En yaygın kronik karaciğer hastalığı -metabolik disfonksiyonla ilişkili steatotik karaciğer hastalığı (MASLD)- obezite ve tip 2 diyabet gibi faktörlere bağlı olarak karaciğerde artan yağ birikimi ile karakterizedir.

Bu tür yüksek yağlar ciddi sağlık riskleri oluşturmaktadır, ancak JAMA’da yayınlanan ve Massachusetts General Hospital’dan araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir klinik çalışma olası bir tedaviye işaret etmektedir: Aspirin.

Harvard Tıp Fakültesi’nde gastroenterolog ve profesör olan kıdemli yazar Andrew T. Chan, “MASLD’nin ABD’li yetişkinlerin üçte birini etkilediği tahmin edildiğinden, aspirin MASLD’nin en korkulan komplikasyonları olan siroz veya karaciğer kanserine ilerlemeyi önlemek için cazip bir potansiyel düşük maliyetli seçeneği temsil ediyor” dedi.

Chan ve meslektaşları aspirinin potansiyelini test ettiler çünkü ilaç enflamasyonu azaltıyor ve yağ metabolizmasını etkiliyor.

Faz II çalışmalarında, MASLD’li 80 yetişkin 6 ay boyunca günlük düşük doz aspirin veya plasebo almak üzere randomize edildi. Çalışmanın sonunda, karaciğer yağ içeriğindeki ortalama değişim aspirin ile eksi %6,6 iken plasebo ile artı %3,6 olmuştur; bu da düşük doz aspirinin plaseboya kıyasla ortalama karaciğer yağ içeriğini %10,2 oranında azalttığını göstermektedir.

Aspirinin güvenli ve iyi tolere edilebilir olduğu ve ayrıca karaciğer sağlığının çeşitli belirteçlerini iyileştirdiği bulunmuştur.

Hepatolog ve Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan baş yazar ve baş araştırmacı Tracey G. Simon, “Karaciğer yağı, enflamasyon ve fibrozis için birden fazla noninvaziv kan ve görüntüleme tabanlı testin tümü, aspirin tedavisini destekleyen benzer bir fayda yönü gösterdi” dedi. “Bu veriler birlikte, aspirinin MASLD hastaları için fayda sağlama potansiyelini desteklemektedir.”

Araştırmacılar, sürekli aspirin kullanımının bireylerin MASLD ile ilişkili uzun vadeli sağlık komplikasyonları riskini azaltıp azaltamayacağını belirlemek için ek çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.