Boşanmak ve yalnız yaşamak, orta yaşlı erkekler için sağlık sorunlarına ve ölüme yol açabilir.

Önceki araştırmalar, genellikle uzun bir yalnız yaşama döneminin izlediği boşanma ve ilişki ayrılıklarının, artan fiziksel ve zihinsel sağlık , düşük bağışıklık ve ölüm riski ile ilişkili olduğunu bulmuştur . Ancak çalışmalar esas olarak bir evliliğin sona ermesinin etkisine ve daha sonra genellikle sadece evlilik ayrılıklarına odaklandı.

Çalışma, tümü 48 ile 62 yaşları arasında olan 4 bin 835 katılımcı ile yapıldı.

Katılımcıların yaklaşık yarısının ortaklıktan ayrıldığını ve bir yüzdesinin bir yıldan fazla yalnız yaşadığını (kadınların %54’ü, erkeklerin %49’u) buldu.

İnflamatuvar belirteçler interlökin 6 (IL-6) ve C-reaktif protein (CRP) kan örneklerinde ölçüldü.

Erkekler arasında, en yüksek düzeyde inflamatuar belirteçler, en fazla boşananlarda bulundu. Referans grubundakilere göre %17 daha yüksek inflamatuar belirteç seviyelerine sahiptiler. Benzer şekilde, en fazla yılı yalnız yaşayan grupta (yedi veya daha fazla) inflamatuar belirteç seviyeleri %12’ye kadar daha yüksekti.

Araştırmacılar, erkeklerin bir birlikteliğin sona ermesinin ardından davranışlarını içki içerek dışa vurma eğilimindeyken, kadınların inflamatuar seviyeleri farklı şekilde etkileyebilecek depresif semptomları içselleştirme eğiliminde olduklarını belirtti.

Yalnız erkekler, kadınlardan daha küçük sosyal ağlara sahip olma, bu nedenle iltihabı artırabilecek yalnızlık riski daha yüksektir.

Yalnız yaşayan erkeklerin kendilerine de bakmayabilecekleri ve tıbbi sorunlar için doktora danışmak konusunda daha isteksiz olduklarına dair kanıtlar da var.