Bupropion, kilo artışı açısından en az etkili antidepresan olarak dikkat çekiyor. 24 aylık bir çalışmada, 183,118 hastanın verileri incelendi ve bupropionun kilo artışı açısından en az değişiklik gösteren antidepresan olduğu tespit edildi.


Araştırma Sonuçları

Harvard Tıp Fakültesi’nden Joshua Petimar ve ekibinin yürüttüğü çalışmada, bupropionun kilo artışı, en yaygın reçete edilen antidepresan olan sertralin (Zoloft) ile karşılaştırıldığında, 6 ayda daha düşük olduğu belirlendi. Çalışmaya göre bupropionun, sertralin ile kıyaslandığında 6 ayda -0.22 kg (95% CI -0.33 ila -0.12), 12 ayda -0.71 kg (95% CI -0.87 ila -0.55 kg) ve 24 ayda -0.91 kg (95% CI -1.14 ila -0.66 kg) daha az kilo artışına neden olduğu tespit edildi.

Diğer Antidepresanlar ve Kilo Artışı

Yaygın antidepresanların 6 aylık kilo artışı şu şekildedir:

  • Escitalopram (Lexapro): Ortalama kilo artışı 0.41 kg (95% CI, 0.31 to 0.52 kg)
  • Paroksetin (Paxil): Ortalama kilo artışı 0.37 kg (95% CI, 0.20 to 0.54 kg)
  • Duloksetin (Cymbalta): Ortalama kilo artışı 0.34 kg (95% CI, 0.22 to 0.44 kg)
  • Venlafaksin (Effexor): Ortalama kilo artışı 0.17 kg (95% CI, 0.03 to 0.31 kg)
  • Sitalopram (Celexa): Ortalama kilo artışı 0.12 kg (95% CI, 0.02 to 0.23 kg)
  • Sertralin (Zoloft): Referans alınan ilaç olduğundan, kilo artışı verisi belirtilmemiştir.
  • Fluoksetin (Prozac): Ortalama kilo kaybı −0.07 kg (95% CI, −0.19 to 0.04 kg)
  • Bupropion (Wellbutrin): Ortalama kilo kaybı −0.22 kg (95% CI, −0.33 to −0.12 kg)

Fluoksetin (Prozac), sertralin ile karşılaştırıldığında, 6 ayda biraz daha az ancak benzer kilo artışı gösterdi (fark -0.07 kg, 95% CI -0.19 ila 0.04 kg).

Klinik Önemi

Joshua Petimar, “Bupropion, diğer ilaçlarla karşılaştırıldığında her zaman en az kilo artışına neden olan ilaç oldu,” dedi. Bu bulguların, doktorların hastalarına antidepresan reçete ederken dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Doktorlar, hastalarının kilo konusundaki endişelerini göz önünde bulundurarak bu bilgileri değerlendirebilirler.

İlaç Kullanımı ve Uyumu

Araştırma ekibi, genel olarak ilaç kullanımının düşük olduğunu belirtti. Bupropionun 6 aylık uyumu %41 iken, duloksetinin uyumu %28 olarak tespit edildi. İlaç kullanımının düşük olması, hastaların istenmeyen kilo artışı nedeniyle ilaçlarını bırakmalarına bağlanabilir.

Öne Çıkan Bulgular

Bupropion, hastaların başlangıç ağırlığının %5’ini kazanma riskini %15 azaltıyor. Buna karşılık, essitalopram, paroksetin ve duloksetin, %5’ten fazla kilo artışı riskini artırıyor.

Stanford Üniversitesi’nden Jacob Ballon, sonuçların alarm verici olmadığını belirtti. Ballon, kilo artışının nispeten mütevazı olduğunu ve antidepresan seçiminde tek faktör olmaması gerektiğini söyledi.

Petimar, çalışmanın klinisyenlerin ve hastaların kilo artışı konusunu konuşmalarına teşvik etmesini umduğunu belirtti.


KAYNAK:

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M23-2742