The BMJ tarafından bugün Japonya’da yayınlanan bir araştırmada, günlük D vitamini takviyeleri, yüksek risk altında olan kişilerde tip 2 diyabet gelişimini engellemediği görüldü.

Tip 2 diyabet dünya çapında yaklaşık 480 milyon insanı etkiliyor ve 2045 yılına kadar 700 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Diğer yarım milyar insanda bozulmuş glukoz toleransı veya prediyabet var.

Kilo kaybı ve egzersiz, tip 2 diyabete ilerleme riskini azaltabilir, ancak sürdürülmesi zordur, bu nedenle sorunu çözmek için yeni stratejilere ihtiyaç var.

Bazı çalışmalar, D vitamini eksikliğinin gelecekteki diyabet riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir, ancak tip 2 diyabetin önlenmesi için D vitamini takviyesi denemeleri tutarsız sonuçlar gösteriyor.

Bu bilgi boşluğunu gidermek için araştırmacılar, eldekalsitolün (Japonya’da osteoporozu tedavi etmek için kullanılan aktif bir D vitamini formu) bozulmuş glukoz toleransı olan kişilerde tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltıp azaltamayacağını değerlendirmek için yola çıktılar.

Bulguları, Haziran 2013 ile Ağustos 2019 arasında Japonya’daki üç hastaneden alınan bozulmuş glukoz toleransı olan 1.256 Japon yetişkine dayanıyor. Ortalama yaşları 61 (30-78 aralığında) yıl, %46’sı kadın ve %59’unun tip 2 diyabet aile öyküsü vardı.

Katılımcılar, standart günlük bir eldekalsitol (630 katılımcı) veya plasebo (626 katılımcı) almak üzere rastgele atandı ve üç yıllık bir takip süresi boyunca her üç ayda bir diyabet açısından değerlendirildi.

Bu süre zarfında, araştırmacılar diyabet gelişenlerde (eldekalsitol grubunda %12,5 ve plasebo grubunda %14) veya kan şekeri seviyeleri normale dönenlerde (eldekalsitol grubunda %23 ve plasebo grubunda %20) gruplar arasında anlamlı bir fark bulamadılar.

Bununla birlikte, yaş, cinsiyet, kan basıncı, vücut kitle indeksi ve aile diyabet öyküsü dahil olmak üzere potansiyel olarak etkili 11 faktör için ayar yapıldıktan sonra, sonuçlar yetersiz insülin sekresyonu olan diyabet öncesi hastalarda eldekalsitolün tip 2 diyabeti önleyebileceğini gösterdi. Ancak bu bulgu belirsizliğini koruyor ve araştırmacılar, herhangi bir kesin sonuca varılmadan önce daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyorlar.

Bununla birlikte, plaseboya kıyasla eldekalsitol alanlar arasında hem bel hem de kalça kemiği mineral yoğunluklarında önemli bir artış buldular.

İki grup arasında ciddi advers olaylarda anlamlı bir fark görülmedi.

Yüksek kaliteli randomize çalışmalardan daha fazla veri elde edilene kadar; bu araştırma sağlık profesyonellerinin hastalarla D vitamininin kas-iskelet sağlığı yararlarını tartışmaya devam etmesi ve sürdürmesi zor olsa da tip 2 diyabet gelişmeyi azalttığı bilinen yaşam tarzı değişikliklerini gerçekleştirmeleri ve sürdürmeleri için onları desteklemeleri gerektiğini gösteriyor.