Araştırma, ruh sağlığı sorunları olan sınıf arkadaşlarına sahip olmanın, ergenlerde gelecekte psikiyatrik teşhis riskini artırdığını gösteriyor.

Araştırmanın Önemi

Yeni bir çalışma, sınıf arkadaşları arasında ruh sağlığı sorunları olan gençlerin, ilerleyen yıllarda psikiyatrik teşhis alma riskinin daha yüksek olduğunu öne sürüyor. Bu bulgu, ebeveynlerin ruh sağlığı geçmişi ve diğer faktörler göz önünde bulundurulduğunda bile geçerliliğini koruyor. Araştırma, ergenlerin belirli bir arkadaş çevresinde depresyon ve anksiyete gibi ruhsal bozuklukları birbirlerine “bulaştırabileceklerini” gösteren yeni kanıtlar sunuyor.

Bulgular ve Sonuçlar

Araştırmacılar, ruh sağlığı sorunu olan bir sınıf arkadaşına sahip olmanın, sonraki psikiyatrik teşhis riskini %3 oranında artırdığını buldu. Bu risk, takip edilen ilk yıl içinde %13 ile en yüksek seviyeye ulaştı ve özellikle duygu durum bozuklukları, anksiyete ve yeme bozuklukları için güçlüydü.

Geniş Kapsamlı Çalışma

Çalışma, bugüne kadar bu konuda yapılmış en geniş kapsamlı araştırma olarak dikkat çekiyor. Finlandiya’da 700,000’den fazla dokuzuncu sınıf öğrencisini 18 yıla kadar izledi. Araştırmanın başındaki isim olan Dr. Jussi Alho, bulguların nedensellik kanıtlamadığını, ancak gözlemlenen ilişkilerin önemli olduğunu belirtti.

Ruh Sağlığı ve Sosyal Etkiler

Daha önceki çalışmalar, ergen ve yetişkin sosyal ağlarında duygu durum bozuklukları, yeme bozuklukları ve diğer psikiyatrik hastalıkların kümelendiğini bildirmişti. Ancak, bu çalışmalar genellikle kendi seçtikleri arkadaş gruplarını içeriyordu. Bu çalışma ise, geniş çaplı bir öğrenci grubunu inceleyerek, ruh sağlığı bozukluklarının ergenler arasında yayılma potansiyelini araştırdı.

Risk Faktörleri ve İzlenim

Araştırmada, 666,000 öğrenci dokuzuncu sınıftan itibaren takip edildi. Ruh sağlığı bozukluğu olan sınıf arkadaşlarına sahip öğrencilerde, ruhsal bozukluk teşhisi alma riski %3 daha yüksek bulundu. Özellikle duygu durum bozuklukları, anksiyete ve yeme bozuklukları için risk artışı belirgindi.

Doz-Cevap İlişkisi

Araştırmacılar, daha fazla ruh sağlığı sorunu olan sınıf arkadaşına sahip olmanın, ileride ruh sağlığı bozukluğu yaşama riskini artırdığını buldu. Bu bulgular, ruhsal bozuklukların ergen arkadaş ağlarında bulaşabileceğini düşündürüyor. Ayrıca, ruhsal bozuklukların yayılması konusunda “bulaşma” terimini kullanmalarının literatürde daha önce kullanılmış olmasına dayandığını belirtti.

Yeni Tedavi Yönleri

Araştırma sonuçları, ergenlerde ruh sağlığı bozukluklarının önlenmesi için yeni tedavi yaklaşımlarına kapı aralayabilir. Özellikle akran desteği gibi yöntemler, yetişkinlerde faydalı bulunmuş ancak ergenlerde yeterince kullanılmamıştır.

Bilimsel Yenilikler

  • Ruh sağlığı bozuklukları ergen arkadaş ağlarında bulaşabilir.
  • Ruh sağlığı sorunları olan sınıf arkadaşlarına sahip öğrencilerde teşhis riski artar.
  • Ruh sağlığı sorunlarının yayılması konusunda daha fazla farkındalık ve tedavi yaklaşımı gereklidir.

KAYNAK:

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2818735