Yeni bir araştırma, meme kanseri atlatan kişilerin, özellikle sosyoekonomik durumu düşük olanların, endometrial, over ve prostat kanseri gibi ikincil kanserler geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Çalışma, 580.000’den fazla hasta verisiyle İngiltere’de gerçekleştirildi.

Cambridge Üniversitesi tarafından yönetilen bir araştırma ekibi, 1995 ile 2019 yılları arasında meme kanserinden kurtulan 580,000’den fazla kadın ve 3,500 erkek üzerinde yapılan ulusal kanser kayıtlarını inceledi. Araştırma, meme kanseri sonrası ikincil kanser gelişme risklerini daha detaylı bir şekilde ortaya koymayı amaçladı.

Risk Faktörleri ve İkincil Kanserler

Meme kanserinden kurtulan kadın ve erkekler, karşı taraftaki meme, endometriyum ve prostat kanseri gibi çeşitli ikincil kanserler geliştirme riski altında bulunuyor. Özellikle, meme kanserinden kurtulan kadınlar, genel nüfusa göre kontralateral (etkilenmemiş) meme kanseri geliştirme riskini iki katına, endometrial kanser riskini %87, miyeloid lösemi riskini %58 ve over kanseri riskini %25 artırmış durumdalar.

Tanı Yaşı ve Genetik Faktörler

Tanı yaşı da ikincil kanser riskinde önemli bir faktördür. 50 yaş altında tanı alan kadınlar, aynı yaştaki genel nüfusa göre ikincil bir kanser geliştirme olasılığının %86 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, genç yaşta meme kanseri atlatanların, birden fazla kanser riskini artırabilecek genetik değişikliklere sahip olabileceğine işaret ediyor.

Sosyoekonomik Etkiler

Araştırma, meme kanseri atlatan kişilerin sosyoekonomik durumlarının ikincil kanser riskleri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirledi. En düşük sosyoekonomik gruptan olan kadınlar, en yüksek gruptakilere göre ikincil bir kanser geliştirme riskini %35 daha fazla taşıyorlar. Bu riskler, başta akciğer, böbrek, baş ve boyun, mesane, yemek borusu ve mide kanserleri olmak üzere, non-meme kanserleri arasında daha belirgindir.

Sağlık Eşitsizlikleri ve Önlemler

Araştırma sonuçları, daha düşük sosyoekonomik gruplardan olan kişilerin sağlık eşitsizlikleri yaşadığını ve bu durumun ikincil kanser risklerini artırdığını göstermektedir. Sigara içme, obezite ve alkol tüketimi gibi belirlenmiş risk faktörleri, daha yoksul gruplar arasında daha yaygındır. Araştırma ekibi, bu sağlık eşitsizliklerini azaltacak müdahalelerin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Erkek Meme Kanseri ve İkincil Riskler

Erkek meme kanseri atlatanlar için de riskler yüksek. Özellikle, bu kişiler genel erkek nüfusuna kıyasla kontralateral meme kanseri geliştirme olasılığı 55 kat daha fazla olmakla birlikte, prostat kanseri riski de %58 daha yüksektir.

Sonuç

Bu çalışma, meme kanseri atlatanların ikincil kanser geliştirme riskinin yüksek olduğunu ve bu risklerin sosyoekonomik durumla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Daha fazla araştırma, bu risk faktörlerinin nedenlerini daha iyi anlamamıza ve müdahale stratejileri geliştirmemize yardımcı olacaktır.

KAYNAK:

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(24)00069-3/fulltext