Cinsel yakınlık birçok kişinin hayatında önemli bir yer tutuyor. Cinsel aktivitenin ortalama süresini anlamak, bu genellikle özel olan deneyimi anlamamıza yardımcı olabilir. Üç yeni araştırma, heteroseksüel ilişkilerdeki tipik cinsel ilişki süresi hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Bu araştırmalar, penetrasyon ile boşalma arasındaki sürenin erkekler arasında önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor.

Araştırmaların Amacı

Bilim insanları neden bu konuyu araştırdı? Cinsel ilişkinin ne kadar sürdüğünü anlamak, erkeklerin yaşadığı iki cinsel sorunu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir: erken boşalma ve geç boşalma.

Erken boşalma, erkekler arasında en yaygın cinsel şikayettir ve çiftlerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, düşük özgüven ve cinsel güven sorunlarına yol açar. Geç boşalma ise daha az yaygın olmasına rağmen önemli bir sorundur. Bu durumda boşalma gecikir, bu da hayal kırıklığı, cinsel tatminsizlik ve üreme zorluklarına neden olabilir.

Bu çalışmalar, penetrasyon ile boşalma arasındaki süreyi, yani ejakülasyon latansını inceledi. Bu odak, net ve ölçülebilir bir bitiş noktası sağlar. Ön sevişme ve diğer cinsel aktiviteler hariç tutularak, araştırmacılar boşalma süresi hakkında daha kesin bir anlayış elde edebilir. Bu doğruluk, erken ve geç boşalma için doğru klinik rehberler ve etkili tedaviler geliştirmek için çok önemlidir.

İlk Araştırma: Orgazm Zorlukları

2023 yılında yayınlanan bir çalışma, erkeklerin orgazma ulaşma sürelerini daha iyi anlamayı amaçladı. Bu çalışmada 1.660 erkek incelendi. Katılımcıların çoğu Macar (yüzde 77,71) olup, geri kalanı ABD ve diğer İngilizce konuşan ülkelerden (yüzde 22,29) oluşuyordu. Katılımcıların ortalama yaşı yaklaşık 39 olup, çoğu heteroseksüel olarak tanımlandı.

Katılımcılardan, partnerli cinsel ilişkide penil uyarılmanın başlangıcından orgazma ulaşma süresini dokuz basamaklı bir ölçekle tahmin etmeleri istendi. Ölçek, bir dakikadan az ile 25 dakikadan fazla arasında değişiyordu. Çalışma, üç farklı ejakülasyon latans eşiğini test etti: 10 dakikadan fazla, 15 dakikadan fazla ve 20 dakikadan fazla.

Çalışma, orgazm zorluğu olmayan erkeklerin partnerli cinsel ilişkide ortalama 11 dakika içinde boşaldığını buldu. Analiz, daha uzun ejakülasyon latanslarının daha büyük orgazm zorluklarıyla ilişkili olduğunu gösterdi. Özellikle, 10 dakikadan fazla sürede boşalan erkekler, önemli orgazm zorlukları yaşama olasılığı daha yüksekti.

İkinci Araştırma: Farklı Perspektifler

2020 yılında yayınlanan bir diğer çalışma, cinsel ilişki süresini erkeklerin ve kadınların perspektiflerinden anlamayı amaçladı. Araştırmacılar, Reddit ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından katılımcılar topladı. Bu yöntem, 571 erkek ve 494 kadından oluşan 1.065 katılımcıdan oluşan bir örneklem sağladı.

Katılımcılardan, deneyimlerine ve algılarına dayanarak çeşitli ejakülasyon latanslarını tahmin etmeleri istendi. Bu latanslar şunları içeriyordu:

  1. Tipik ejakülasyon latansı: Çoğu erkeğin penetratif cinsel ilişki sırasında ne kadar sürdüğüne inandıkları süre.
  2. İdeal ejakülasyon latansı: Penetratif seks için ideal süre olarak düşündükleri süre.
  3. Erken boşalma latansı: Erken boşalma olarak kabul ettikleri süre.
  4. Kendi ejakülasyon latansı: Kişisel olarak penetratif cinsel ilişki sırasında ne kadar sürdükleri.

