Monthly Archives

Şubat 2019

in Sağlık haberciliği

Sağlık haberciliğinin ABC’si

Sağlık haberleri, hem toplumun sağlığını doğrudan hem de sağlık giderlerini dolaylı yoldan etkilemesi nedeniyle son yıllarda önemini giderek artırmıştır. Bu stratejik önem, nicelik açısından sağlık haberlerinin medyada görünürlüğünü artırmışken, nitelik olarak da tartışma konusu olmuştur. Bu yazının amacı Türkiye’de mevcut…

Continue reading
in Videolar

Zihnimiz bedenimizi nasıl etkiler?

Bazen obez olmak çocuğumuzun veli toplantısına katılmamızı bile engeller değil mi? Elbette beden algımız sosyal yaşamda bir çok hareketimize etki eder; olumlu veya olumsuz! Beden algımızda eğer bir sorun varsa sosyal yaşamdan kendimizi soyutlamaya kadar gideriz. Bunların başında ise obez…

Continue reading