Bipolar bozukluk, dalgalı depresyon ve mani dönemleri ile karakterize, psikiyatrik bir bozukluktur. Araştırmacılar uzun zamandır Bipolar bozuklukta beyindeki anormal yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin eşlik edebileceğinden şüpheleniyorlardı. Bipolar bozukluğu olan kişilerde yapılan küçük kesitsel beyin görüntüleme çalışmaları, bu değişikliklere dair ipuçları göstermişti, ancak tek bir zaman noktasında toplanan verileri yorumlama şu ana kadar yapılmamıştı. Şimdi, çok merkezli bir çalışma, bu hastalıkta kişilerin beyinlerinde zaman içinde anormal değişiklikler olduğunu gösteriyor. Bazı değişiklikler özellikle daha fazla mani atağıyla ilişkilendirildi.

Çalışma Biological Psychiatry’de yayınlandı . Çalışma, ENIGMA Bipolar Bozukluk Çalışma Grubundan 70’den fazla araştırmacıdan oluşan büyük bir uluslararası çok merkezli ekibi içeriyordu.

Araştırmacılar manyetik rezonans görüntüleme ve dünya çapında 14 klinik bölgeden Bipolar bozukluğu olan 307 kişiden ve 925 sağlıklı kontrol kişilerinden ayrıntılı klinik veriler topladı. Katılımcılar, altı aydan dokuz yıla kadar değişen iki zaman noktasında değerlendirildi.

En çarpıcı bulgu, beynin en dış tabakası olan korteksin, daha fazla manik atak geçiren kişilerde zamanla daha fazla inceldiğiydi. Mani olmayanlarda kortikal incelme ve hatta kortikal kalınlaşma görülmedi. Değişiklikler en çok, yönetici kontrol ve duygu düzenleme ile ilişkili bir alan olan prefrontal kortekste (PFC) belirgindi.

Anormal ventrikül genişlemeleri ve daha da önemlisi kortikal incelme ile manik semptomlar arasındaki ilişkiler, bipolar bozukluğun aslında nöroprogresif bir bozukluk olabileceğini gösteriyor, bu da hastalığın kötüleşmesini açıklayabilir.