilen bazı önemli bulgular:

Metabolik Sendrom Yönetimi: Akkermansia muciniphila takviyesi, spesifik mekanizmalar tam olarak ayrıntılı olmasa da Metabolik Sendromu (MetS) yönetmede umut vaat etmektedir (Corb Aron ve ark., 2021).

Konakçı Metabolik Profili Üzerindeki Etkisi: Bu bakteri, konağın metabolik profili üzerinde faydalı etkilere sahip olabilir ve potansiyel olarak metabolik bozukluklara karşı terapötik bir probiyotik olarak hizmet edebilir. Bununla birlikte, inflamatuar bağırsak hastalığı veya Parkinson hastalığı gibi belirli koşullarda kullanımı, bu koşullardaki karakteristik bolluğu nedeniyle sınırlı olabilir (Chiantera ve ark., 2023).

Bağırsak Bütünlüğü ve İnsülin Direnci: Akkermansia muciniphila’nın bağırsak bütünlüğünü güçlendirdiği, insülin direncini modüle ettiği ve metabolik inflamasyona karşı koruma sağladığı bilinmektedir. Bu faydalar için bir mekanizma, ICAM-2 reseptörü aracılığıyla GLP-1 salgılanmasını indüklemeyi içerir, ancak bu süreçleri tam olarak anlamak için araştırmalar devam etmektedir (Si ve ark., 2022).

Bağırsak Bariyer Bütünlüğünün Desteklenmesi: Bakteri, bağırsak bariyer bütünlüğünün desteklenmesinde, bağışıklık tepkilerinin modüle edilmesinde ve bağırsak iltihabının önlenmesinde rol oynar. Epigallokateşin-3-gallat (EGCG) gibi belirli bileşikleri müsin veya glikoz ile birlikte metabolize ederek büyümesini teşvik eder ve bu faydalara katkıda bulunur (Xia ve ark., 2021).

Kolit ve Kolorektal Kanser Üzerindeki Etkisi: Akkermansia muciniphila veya spesifik dış membran proteini, bağışıklık hücrelerini modüle ederek ve sitotoksik T lenfositleri aktive ederek kolit ve kolorektal kanseri iyileştirebilir (Wang et al., 2020).

HIV’de Bağırsak Sağlığı ve İnflamasyon: HIV ile yaşayan kişilerde Akkermansia muciniphila bağırsak sağlığını iyileştirebilir ve inflamasyonu azaltabilir. Diyabetik ve obez bireylerde bolluğu daha düşüktür ve çeşitli müdahaleler bolluğunu artırarak metabolik işlevi iyileştirebilir (Jing et al., 2020).

Bağırsak Bariyer Fonksiyonu ve Yara İyileşmesi: Bu bakteri bağırsak bariyer fonksiyonunu artırır, peritoniti azaltır ve farelerde yara iyileşmesini iyileştirir. İnsanlarda, kolon mukozasında bağışıklık ve iltihaplanma ile ilgili genlerin ekspresyonunu değiştirebilir (Bachmann ve ark., 2022).

Karaciğer Hasarından Koruma: Bağırsak mikrobiyotasının bileşimini ve metabolik işlevini düzenleyerek elde edilen oksidatif stres ve inflamasyonu azaltarak asetaminofen kaynaklı karaciğer hasarını hafifletebilir (Xia ve ark., 2022).

Nöropsikiyatrik Bozukluklar Üzerindeki Etkisi: Akkermansia muciniphila, mikrobiyota-bağırsak-beyin ekseni yoluyla konak beynini etkileyebilir, bağırsak ve nöroinflamasyonu modüle ederek nöropsikiyatrik bozuklukların semptomlarını potansiyel olarak iyileştirebilir (Lei ve ark., 2023).

Kolorektal Kanser İlerlemesi: AhR/β-katenin sinyal yolu aracılığıyla triptofan metabolizmasını inhibe eder, tümör büyümesini inhibe ederek ve Wnt/β-katenin sinyalini aktive ederek kolorektal kanser ilerlemesine karşı koyar (Zhang ve ark., 2023).

Özetle, Akkermansia muciniphila metabolik sendromu ve bağırsak sağlığını iyileştirmekten nöropsikiyatrik bozuklukların ve kolorektal kanserin ilerlemesini potansiyel olarak etkilemeye kadar bir dizi fayda göstermektedir. Mekanizmaları bağışıklık tepkisini, bağırsak bariyeri işlevini ve metabolik süreçleri modüle etmeyi içerir. Bununla birlikte, konağın sağlık durumuna bağlı olarak değişen etkileri nedeniyle belirli koşullarda kullanımına dikkatle yaklaşılmalıdır.

KAYNAKLAR:

https://www.mdpi.com/2075-1729/13/6/1247

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(21)00221-7

https://www.mdpi.com/1422-0067/24/4/3900