D vitamini

Yeni araştırmalar, D vitamini eksikliği ile koronavirüs hastalığında, hastalığın seyri veya ölüm oranları arasında bir ilişki olmadığını gösteriyor.

D vitamini takviyelerinin Covid-19’dan ölümleri azaltacağı veya hastalığın şiddetini azaltabileceği fikri cazip bir fikir gibi gelir. Çünkü ölümcül bir soruna basit bir çözüm sunar. 

Yetersiz beslenme, bir kişinin çeşitli hastalıklardan ölüm riskini artırabilir. Buradan yola çıkarak pandamı başlangıcından bu yana D vitamini ile koronavirüs ilişkisi hakkında bir çok araştırma yapıldı.

İLK ARAŞTIRMALAR: EVET D VİTAMİNİ COVID-19’DAN ÖLÜMLERİ AZALTIYOR

Örneğin Mayıs 2020’de yapılan bir araştırmada düşük D vitamini hormonu seviyeleri Avrupa’daki COVID-19 mortalite oranları ile ilişkilendirdi ve COVID-19’dan ölümleri azaltmak için D vitamini takviyeleri önerildi.

Başka bir araştırmada ise 235 hastadan D vitamini düzeylerini ölçmek için kan örnekleri alındı. 40 yaşın üzerindeki hastalarda, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların, eksik olan hastalara göre ölme olasılığının yüzde 51’den daha düşük olduğu belirtildi.

Kasım 2020’de ise D vitamini eksikliğinin koronavirüs riskini artırdığına dair çalışmalar üzerine İngiltere’de yaklaşık 2,7 milyon insana D vitamini takviyesinin ücretsiz sağlanacağı açıklandı.

ARAŞTIRMALAR İLERLEDİ, DURUM FARKLILAŞTI!

Ancak pandamı süreci ilerledikçe araştırmalar daha da ilerledi ve önceki bulguların çok da doğru olmadığını gösteriyor.

Son yayınlanan iki araştırma D vitamini seviyeleri ile Covid-19 arasındaki bağlantıya baktı ve her ikisi de aynı sonuca ulaştı: D vitamini eksikliği ile Covid sonuçları arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna dair kanıtlar eksik!

Bir grup araştırmacı , D vitamini takviyesinin semptomatik veya şiddetli Covid olma olasılıklarını azaltıp azaltamayacağını anlamak için yüz binlerce katılımcıdan oluşan bir veri tabanını çıkardı. Sonuç olarak şunu buldular: Takviyelerin Covid’e karşı koruma sağladığı fikrine dair hiçbir kanıt yok!

Başka bir çalışma , 24 Avrupa ülkesindeki D vitamini eksikliği görülme sıklığı ile D vitamini eksikliğinin Covid enfeksiyonlarının, iyileşme ve ölüm oranlarını karşılaştırdı. Araştırmadan çıkan 2 sonuç:

1-Avrupa ülkeleri arasında D vitamini eksikliği görülme oranı en az %6 ile Finlandiya, en çok % 75,5 ile Türkiye! Yani güneş ülkesinde D vitamini eksikliğimiz çok!

2-D vitamini eksikliği , COVID-19’un bulaşması, seyri veya ölüm oranı ile önemli ölçüde ilişkili değil

Peki araştırmaların seyri neden değişti? Önceki araştırmaların metodolojik olarak bir takım yetersizlikleri ve örneklemleri huzurevindeki insanlar gibi belli alt gruplarla ilgili sınırlandırdıkları görüldü. Hatta yüksek doz D vitamini verilmesinin, ölümleri % 60 oranında şaşırtıcı bir şekilde azaltabileceği ile ilgili çok önemli tıp dergisi The Lancet’teki çalışma yayından kaldırıldı.

Bilim de böye bir şey değil mi zaten? Bir süreç içerisinde doğruyu bulma arayışı!