Mart 2024’te yaklaşık 23 bin aday TUS’a girdi ve bu adayların yüzde 90’ı barajı geçti. Yaklaşık 10 bin uzmanlık kontenjanı açıldı. Bu sonuçlara göre, sınavda barajı geçen adayların yaklaşık yarısı bir uzmanlık alanına yerleşti.

TUS Yerleştirme Sonuçları

Geçen hafta açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre:

  • Çocuk Cerrahisinde kontenjanların yüzde 60’ı doldu.
  • Pediatri, Genel Cerrahi ve Göğüs Cerrahisi gibi alanlarda kontenjanların yüzde 40’ı boş kaldı.
  • Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil Tıp gibi branşlarda ise kontenjanların yüzde 25’i boş kaldı.
  • İç Hastalıkları branşında ise boş kontenjan oranı yüzde 20.
  • Dermatoloji, Plastik Cerrahi, Çocuk Psikiyatrisi, Nükleer Tıp ve Sualtı Hekimliği gibi alanlarda ise kontenjanlar tamamen doldu.
  • Radyoloji, Göz Hastalıkları, KBB ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanlarında ise kontenjanlar tama yakın doldu.

TUS Adaylarının Sayısındaki Artış

2018 yılında TUS’a giren hekim sayısı 13 bin iken, 2024 yılında bu sayı yüzde 80 artarak 23 bine ulaştı. Bu artış, tıp fakültelerinin sayısının ve kontenjanlarının artmasıyla ortaya çıktı. Ancak bu artış, eğitim kalitesinin düşmesine neden oldu. Özellikle yeni açılan üniversitelerde eğitim olanakları yetersiz kaldı.

Barajı Geçen Aday Yüzdesindeki Artış

Mart 2021’de adayların yüzde 64’ü barajı geçerken, Mart 2024’te bu oran yüzde 91’e yükseldi. Bu durum, TUS’un seçiciliğinin azaldığını ve uzmanlık eğitiminin niteliğinin düştüğünü gösteriyor.

Tıpta Kalite ve Gelecek Endişeleri

Ülkemizin nitelikli doktorlara ihtiyacı var. Ancak kaliteli ve bilimsel eğitim almış, iyi hekimlik değerleriyle yetişmiş doktorlar gereklidir. Bu anlayışla devam edilmezse, hastaların yaşamını yitirme riski artar.

Tercih Edilen Branşların Dağılımı

Temel yaşamsal klinik branşlar ve cerrahi dallar, son yıllarda giderek daha az tercih ediliyor. Özellikle pediatri, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi alanlarda kontenjanlar boş kalıyor. Bunun yerine, “daha az riskli” görülen branşlara yığılma var. Bu eğilim, halk sağlığı için ciddi riskler taşıyor.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İnsancıl olmayan iş yükü, yorucu nöbetler, ağır poliklinik yükü, sağlıkta şiddet, mobbing, malpraktis cezaları, ekonomik koşulların ve özlük haklarının yetersizliği gibi sorunlar çözülmeli. Halk sağlığını önceleyen bir anlayışla çözümler aranmalıdır.

Öne Çıkan Önemli Bulgular

  • TUS’a giren aday sayısı ve barajı geçen aday oranı hızla artıyor.
  • Eğitim kalitesinde ciddi bir düşüş yaşanıyor.
  • Temel klinik branşlar giderek daha az tercih ediliyor.
  • Sorunların çözümü için halk sağlığını önceleyen politikalar geliştirilmeli.