Diz osteoartriti (DOA), sıklıkla çeşitli komplikasyonlara yol açan bir durumdur ve bunlar arasında kuadriseps femoris kasının atrofisi öne çıkar. Bu durum, DOA’nın ilerlemesini daha da kötüleştirebilir. Ancak umut verici yeni bir araştırma, zerdeçalın (CUR) bu kas atrofisine karşı etkili bir koruma sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

DOA ve Kas Atrofisi Üzerine Zerdeçalın Etkisi

Zerdeçal, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleriyle tanınır ve iskelet kası üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Yeni bir çalışma, zerdeçalın DOA kaynaklı kuadriseps femoris kası atrofisini iyileştirebileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, DOA modeli olan farelere 5 hafta boyunca zerdeçal beslenmesi uyguladılar ve kaslarda otofaji düzeylerinde, reaktif oksijen türleri (ROS) seviyelerinde ve Sirtuin3 (SIRT3)-süperoksit dismutaz 2 (SOD2) yolaklarının ifadesinde değişiklikleri gözlemlediler.

Otofaji, ROS ve SIRT3-SOD2 Yolu

DOA’nın kuadriseps femoris kası atrofisine yol açtığı, bu durumda otofajinin tetiklendiği ve ROS seviyelerinin arttığı bulundu. Zerdeçal, SIRT3 ifadesini artırarak, SOD2’nin asetilasyonunu ve ROS seviyelerini azalttı, aşırı aktif otofajiyi inhibe ederek kas atrofisini hafifletti ve DOA’yı iyileştirdi. Bu bulgular, zerdeçalın kas atrofisine karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu ve SIRT3-SOD2 yoluyla ROS’a bağlı otofajiyi azaltarak bu koruyucu etkiyi sağladığını gösteriyor.

DOA’nın İlerlemesinde Kas Gücü ve Atrofisi

Kuadriseps femoris kasının zayıflığı ve atrofisi, DOA hastalarında sık görülen komplikasyonlardır. Bu kaslar sadece diz ekstansiyon hareketlerini üretmekle kalmaz, aynı zamanda dizin stabilitesini de sağlar. Araştırma, kuadriseps femoris kasını güçlendirmek için yapılan egzersiz eğitiminin DOA tedavisinde kullanılabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın Bulguları ve Önerileri

Bu araştırma, DOA kaynaklı kas atrofisinin, ROS’a bağlı otofaji yoluyla indüklenen bir mekanizma olduğunu ilk kez önermektedir. Zerdeçal uygulaması, ROS’u SIRT3-SOD2 yoluyla temizleyerek otofajiyi inhibe etmekte ve kuadriseps femoris kası rejenerasyonunu teşvik etmektedir. Bu bulgular, DOA kaynaklı kas atrofisinin tedavisine ve DOA’nın genel tedavi stratejilerine yeni bir bakış açısı sunmaktadır.

Sonuç olarak, zerdeçalın kuadriseps femoris kası atrofisini iyileştirmedeki potansiyeli, DOA tedavisinde yeni ve umut verici bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. DOA’nın neden olduğu kas atrofisine karşı mücadelede zerdeçalın kullanımı, hastaların yaşam kalitesini artırabilir ve DOA’nın ilerlemesini yavaşlatabilir. Bu çalışma, zerdeçalın kas sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dair bilimsel anlayışımızı derinleştiriyor ve DOA tedavisinde doğal ürünlerin potansiyel kullanımına dair yeni kapılar açıyor.

KAYNAK:

https://www.nature.com/articles/s41598-024-58375-2