Enerji içeceklerinin kalp sağlığı üzerindeki etkileri hakkında yapılan yeni araştırma, ani kalp durması vakalarıyla ilişkilendirdi. Bilim insanları, bu içeceklerin tehlikelerine dikkat çekiyor.

Enerji içecekleri son yıllarda büyük bir popülarite kazanmış olsa da, bu içeceklerin kalp sağlığı üzerindeki etkileri giderek daha fazla sorgulanıyor. Mayo Clinic’ten Dr. Martinez ve ekibi, enerji içeceklerinin ani kalp durması (AKD) vakalarıyla olan ilişkisini araştırarak önemli bulgulara ulaştı.

Enerji İçecekleri ve Kalp Hastalıkları

Dr. Martinez ve ekibi, kalp hastalığı olan 144 AKD hastasının tıbbi kayıtlarını inceledi. Bu hastalardan 7’sinin (%5) enerji içeceği tükettikten kısa bir süre sonra açıklanamayan bir AKD geçirdiği belirlendi. Bu hastalardan 2’si uzun QT sendromu (LQTS), 2’si katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi (CPVT) ve diğer 3’ü idiyopatik ventriküler fibrilasyon tanısı aldı.

Daha Büyük Çalışmalar Gerekli

Araştırma sonuçları, enerji içecekleri tüketimi ile AKD arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Ancak, Dr. Martinez ve ekibi, daha büyük ölçekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguluyor. Yine de, enerji içeceklerinin bu potansiyel riskine karşı erken bir uyarı yapılmasının doğru olduğunu belirtiyorlar.

Enerji İçeceklerinin Artan Tüketimi

Son yıllarda enerji içeceklerinin tüketiminde büyük bir artış gözlemlendi. 2022 yılı sonunda bu içeceklerin toplam geliri 58 milyar dolara ulaştı. Red Bull ve Monster gibi markalar, bu sektörde lider konumda bulunuyor. Enerji içecekleri, diyet takviyesi olarak sınıflandırıldıkları için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından denetlenmiyor. Bu durum, bu içeceklerin kalp ritim bozuklukları gibi sağlık riskleri taşıyabileceği konusundaki endişeleri artırıyor.

Gençlerde ve Hastalarda Artan Risk

Özellikle gençlerde ve kalp hastalığı olan bireylerde enerji içeceklerinin tüketimi ile ilgili ciddi uyarılar yapılmaktadır. Mayo Clinic’ten Dr. Mike Ackerman, bu tür içeceklerin kalp ritim bozukluklarına neden olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Klinik deneyimler ve mevcut fizyoloji bilgisi, enerji içeceklerinin özellikle LQTS ve CPVT gibi kanalopatilerle ilişkili hastalarda ciddi riskler taşıdığını gösteriyor.

Güvenlik Önlemleri

Dr. Martinez ve ekibi, kalp hastalığı olan bireylerin enerji içeceklerinden kaçınmaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, FDA’nın bu konuyu ciddiye alarak enerji içeceklerinde bulunan maddelerin biyolojik etkilerini araştırması gerektiğini vurguluyor.

Bilimsel Yenilikler

 • Enerji içeceklerinin ani kalp durması vakalarıyla ilişkisi ilk kez bu kadar detaylı incelendi.
 • LQTS ve CPVT gibi genetik kalp hastalıkları olan bireylerde enerji içeceği tüketiminin ciddi riskler taşıdığı belirlendi.
 • Daha büyük ölçekli çalışmaların gerekliliği vurgulandı.

Enerji içeceklerinin zararları konusunda yapılan son araştırmalar, bu içeceklerin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini göstermektedir. İşte son araştırmaların bulgularından bazıları:

Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkiler

 1. Ani Kalp Durması (AKD): Mayo Clinic’ten yapılan bir araştırma, enerji içeceklerinin ani kalp durması riskini artırabileceğini ortaya koydu. Özellikle genetik kalp hastalıkları olan bireylerde bu risk daha yüksek.
 2. Kalp Ritmi Bozuklukları: Enerji içeceklerinin yüksek kafein ve diğer uyarıcı maddeler içermesi, kalp ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Uzun QT sendromu (LQTS) ve katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi (CPVT) gibi durumlar bu içeceklerin tüketimiyle daha da tehlikeli hale gelebiliyor.

Mental Sağlık Üzerindeki Etkiler

 1. Anksiyete ve Uyku Bozuklukları: Yüksek kafein içeriği, anksiyete, uykusuzluk ve diğer uyku bozukluklarına yol açabilir. Bu durumlar, enerji içeceklerinin düzenli tüketimi ile daha belirgin hale gelir.
 2. Bağımlılık Riski: Enerji içecekleri, yüksek şeker ve kafein içerikleri nedeniyle bağımlılık yapabilir. Bu durum, uzun vadede mental sağlık sorunlarına neden olabilir.

Diğer Sağlık Sorunları

 1. Sindirim Problemleri: Yüksek kafein ve şeker içeriği, mide ekşimesi, reflü ve diğer sindirim problemlerine neden olabilir.
 2. Böbrek Sorunları: Enerji içeceklerinin yüksek şeker ve bazı katkı maddeleri, böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Araştırma Önerileri ve Uyarılar

 • Geniş Ölçekli Çalışmalar: Uzmanlar, enerji içeceklerinin sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için daha büyük ölçekli ve uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
 • FDA Denetimleri: Enerji içeceklerinin biyolojik etkilerinin daha iyi anlaşılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından daha sıkı denetimler yapılması öneriliyor.

Sonuç olarak, enerji içeceklerinin sağlık üzerinde potansiyel olarak ciddi zararları olabileceği konusunda artan bir farkındalık bulunmaktadır. Özellikle kalp hastalığı riski taşıyan bireylerin bu içeceklerden kaçınmaları önerilmektedir. Enerji içecekleri tüketimi, dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir alışkanlık olup, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

KAYNAK:

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(24)00215-7/fulltext