Yeni bir gelişme olarak, Avrupalı sağlık yetkilileri, kalp krizi ve felç riskini azaltmak için kan yağları yüksek olan hastalara yaygın olarak reçete edilen tıbbi sınıf omega-3 kapsüllerinin güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bir güvenlik uyarısı yayınlayarak bu kapsüllerin düzensiz bir kalp atışı olan atriyal fibrilasyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Endişe özellikle omega-3 etil esterleri içeren ilaçları hedef almaktadır. Bu ilaçlar, kan yağları sağlıksız olan hastalara yönelik olup, bu hastaların kalple ilgili olaylara yakalanma olasılıklarını azaltmayı amaçlamaktadır. Ancak, artık yaygın bir yan etki olarak tanımlanan atriyal fibrilasyon, ironik bir şekilde kalp krizi ve felç riskini artırmaktadır.

Piyasada bulunan besin takviyeleri de, tıbbi sınıf muadillerine göre çok daha düşük dozlarda da olsa, omega-3 etil esterleri içermektedir. Genellikle kalp ve beyin sağlığı için pazarlanan bu reçetesiz takviyeler, reçeteli çeşitlerde 4 grama kadar olana kıyasla genellikle 1 gramdan daha az aktif bileşik içerir.

Oxford Üniversitesi’nden Profesör Jane Armitage, reçetesiz satılan takviyelerden kaynaklanan riskin muhtemelen küçük olduğunu, ancak tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirtiyor. Çeşitli denemelerden elde edilen veriler, özellikle de düşük dozları içerenler, bir doz-yanıt etkisine işaret etmektedir.

EMA, günde 4 gram alan hastalar arasında atriyal fibrilasyon riskinin en yüksek olduğunu gözlemlemiştir. Hastaların düzensiz kalp atışları yaşamaları halinde tedavinin kesilmesini önermektedirler. Ayrıca, bu ilaçların üreticilerinin ambalajlarında bu riskle ilgili uyarılara yer vermeleri gerekecektir.

Bu karar, yaklaşık 80.000 hastadan elde edilen verileri değerlendiren bir güvenlik komitesi tarafından yapılan kapsamlı bir incelemenin ardından alınmıştır. Omega-3-asit etil esterleri, bazı hipertrigliseridemi türlerinde aşırı yüksek trigliserit seviyelerini düşürmek için diyet değişiklikleriyle birlikte kullanılmaktadır.

Omega-3 takviyeleri kalp, beyin, eklem, göz ve cilt sağlığı için yaygın olarak tavsiye edilse de, çalışmalar kalp hastalığı veya inme riskini azaltmadaki etkinliklerine ilişkin karışık sonuçlar göstermiştir.

EMA’nın duyurusunu takiben, Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) kanıtları gözden geçiriyor. MHRA’nın baş güvenlik sorumlusu Dr. Alison Cave, hasta güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurguluyor. EMA’nın bulgularını kabul etmekle birlikte, hastalara bu ilaçların faydalarının hala risklerden daha ağır bastığı konusunda güvence veriyor, ancak hastalara doktorlarına danışmadan ilaçlarını almayı bırakmamalarını tavsiye ediyor.

Bu gelişme, özellikle kalp ritmi bozukluklarına yatkın olabilecek bireyler için omega-3 takviyelerinin potansiyel faydaları ile risklerini dengelemenin karmaşıklığının altını çizmektedir. Yaygın olarak kullanılan takviyelerin ve ilaçların güvenlik profillerinin sürekli olarak izlenmesi ve yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını vurgulamaktadır.