Yeni ilacın ilk sonuçlarının açıklandığı gün ilacı üreten firmanın borsa değeri %8’den fazla arttı.

Amyretin adı verilen yeni ilacın denemesinde, hastalar 12 hafta boyunca vücut ağırlıklarının yüzde 13’ünü kaybetti; Wegovy’nin aynı zaman diliminde elde ettiği yüzde 6’ya kıyasla.

Beyinde iştah ve tokluk hissini düzenleyen bir hormon olan aynı GLP-1 hormonunu veya glukagon benzeri peptid-1’i hedefler. Ayrıca açlığı azaltan ve mide boşalmasını yavaşlatan başka bir hormon olan amilin’i de uyarır. 

İlacın, 3 ay boyunca ilacı alan ve denemenin başlangıcında ortalama ağırlığı 89kg olan 16 kişi arasında da güvenli olduğu ve iyi tolere edildiği görüldü. 

Denemeye katılanlar sadece üç ayda vücut ağırlıklarının yüzde 13’ünden fazlasını kaybettiler; bu, Wegovy’nin çalışması için gereken süreyi çok geride bırakan bir hız.

AMİLİN HORMONU

Amilin, gıda tüketimine yanıt olarak pankreasın β hücrelerinden insülin ile birlikte salgılanan nöroendokrin anoreksijenik bir polipeptit hormondur. Amilin, glikoz homeostazisi üzerindeki etkisinin yanı sıra, homeostatik ve hedonik beslenmeyi inhibe eder, tokluk sağlar ve vücut ağırlığını azaltır.

Amilin doymayı, enerji tüketimini ve vücut ağırlığını etkiler.

Amilin’in ekzojen uygulanması birkaç dakika içinde iştahın azalmasına neden olur.

T1DM’de amilin bazal seviyeleri azalır ve yemek sonrası sekresyon azalır

T2DM’de ilerleyen aşamalarında β hücreleri tükendikçe amilin salgısı azalır.

KAYNAKLAR:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38338796/