Genellikle kilo yönetiminde yardımcı araçlar olarak pazarlanan diyet gazlı içecekler, yarardan çok zarar veriyor olabilir. Son araştırmalar, yoğun diyet soda tüketimi ile daha önce alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) olarak bilinen bir durum olan metabolik disfonksiyonla ilişkili steatotik karaciğer hastalığı (MASLD) gelişme riski arasında endişe verici bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Bu yeni çalışma, diyet gazlı içeceklerin sık tüketiminin vücut kitle indeksinde (VKİ) artışa yol açarak potansiyel olarak MASLD’yi tetikleyebileceğine işaret ediyor. Karaciğerde aşırı yağ birikimi ile karakterize olan hastalık, genellikle başlangıçta hiçbir belirti göstermez ancak daha şiddetli bir duruma ilerleyerek karaciğerde yara izi ve siroza yol açabilir.

“Sıfır şeker” ve “sıfır kalori” etiketlerine rağmen diyet gazlı içecekler uzmanlar tarafından sağlıklı kabul edilmemektedir. Bunun başlıca nedeni, içerdikleri aspartam gibi yapay tatlandırıcıların obezite ve tip 2 diyabet de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olmasıdır. Aslında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yakın zamanda vücut yağını azaltmak için şeker olmayan tatlandırıcıların kullanılmasına karşı tavsiyede bulundu ve aspartamı “insanlar için muhtemelen kanserojen” olarak etiketledi.

BMC Public Health dergisinde yayınlanan araştırma, ulusal düzeyde temsili bir örneklemde diyet soda tüketimi ile MASLD arasındaki ilişkiyi incelemesi açısından çığır açıcı niteliktedir. Bu çalışma, MASLD’nin önlenmesi ve tedavisi için değerli beslenme önerileri sağlayabilir.

MASLD’nin küresel nüfusun önemli bir bölümünü etkilediğini ve mevcut tahminlere göre bu oranın %46’ya kadar çıktığını belirtmek önemlidir. Bu karaciğer hastalığının tedavisi için onaylanmış bir ilaç bulunmadığından, doktorlar egzersiz ve diyet değişiklikleri gibi yaşam tarzı müdahaleleri önermektedir.

Önceki çalışmalar diyet soda tüketimi, daha yüksek BMI ve artan kan basıncı arasında bir bağlantı kurmuştur. Ergenlerde diyet gazlı içecekler, hipertansiyonun yanı sıra vücut kitle indeksi ve vücut yağ yüzdesinin artmasıyla da ilişkilendirilmiştir. Ek olarak, aşırı diyet soda alımı daha yüksek vasküler olay ve tip 2 diyabet riskine katkıda bulunabilir.

Ortaya çıkan bu kanıtlar, diyet gazlı içecekler ve metabolik sağlık üzerindeki etkileri konusunda endişe verici bir tablo çizmektedir. MASLD ve diğer metabolik bozukluklar gibi ciddi sağlık sorunlarına katkıda bulunabileceğinden, bu içecekleri tüketirken dikkatli olunması ve farkındalık yaratılması gerektiğinin altını çizmektedir.