kellik

Brezilya’da yapılan ve JAMA Dermatology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi) tedavisinde düşük doz ağızdan alınan minoksidil ile dıştan uygulanan minoksidilin etkinliği karşılaştırıldı. 24 haftalık çalışma sonunda, her iki tedavi yöntemi de benzer sonuçlar gösterdi, bu da hastalara tedavi seçenekleri konusunda daha iyi bir yol gösteriyor.

Araştırmanın Detayları

São Paulo Eyalet Üniversitesi’nden Dr. Mariana Alvares Penha ve ekibinin yürüttüğü randomize, kontrollü, çift kör çalışma, 18-55 yaş arası 90 erkek üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, saç dökülmesi için son altı ayda herhangi bir tedavi görmemiş ve saç ekimi geçirmemiş olmaları gerekiyordu. Ayrıca, saç dökülmesine neden olabilecek klinik durumları veya minoksidile karşı aşırı duyarlılıkları olmamalıydı.

Tedavi Yöntemleri ve Sonuçlar

Katılımcılar, ya günlük 5 mg oral minoksidil alıp plasebo solüsyonu saç derisine uygulamak ya da günde iki kez %5’lik minoksidil solüsyonunu uygulayıp plasebo kapsüller almak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmanın sonunda, oral minoksidil grubunda saç yoğunluğunda %27’lik bir artış gözlendi, ancak bu farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Tedavi grupları arasında klinik olarak anlamlı bir fark bulunamadı.

Yan Etkiler ve Uzman Görüşleri

Oral minoksidil alan hastalarda %49 oranında hipertrikoz (aşırı tüylenme) görülürken, dıştan uygulanan minoksidil grubunda bu oran %25’ti. Baş ağrısı, oral minoksidil kullananlar arasında daha yaygındı. Uzmanlar, bu çalışmanın sonuçlarının, özellikle tedaviye uyum konusunda zorluk çeken hastalar için önemli olduğunu belirtiyor.

Son Değerlendirme

Her iki tedavi yöntemi de benzer etkinlik göstermiş olmasına rağmen, günlük yaşamda uygulama kolaylığı açısından oral minoksidil, bazı hastalar için daha cazip bir seçenek olabilir. Ancak, yan etkiler ve kişisel tercihler göz önünde bulundurulduğunda, her iki seçenek de değerlendirilmelidir. Bu çalışma, saç dökülmesi tedavisinde kullanılan yöntemler hakkında daha fazla bilgi sunarak, hastaların ve doktorların en uygun tedavi yöntemini seçmelerine yardımcı oluyor.