Yeni bir çalışma, ağır adet kanamalarının genç kadınlarda kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koyuyor.


Ağır Adet Kanamalarının Kalp Hastalığıyla İlişkisi

Yeni bir çalışmada, ağır adet kanaması (menoraji) ve düzensiz adet döngülerinin (IM) kalp hastalığı (CVD) riski üzerindeki etkileri incelendi. BMC Medicine dergisinde yayımlanan bu araştırma, ABD’deki kadın hastalar üzerinde gerçekleştirildi.

Kalp Hastalıkları ve Kadınlar

Kalp hastalıkları, dünya genelinde bir numaralı ölüm sebebidir. Kadınlarda kalp hastalığı ve metabolik sendrom (MS) gibi sağlık sorunlarının artması, önlenebilir risk faktörlerinin bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Menoraji, aşırı adet kanaması olarak tanımlanır ve kadınların fiziksel, zihinsel ve sosyal yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Menoraji, tedavi masrafları ve iş gücü kaybı nedeniyle büyük bir mali yük oluşturur. Ayrıca, kansızlık, yorgunluk, baş ağrıları ve rahatsızlık gibi sorunlara yol açar. Kansızlık ve oksijen taşınmasının azalması kalp fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.

Çalışmanın Amacı

Bu retrospektif kesitsel çalışmada, menoraji ve düzensiz adet döngülerinin kalp hastalığı riski üzerindeki etkileri araştırıldı. Araştırmacılar, 2017 yılında ABD’de menoraji ve düzenli adet döngüsüne sahip 18-70 yaş arası kadınların hastane kayıtlarını inceledi. Menoraji tanımı için ICD-10 kodları kullanıldı.

Sonuçlar ve Tartışma

2,430,851 kadın hastadan 40 yaş altındaki 7,762 (%0.7) ve 40 yaş üstündeki 11,164 (%0.9) kadında menoraji görüldü. Çalışma grubu içinde 18,926 (%0.8) kadında ağır adet kanaması teşhisi kondu. Menoraji, yaş, siyahi ırk ve özel sigorta ile güçlü bir ilişki gösterdi.

40 yaş altı kadınlarda menoraji, kalp hastalığı riskini önemli ölçüde artırdı. Bu grupta, büyük kalp olayları, koroner kalp hastalığı, inme, kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon gibi durumlar daha sık görüldü. Ancak, 40 yaş üstü kadınlarda bu ilişki daha zayıf bulundu.

Menoraji, düzensiz adet döngüleri olmaksızın diyabet, kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon gibi durumlarla güçlü bir ilişki gösterdi. Menoraji ile düzensiz adet döngüleri birlikte olduğunda ise atriyal fibrilasyon ve koroner kalp hastalığı riski arttı.

Öne Çıkan Bulgular

 • Menoraji, genç kadınlarda kalp hastalığı riskini artırabilir.
 • Düzenli tarama ve erken teşhis önemlidir.
 • Menoraji, hormonal dengesizlik ve inflamasyonla kalp fonksiyonlarını etkileyebilir.

Menoraji Nedir?

Menoraji, aşırı miktarda ve uzun süreli adet kanaması anlamına gelir. Normal adet döngüsünde ortalama kanama süresi 4-5 gün ve kaybedilen kan miktarı 30-40 ml civarındadır. Menorajide ise kanama süresi genellikle 7 günden fazla sürer ve kaybedilen kan miktarı 80 ml veya daha fazladır.

Menoraji Neden Olur?

Menorajinin birçok nedeni olabilir. İşte başlıca nedenler:

 • Hormonal Dengesizlikler: Özellikle östrojen ve progesteron hormonlarının dengesi bozulduğunda meydana gelir.
 • Rahim Anormallikleri: Rahim polipleri, miyomlar veya adenomyozis gibi durumlar.
 • Kanama Bozuklukları: Von Willebrand hastalığı gibi pıhtılaşma sorunları.
 • Enfeksiyonlar: Pelvik inflamatuar hastalıklar ve rahim içi enfeksiyonlar.
 • Kanser: Rahim, rahim ağzı veya yumurtalık kanserleri.
 • İlaç Kullanımı: Antikoagülanlar (kan sulandırıcılar) veya hormonal ilaçlar.
 • Diğer Nedenler: Endometriozis, tiroid hastalıkları ve bazı kronik hastalıklar.

Kimlerde Sık Görülür?

Menoraji, genellikle şu gruplarda daha sık görülür:

 • Adolesan Kızlar: İlk adet dönemi başlangıcında hormonal dalgalanmalar nedeniyle.
 • Üreme Çağındaki Kadınlar: Hormonal dengesizlikler ve rahim anormallikleri nedeniyle.
 • Perimenopoz Dönemindeki Kadınlar: Menopoz öncesi dönemde hormonal değişiklikler nedeniyle.

Menorajinin Riskleri Nelerdir?

Menoraji tedavi edilmediğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir:

 • Anemi: Aşırı kan kaybı, demir eksikliği anemisine neden olabilir. Bu durumda yorgunluk, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler görülebilir.
 • Ağrı ve Rahatsızlık: Uzun süreli ve yoğun kanama, karın ağrısı ve genel rahatsızlık hissine yol açabilir.
 • Sosyal ve Psikolojik Etkiler: Menoraji, iş ve sosyal yaşamda zorluklara neden olabilir, bu da stres ve depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açabilir.
 • Yaşam Kalitesinin Düşmesi: Sürekli ve yoğun kanama, günlük aktiviteleri kısıtlayabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir.

Menoraji belirtileri olan kadınlar, altta yatan nedenlerin belirlenmesi ve uygun tedavi için bir sağlık profesyoneline başvurmalıdır. Tedavi seçenekleri, nedenine bağlı olarak ilaç tedavisi, hormonal tedavi veya cerrahi müdahaleleri içerebilir.


KAYNAK:

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-024-03426-8