Aşılar uygulanmaya başladıktan sonra, kadınlar aşılama sonrası beklenmedik adet kanaması yaşadıklarını bildirdiler. Aşı denemeleri sırasında adet değişiklikleri izlenmedi ve bu gözlemin tesadüfi mi yoksa potansiyel olarak bir yan etki mi olduğunu anlamak zordu.

Uzmanlar biyolojik bir mekanizmayı reddetme konusunda aceleci davrandılar ve aşı uygulaması ile adet değişiklikleri arasındaki ilişkiyi destekleyecek hiçbir veri olmadığını söylediler. Genellikle bu adet değişiklikleri strese bağlandı. Bu, insanlar bu tür yan etkilerin doğurganlığı etkileyebileceği konusunda spekülasyon yapmaya başlayınca daha fazla endişe yarattı. Ayrıca, SARS-CoV-2 aşısının ergenlerin kullanımına sunulmasıyla birlikte bu şüphelerin açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç vardı.

Birden fazla makul biyolojik mekanizma, akut bir bağışıklık tehdidi oluşturan bir aşı ile hemostaz ve uterusun iltihaplanma ve onarım mekanizmaları üzerindeki sistemik etkileri arasındaki ilişkiyi açıklayabilir. Çalışmalar ve raporlar, özellikle uzun süreli koronavirüs hastalığı 2019 (COVID) olan bireylerde adet işlevinde uzun süreli bozulmaları doğrulamaktadır.

Yeni bir çalışma , bu kanama değişikliklerinin normal adet onarımını etkileyebilecek pıhtılaşma veya iltihaplanma değişiklikleri ile ilişkili olduğu öncülüne dayanarak, adet gören veya menopozdaki kadınlar arasındaki adet kanama modellerini araştırdı.

Sonuçlar şu şekilde:

Düzenli adet döngüsü olan kadınların %42’si normalden daha fazla kanama yaşadı

Kanama artışı; çalışmada aşılama sonrası en yaygın değişiklik olarak göründü. 

Menopoz sonrası kadınların %66’sı ani kanama bildirdi

Kimlerde daha fazla kanama oluyor:

Adet döngüsü olan kadınlar arasında, aşılamadan sonra daha ağır kanaması olanların 

daha yaşlı olma, 

ateş veya yorgunluk yaşama, 

hamile kalma veya doğum yapma olasılığı daha yüksekti. 

Ek olarak, endometriozis, menoraji ve/veya fibroidleri olan kadınların daha ağır kanama yaşama eğilimi biraz daha yüksekti.