2D:4D oranı olarak bilinen işaret parmağının (ikinci parmak, 2D) uzunluğunun yüzük parmağına (dördüncü parmak, 4D) oranı, fiziksel sağlık ve psikolojik özelliklerin çeşitli yönleriyle ilişkisini araştıran çok sayıda bilimsel çalışmaya konu olmuştur. İşte araştırmaların bulgularının bir özeti:

Hormonal Etki: 2D:4D oranının anne karnında maruz kalınan seks hormonlarından, özellikle de testosteron ve östrojenden etkilendiği düşünülmektedir. Yüzük parmağının işaret parmağından nispeten daha uzun olduğu daha düşük bir oran, genellikle daha yüksek doğum öncesi testosteron ve daha düşük östrojen ile ilişkilendirilir. Tersine, daha yüksek bir oran daha yüksek prenatal östrojene işaret eder.

Sağlık İlişkileri: Çalışmalar 2D:4D oranını çeşitli sağlık koşullarıyla ilişkilendirmiştir. Örneğin, daha düşük bir 2D:4D oranı erkeklerde kalp hastalığı riskinin artmasıyla, kadınlarda ise riskin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bazı araştırmalar ayrıca doğurganlık, kanser riskleri ve hatta belirli otoimmün hastalıklara yakalanma olasılığı ile korelasyon olduğunu öne sürmektedir.

Psikolojik ve Davranışsal Özellikler: 2D:4D oranı çeşitli psikolojik ve davranışsal özelliklerle ilişkili olarak incelenmiştir. Örneğin, bazı araştırmalar daha düşük bir oranın saldırganlık ve risk alma davranışı ile ilişkili olabileceğini öne sürmektedir. Spor performansı bağlamında da araştırılmış olup, bazı çalışmalar özellikle belirli spor dallarındaki sporcuların daha düşük 2D:4D oranına sahip olabileceğini göstermektedir.

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği: 2D:4D oranı ile cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği arasındaki ilişkiyi araştıran ve karışık sonuçlar veren çalışmalar olmuştur. Bazıları bu oranın heteroseksüel ve homoseksüel bireyler arasında ortalama olarak farklılık gösterebileceğini öne sürmektedir, ancak bu bulgular evrensel olarak kabul görmemektedir.

Bilişsel Yetenekler: 2D:4D oranı ile matematiksel yetenek veya sözel akıcılık gibi bilişsel yetenekler veya tercihler arasındaki ilişkiyi araştıran bazı araştırmalar vardır, ancak sonuçlar kesin değildir.


Journal of Psychiatric Research dergisinde yayımlanan çalışmada, amfetamin kullanım bozukluğu (AUD), antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD) ya da her ikisinin de klinik tanısını almış 44 kişi ve 36 sağlıklı kontrol deneği olmak üzere 80 katılımcının elleri incelendi.

Araştırmacılar, katılımcıların sağ ellerinin ayrıntılı taramalarını aldılar ve onları Karanlık Üçlü kişilik tiplerini test etmek için tasarlanmış olanı da dahil olmak üzere çeşitli psikolojik değerlendirmelerden geçirdiler.

Bu testlerden alınan yüksek puanlar, deneğin daha yüksek düzeyde psikopatik ve antisosyal özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

Sonuçlar, daha düşük 2D:4D oranı (yüzük parmağının işaret parmağından daha uzun olması) ile antisosyal özellikler ve Karanlık Üçlü kişilik testlerinde daha yüksek puanlar arasında açık bir bağlantı olduğunu ortaya koymuştur.

Önceki çalışmalar, parmak uzunluğunun fetüsün anne karnında maruz kaldığı testosteron ve östrojen miktarından etkilendiğini göstermiştir.

Daha yüksek testosteron daha düşük 2D:4D oranına neden olurken, daha düşük testosteron daha yüksek 2D:4D oranına neden olur.

