Antioksidandan zengin gıdalar

Yeni politika ve araştırma ilgisi, “Gıdanız ilacınızdır” yaklaşımına dikkat çekiyor. Ancak, bu yaklaşımın etkinliğini destekleyen yeterli bilimsel veri henüz mevcut değil.

Gıda ve Tıp Birleşiyor

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra’nın liderliğinde, “Gıdanız ilacınızdır” yaklaşımı büyük ilgi görüyor. Bu kavram, beslenme programlarının diyetle ilişkili hastalıkları tedavi etmek veya önlemek için kullanılmasını ifade ediyor. Kısa sürede Beyaz Saray’ın desteğini kazanan bu yaklaşım, çeşitli federal kurumlar tarafından programların başlatılmasına ve yüz milyonlarca dolarlık hayırseverlik harcamalarına yol açtı.

Beslenmenin Gücü

Tufts Üniversitesi’nde yeni kurulan Gıda Tıp Enstitüsü’nün direktörü Dariush Mozaffarian, sağlık bakımına gıda tabanlı beslenme müdahalelerinin entegrasyonunun hastalıkları yönetmek ve önlemek için heyecan verici olduğunu belirtiyor. Ancak, doktorların genellikle hastalara sağlıklı beslenmeleri gerektiğini söyleyip göndermekten fazlasını yapamadıklarını ekliyor.

Hareketin Kökleri

HIV salgını sırasında başlatılan ve AIDS hastalarına besleyici yemekler sağlamayı amaçlayan girişimler, “Gıdanız ilacınızdır” hareketinin köklerini oluşturuyor. Bu hareket, Amerika’da yıllar içinde medikal olarak uygun yemekler sunan kuruluşlara dönüşmüş durumda.

Reçeteli Ürünler ve Sağlık

Ürün reçetesi uygulamaları, taze meyve ve sebzeler sağlayarak diyetleri zenginleştirmeyi amaçlıyor. Bu uygulama, Mississippi’deki bir kırsal sağlık projesiyle başlamış ve zamanla federal beslenme yardım programlarına dahil edilmiştir.

Mevcut Durum ve Araştırmalar

Yeni politika ve araştırma ilgisiyle, “Gıdanız ilacınızdır” konusunda modelleme tahminleri, önceki araştırmaların gözden geçirilmesi ve yeni çalışmalar dahil olmak üzere bir dizi araştırma yayımlandı. Ancak, bu çalışmaların çoğu yeterince titiz olmayabilir ve sağlam bir kanıt tabanı oluşturmayabilir.

Gelecek Perspektifi ve Finansman

Amerikan Kalp Derneği ve diğer kuruluşlar, bu alandaki kanıtları güçlendirmek için önemli yeni girişimler başlattı. Bu çabalar, yiyecek tıptır müdahalelerinin etkinliğini ve maliyet etkinliğini açıkça göstermeyi amaçlıyor.

Kapsamlı Bir Fayda Olarak Gıda

Bu araştırma ve politika ilgisi, “Gıdanız ilacınızdır” müdahalelerinin başarılı olacağı varsayımıyla geniş federal destek ve cömert hayırseverlik fonlamasını beraberinde getirdi. Ancak, bu yaklaşımın mevcut beslenme yardım programlarından kaynakların çekilmesine neden olup olmayacağı konusunda endişeler bulunuyor.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2817553