Araştırma, hem erkeklerin hem de kadınların çoğu erkeğin seks sırasında yaklaşık 5 dakika sürdüğünü tahmin ettiğini buldu. Ancak, ortalama süreler 8 dakikaya yakındı. İdeal seks süresi genellikle daha uzundu ve yaklaşık 10 dakika olarak belirlendi. Erken boşalma için ortalama süre yaklaşık 1,5 dakika olarak belirlendi.

İlginç bir şekilde, erkekler ve kadınlar arasında tipik, ideal ve erken boşalma süreleri konusunda önemli bir fark bulunmadı. Her iki cinsiyet de bu süreler hakkında benzer algılara sahipti. Ayrıca, araştırma, erken boşalma bildiren erkeklerin tipik ve ideal süreleri daha kısa tahmin ettiğini buldu.

Çalışma ayrıca farklı cinsel yönelimlerden erkeklerin tahminlerini karşılaştırdı ve düz, eşcinsel ve biseksüel erkekler arasında önemli bir fark bulamadı. Bu tutarlılık, ejakülasyon latansı algılarının farklı gruplar arasında benzer olduğunu gösterir. Yaşam boyu cinsel partner sayısının bir faktör olduğu bulundu, daha fazla partner bildirenlerin genellikle daha uzun tipik ve ideal seks süreleri tahmin ettiği görüldü.

Üçüncü Araştırma: Kronometreli Çalışma

2005 yılında yayınlanan en objektif kanıt, beş ülkeden 500 çifti kapsayan bir çalışmadan geldi. Çalışma, Hollanda, Birleşik Krallık, ABD, İspanya ve Türkiye’den erkekleri içeriyordu. Katılımcılar, en az altı aydır stabil bir heteroseksüel ilişkisi olan ve düzenli cinsel ilişkiye giren 18 yaş ve üzeri erkeklerden oluşuyordu.

Katılımcılara bir kronometre ve cinsel etkinlik günlüğü verildi. Her cinsel ilişki sırasında vajinal penetrasyondan boşalmaya kadar geçen süreyi kaydetmeleri istendi. Veriler, tarih, günün saati, her cinsel etkinliğin süresi ve kronometrenin kullanılıp kullanılmadığını içeriyordu.

Çalışma, 491 erkekten veri topladı. Toplamda 4.000 cinsel etkinlik zamanlandı ve ortalama süre 5,4 dakika olarak bulundu. Süreler 0,55 dakikadan 44,1 dakikaya kadar değişti.

Ejakülasyon latansı ülkeler arasında önemli ölçüde değişiklik gösterdi. Örneğin, Türkiye’deki erkekler için ortalama latans 3,7 dakika iken, Birleşik Krallık’taki erkekler için 7,6 dakika idi. Yaş da bir faktördü; daha genç erkekler (18-30 yaş) 6,5 dakika ile daha uzun bir latansa sahipken, daha yaşlı erkekler (51 yaş ve üzeri) 4,3 dakika ile daha kısa bir latansa sahipti.

Çalışma ayrıca sünnet ve prezervatif kullanımının ejakülasyon latansı üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuçlar, sünnet durumunun latans üzerinde minimal etkisi olduğunu, ancak Türkiye’de tüm erkeklerin sünnetli olması nedeniyle farklılık gösterdiğini buldu. Prezervatif kullanımı da latansı önemli ölçüde etkilemedi; prezervatif kullananlar ve kullanmayanlar arasında ortalama değerler benzerdi.

Öne Çıkan Bulgular

  • Ejakülasyon Latansı: Erkeklerin penetrasyon sonrası boşalma süresi geniş bir aralıkta değişiyor.
  • Erken ve Geç Boşalma: Erken boşalma yaygın bir sorunken, geç boşalma daha az yaygın ama önemli bir problem.
  • Araştırma Yöntemleri: Çalışmalar farklı yöntemler ve popülasyonlar kullanarak geniş kapsamlı veri topladı.
  • Kültürel Farklılıklar: Farklı ülkeler ve yaş grupları arasında ejakülasyon sürelerinde belirgin farklar var.
  • Etkileyen Faktörler: Sünnet ve prezervatif kullanımı ejakülasyon süresini minimal etkiliyor.