Yeni araştırmaya göre, bir haftalık sosyal medya molası veren genç kadınlar, özsaygı ve beden algısında önemli bir artış yaşadı. Bu etki, ince beden idealini benimseyenlerde daha belirgin oldu.


Genç Kadınlarda Özsaygı ve Beden Algısı İçin Sosyal Medya Molası

Yeni bir araştırma, sosyal medyaya bir hafta ara veren genç kadınların özsaygı ve beden algısında belirgin bir artış yaşadığını ortaya koydu. Bu olumlu etkiler, özellikle ince beden idealini içselleştirenlerde daha güçlüydü. Body Image dergisinde yayımlanan bu çalışma, sosyal medya molasının beden algısı üzerindeki etkisini özel olarak inceleyen ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

Sosyal Medyanın Rolü

Sosyal medya, birçok insanın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. 18-29 yaş arası genç kadınlar, bu platformları en sık kullanan gruplar arasında yer alıyor. Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlar, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmalarına olanak tanıyor ve bu da sıklıkla başkalarıyla karşılaştırmalara yol açıyor.

Önceki araştırmalar, yoğun sosyal medya kullanımının, olumsuz zihinsel sağlık sonuçları, düşük beden algısı ve düşük özsaygı ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Sosyal medyanın popülaritesi ve zihinsel sağlığa potansiyel zararları göz önüne alındığında, araştırmacılar bu platformlardan ara vermenin özellikle hassas gruplar arasında öz değerlendirmeleri iyileştirip iyileştirmeyeceğini keşfetmeyi amaçladı.

Araştırmanın Yöntemi

Toronto’daki York Üniversitesi’nde yapılan bu çalışma, 17-24 yaş arası 66 kadın üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar iki gruba ayrıldı: Bir grup sosyal medyaya bir hafta ara verirken, diğer grup sosyal medya kullanımına devam etti. Katılımcılar, sosyal medya kullanımını izlemek için bir uygulama kullandı ve araştırmacılarla haftanın başında ve sonunda uzaktan görüşmeler yaptı.

Sonuçlar

Sosyal medyaya ara veren katılımcılar, genel özsaygı, performans, görünüm ve sosyal özsaygı gibi alanlarda belirgin bir iyileşme yaşadı. Bu iyileşme, ince beden idealini benimseyenlerde daha belirgindi. Hatta bu idealin altında olan katılımcılar bile beden memnuniyetinde artış gösterdi.

York Üniversitesi psikoloji profesörü Jennifer Mills, “Psikoloji araştırmalarımda bu kadar büyük etki boyutları görmek nadirdir çünkü insan davranışı karmaşıktır ve çok fazla değişkenlik gösterir” dedi. Bu çalışma, gençleri korumak ve sosyal medya şirketlerinin kullanıcıların bu platformlarla nasıl etkileşime girdiği konusunda daha fazla inisiyatif almasını sağlamak için kullanılabilir.

Gelecek Araştırmalar

Çalışmanın bir haftalık süresi kısadır ve uzun vadeli etkiler bilinmemektedir. Gelecek araştırmalar, daha uzun veya tekrarlanan molaların etkisini araştırmalı ve bu faydaların kalıcılığını anlamak için takip değerlendirmeleri yapmalıdır. Ayrıca, daha çeşitli örneklem gruplarıyla yapılan çalışmalar, sosyal medya kullanımını azaltma motivasyonunu da araştırmalıdır.

Bu araştırma, sosyal medyadan kısa bir süreliğine uzaklaşmanın genç kadınlar için zihinsel sağlık sonuçlarını iyileştirebilecek basit ve maliyetsiz bir müdahale olabileceğini vurgulamaktadır.

Öne Çıkan Bulgular:

  • Sosyal medya molası, özsaygı ve beden memnuniyetinde belirgin bir artış sağladı.
  • İnce beden idealini benimseyenler, en fazla faydayı gördü.
  • Sosyal medya molasının olumlu etkileri, bir haftalık kısa bir sürede gözlemlendi. 

Sosyal medya molasının özsaygı ve beden memnuniyetinde belirgin bir artış sağlamasının olası nedenleri şunlar olabilir:

  1. Karşılaştırmaların Azalması: Sosyal medya, kullanıcıları sürekli olarak başkalarının “mükemmel” görünümlerini ve yaşam tarzlarını görmeye maruz bırakır. Bu karşılaştırmalar, özsaygıyı ve beden memnuniyetini olumsuz etkileyebilir. Sosyal medya molası, bu tür karşılaştırmaların azalmasına ve bireylerin kendileriyle daha barışık olmalarına olanak tanır.
  2. Daha Az Negatif İçerik: Sosyal medyada olumsuz yorumlar, siber zorbalık ve negatif haberlerle karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu tür içeriklerin azalması, bireylerin ruh sağlığını ve kendilerine olan güvenlerini olumlu yönde etkileyebilir.
  3. Gerçek İlişkiler: Sosyal medya molası, insanların yüz yüze iletişime ve gerçek ilişkilerine daha fazla zaman ayırmalarına olanak tanır. Bu da destekleyici ve pozitif sosyal etkileşimlerin artmasına katkıda bulunabilir.
  4. Zaman Yönetimi: Sosyal medyadan uzak durmak, bireylere daha fazla kişisel zaman kazandırır. Bu zamanı, kendini geliştirme, hobiler, egzersiz ve diğer olumlu aktivitelerle değerlendirmek, özsaygı ve beden memnuniyetini artırabilir.
  5. Meditasyon ve Farkındalık: Sosyal medya molası, bireylerin meditasyon ve farkındalık gibi zihinsel sağlıklarını destekleyici pratiklerle daha fazla ilgilenmelerine fırsat tanıyabilir. Bu tür pratikler, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine ve bedenleriyle barışık olmalarına yardımcı olabilir.
  6. Medya Okuryazarlığı: Sosyal medyada geçirilen süre azalınca, bireyler medya içeriğini daha eleştirel bir gözle değerlendirebilirler. Bu da, mükemmeliyetçi ve gerçekçi olmayan beden standartlarının farkına varmalarına ve bu standartları sorgulamalarına yol açabilir.

Bu nedenler, sosyal medya molasının özsaygı ve beden memnuniyetine olan olumlu etkilerini açıklayabilir.

KAYNAK:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144524000378