Çalışmanın baş araştırmacısı Serge Brand, psikoloji haber sitesi PsyPost’a şunları söyledi ‘Yetişkin bir katılımcıda ne kadar çok psikopatoloji belirtisi varsa, bu yetişkinin doğum öncesi dönemde daha yüksek testosteron konsantrasyonlarına ve daha düşük östrojen konsantrasyonlarına maruz kaldığı ortaya çıkmıştır.

Ancak Bay Brand, düşük 2D:4D oranının psikopati için kesin bir gösterge olmadığını da vurguluyor.

Şöyle ekledi: ‘Doğum öncesi seks steroidlerine belirli bir maruziyetin delili olarak parmak uzunlukları oranının bir kişinin geri dönülmez kaderi olarak anlaşılmaması gerektiğini anlamak önemlidir.

Sonuçlar ayrıca, herhangi bir psikopatik eğilimden bağımsız olarak, erkeklerin kadınlardan daha düşük 2D:4D oranına sahip olma eğiliminde olduğunu göstermiştir.

Testosteron seviyeleriyle olan bağlantı nedeniyle, yüzük parmağının işaret parmağından daha uzun olması da hem erkeklerde hem de kadınlarda sporda daha iyi performans ile ilişkilendirilmiştir.

Örneğin, 104 kadın Olimpiyat sporcusu üzerinde yapılan bir çalışmada, bu sporcuların 2D:4D oranlarının genel toplum üyelerine göre önemli ölçüde daha düşük olduğu bulunmuştur.

Bu aynı zamanda futbolcularda daha yüksek kavrama gücü skorları ve hatta daha yüksek sıçrama yüksekliği ile ilişkilendirilmiştir.

2D:4D ORANINIZI NASIL ÖLÇEBILIRSINIZ?

Karanlık Üçlü kişilik tipleri nedir?

Karanlık Üçlü, sosyal olarak istenmeyen ve manipülatif davranışlarla ilişkilendirilen üç kişilik özelliğini ifade eder. Bu özellikler genellikle psikoloji ve kişilik araştırmaları alanında incelenmektedir. Karanlık Üçlü kişilik özellikleri şunlardır:

Makyavelizm: Adını İtalyan Rönesans siyaset filozofu Niccolò Machiavelli’den alan bu özellik, manipülasyon, aldatma ve insan doğasına alaycı bir bakış açısıyla karakterize edilir. Makyavelizmde yüksek olan bireyler manipülatif ve hesapçı olma eğilimindedir, genellikle başkalarının iyiliğini düşünmeden kendi kazançları için başkalarını kullanırlar.

Narsisizm: Narsisizm, kendine aşırı odaklanma, hayranlık ve onaylanma ihtiyacı ve başkaları için empati eksikliği ile karakterize edilir. Narsisistik bireyler genellikle şişirilmiş bir öz-önem duygusuna sahiptir ve büyüklenmeci ve benmerkezci olabilirler.

Psikopati: Psikopati empati eksikliği, sığ duygular, dürtüsellik ve antisosyal davranış eğilimi ile karakterize edilir. Psikopatik bireyler genellikle toplumsal normları ve kuralları göz ardı ederler ve manipülatif ve hatta şiddet içeren davranışlarda bulunabilirler.

Bu özelliklerin bir spektrumda var olduğunu ve bu özelliklerden bazılarını sergileyen herkesin tam teşekküllü bir Karanlık Üçlü kişiliği olmadığını unutmamak önemlidir. Ayrıca, Karanlık Üçlü özellikleri klinik tanılar olarak değil, genel popülasyonda değişen derecelerde bulunabilen kişilik özellikleri olarak kabul edilir. Karanlık Üçlü üzerine araştırmalar devam etmekte ve psikologlar bu özellikleri kişiler arası ilişkiler, işyeri dinamikleri ve bir bütün olarak toplum üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için incelemektedir.

ARAŞTIRMA KAYNAĞI:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239562300568X?via%3Dihub