Avrupa’da yapılan uzun süreli bir araştırma, yüksek tuz tüketiminin mide kanseri riskini %40 oranında artırdığını gösterdi. Araştırma, tuz kullanım alışkanlıklarını ve kanser verilerini karşılaştırıyor.

Avrupa’da da Kanıtlandı: Tuz ve Mide Kanseri İlişkisi

Asya ülkelerinde, yüksek tuzlu gıdaların popüler olduğu bilinmekte ve yüksek tuz tüketimi ile mide kanseri arasındaki bağlantı daha önce kanıtlanmıştı. MedUni Viyana tarafından gerçekleştirilen uzun süreli bir çalışma, bu riskin Avrupa’daki kanser istatistiklerinde de kendini gösterdiğini ilk kez ortaya koydu. “Gastric Cancer” dergisinde yayımlanan analize göre, yemeğine sık sık tuz ekleyen kişiler, tuzluk kullanmayanlara göre %40 daha fazla mide kanseri geliştirme riski taşıyor.

Tuz mide kanserini nasıl artırır?

Tuz, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla mide kanseri için bir risk faktörü olarak gösterilmiştir:

Mide Astarına Doğrudan Hasar: Yüksek tuz alımı midenin mukozal astarına zarar vererek iltihaplanmaya ve lezyon oluşumuna yol açabilir. Bu hasar, kanserojenlerin etkilerini artırabilir veya mide kanseri için iyi bilinen bir risk faktörü olan Helicobacter pylori (H. pylori) gibi enfeksiyonları kolaylaştırabilir.
H. pylori Büyümesinin Teşviki: Tuz sadece H. pylori’nin zararlı etkilerini şiddetlendirmekle kalmaz, aynı zamanda midede kolonize olma yeteneğini de artırabilir. H. pylori enfeksiyonu kronik gastrit ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır ve mide kanseri gelişimi için önemli bir risk faktörü olarak kabul edilir.
Mide Asidi Salgılanması Üzerine Etkisi: Yüksek tuz alımı mide asidi salgılanmasını etkileyebilir, bu da mide ortamını etkileyerek potansiyel olarak kanser riskinin artmasına yol açabilir.
Diğer Kanserojen Süreçler Üzerindeki Etkisi: Tuzun mide kanseri riskini etkileyen diğer diyet faktörleriyle etkileşime girebileceğini ve muhtemelen midedeki genel kanserojen süreci etkileyebileceğini gösteren kanıtlar vardır.

Kapsamlı Araştırma: UK-Biobank Çalışması

Araştırma, 470.000’den fazla yetişkini kapsayan geniş çaplı İngiliz kohort çalışması “UK-Biobank” verilerini analiz etti. 2006 ile 2010 yılları arasında yapılan anketlerde katılımcılara “Yemeğinize ne sıklıkla tuz eklersiniz?” sorusu yöneltildi. MedUni Viyana’nın Halk Sağlığı Merkezi’nden Selma Kronsteiner-Gicevic ve Tilman Kühn liderliğindeki araştırma ekibi, anket sonuçlarını idrarla tuz atımı ve ulusal kanser kayıtları verileri ile karşılaştırdı. Elde edilen bulgular, yemeğine her zaman veya sıklıkla tuz ekleyen kişilerin, nadiren veya hiç tuz eklemeyenlere göre yaklaşık 11 yıllık gözlem süresinde mide kanserine yakalanma olasılığının %39 daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmanın baş yazarı Selma Kronsteiner-Gicevic, demografik, sosyoekonomik ve yaşam tarzı faktörlerini dikkate aldıklarında da sonuçların geçerliliğini vurguladı.

Mide Kanseri Gençleri de Etkiliyor

Dünya genelinde en yaygın kanser türleri arasında beşinci sırada yer alan mide kanseri, yaşla birlikte riski artmaktadır. Ancak son istatistikler, 50 yaş altı yetişkinler arasında bu kanser türünün artış gösterdiğine dair endişe verici bir tablo çiziyor. Risk faktörleri arasında tütün ve alkol tüketimi, Helicobacter pylori enfeksiyonu, fazla kilo ve obezite bulunuyor. Yüksek tuzlu diyetin mide kanseri riskini artırdığı daha önce Asya popülasyonları üzerinde yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştı; bu gruplar genellikle tuzla korunan yiyecekler, aşırı tuzlanmış balık veya son derece tuzlu marinadlar ve soslar tüketiyor.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın lideri Tilman Kühn, “Çalışmamızla, aşırı yüksek tuz tüketiminin olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve mide kanserini önleme yönünde önlemler alınması için bir temel sağlamak istiyoruz,” diye özetliyor.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10120-024-01502-9