Yeni bir çalışma, bazı kişilerin COVID-19 geçirdikten sonra koku alma duyusunu kaybetmesinin nedeninin burun dokusundaki hasarın olabileceğini gösteriyor.

COVID-19’un ayırt edici bir semptomu, hastalığı geliştirdikten sonra haftalar veya aylar boyunca insanları etkileyebilecek koku ve tat alma duyusu kaybı olmaya devam ediyor.

Olfaktör disfonksiyon olarak adlandırılan koku alma duyusunun azalması veya değişmesinin, başlangıçta olfaktör sinirlerin hasarından kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak bu hafta yayınlanan yeni araştırma COVID-19’a bağlı koku kaybının, burun pasajlarının şişmesi ve tıkanmasından da kaynaklanabileceğini tespit etti.

Başlangıçta COVID-19 nedeniyle tat ve koku kaybının koku alma sinirine zarar verdiği düşünülüyordu. SARS-CoV-2 ile anormal beyin bulguları arasında doğrudan bir ilişki olduğuna dair kanıtlar sınırlı olsa da, teori şuydu: koku alma disfonksiyonu koku alma sinirinden kaynaklanıyordu.

Bu, sinir hasarının geçici olup olmayacağı veya hastanın iyileşip iyileşemeyeceği konusunda başka soruları gündeme getirdi.

Ancak, bu yeni araştırma farklı bir bakış açısı ve belki de biraz iyimserlik sunuyor. Araştırmacılar, COVID-19 hastalarının görüntüleme testleri yoluyla koku alma yapılarındaki değişiklikleri ayrıntılı olarak gösteren tıbbi raporları taradılar.

Olfaktör yarık anormalliği prevalansı buldular. Olfaktör yarığı, havadaki moleküllerin kokuları belirlemek için beyne bağlanan koku alma nöronlarına ulaştığı kanaldır. COVID-19 ve koku alma disfonksiyonu olan hastalarda yarık anormalliği 16 kat daha fazlaydı.

Bu, koku ve tat kaybına katkıda bulunan bir faktörün sinirler yerine dokulardan kaynaklandığı anlamına gelir.