Yapılan bir araştırmada dolandırıcalara aldanmanın hafif bilişsel (bilmek, anlamak, algılamak, farkında olmak) bozulma ve beyinde Alzheimer riskinin artmasıyla ilişkili olup olmadığı sorusuna cevap arandı.

Bir dolandırıcılığı farketmek, diğer kişilerin sizden farklı niyetleri olabileceğini kabul etmenin yanı sıra başkalarının kişilik özelliklerinin farkındalığını da içeren çeşitli sosyal bilişsel yetenekler gerektiren karmaşık bir davranış.

Bu karmaşık davranışın Alzheimerin habercisi olup olmadığıyla ilgili 6 yıl süreyle 935 yaşlı kişide araştırıldı.  Önce dolandırıcılık farkındalığı anket yoluyla ölçüldü. Ve 6 yıl bu insanlar izlendi. 6 yılın sonunda, katılımcıların 255’inde bilişsel bozulma, 151’inde Alzheimer gelişti. Dolandırıcılık farkındalığı az olanlar yani dolandırılmaya yatkın insanlarda 2 kat daha fazla bilişsel bozulma ve Alzheimer hastalığı görüldü.

Para yönetimi ve genel olarak finansal karar alma ile ilgili sorunlar Alzheimer hastalığının ilk belirtileri arasında olabilir. Tüm yaşlı insanlar dolandırıcılık ve sahtekarlıktan nasıl kaçınılması ve finansal kaynaklarını nasıl korunacağı konusunda eğitim verilmelidir.