Gebelik Planlayan Kadınların Ağrılı Cinsel İlişkide Kullandıkları Ağrı Azaltma Yöntemleri

Yeni bir araştırma, gebelik planlayan kadınların ağrılı cinsel ilişki sırasında kullandıkları ağrı azaltma stratejilerini ve bu stratejilerin etkinliğini ortaya koyuyor. Çalışma, vajinal penetrasyon sırasında ağrı yaşayan kadınların yaygın olarak başvurdukları yöntemleri ve bu yöntemlerin etkilerini değerlendirdi.

Araştırmanın Amacı ve Yöntemleri

Araştırmanın amacı, gebelik planlayan ve ağrılı cinsel ilişki yaşayan kadınların ağrı azaltma stratejilerini belirlemek ve bu stratejilerin etkinliğini değerlendirmekti. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yaşayan ve doğal yolla gebelik planlayan 1,545 kadın üzerinde yapılan çevrimiçi bir ön konsepsiyon kohort çalışmasından elde edilen veriler kullanıldı. Katılımcılar, son dört haftada vajinal penetrasyon sırasında herhangi bir ağrı yaşayıp yaşamadıklarını ve bu ağrıyı azaltmak için hangi stratejileri denediklerini rapor ettiler.

Ağrı Azaltma Stratejileri ve Etkinlikleri

Araştırmaya katılan kadınların %31’i son dört haftada vajinal penetrasyon sırasında ağrı yaşadığını belirtti. Ağrı yoğunluğu ortalama 3.6 olarak rapor edildi. En yaygın kullanılan ağrı azaltma stratejileri şunlardı:

  • Pozisyon Değiştirme (%66)
  • Kayganlaştırıcı Kullanımı (%59)
  • İlişkiyi Hızlı Bitirme (%49)
  • Penetrasyondan Önce Orgazm Olma (%32)
  • Penisin Kısmi Penetrasyonu (%30)

Bu stratejiler arasında en etkili olanı kayganlaştırıcı kullanımıydı; katılımcıların %72’si bu yöntemin sık veya her zaman etkili olduğunu belirtti. Diğer etkili yöntemler arasında kısmi penetrasyon (%66), pozisyon değiştirme (%64) ve orgazm olma (%62) yer aldı. İlişkiyi hızlı bitirme stratejisi ise en az etkili olan yöntemdi; sadece %30’u bu yöntemin sık veya her zaman etkili olduğunu bildirdi.

Ağrı Yoğunluğunun Strateji Etkinliğine Etkisi

Ağrı yoğunluğu yüksek olan katılımcılarda, tüm stratejilerin etkinliği daha düşük olarak değerlendirildi. Yani, ağrı yoğunluğu arttıkça, kullanılan stratejilerin ağrıyı azaltma etkinliği azaldı.

Bilimsel Yenilikler ve Sonuçlar

Bu araştırma, gebelik planlayan kadınların ağrılı cinsel ilişki sırasında kullandıkları ağrı azaltma stratejilerini ve bu stratejilerin etkinliğini değerlendirerek sağlık hizmeti sağlayıcılarına önemli bilgiler sunmaktadır.

Bilimsel Yenilikler:

  1. Gebelik planlayan kadınlarda ağrılı cinsel ilişki yaygınlığı ve ağrı yoğunluğu belirlendi.
  2. Ağrıyı azaltmak için kullanılan en yaygın ve en etkili stratejiler belirlendi.
  3. Ağrı yoğunluğunun, stratejilerin etkinliğini nasıl etkilediği ortaya kondu.

Meta Açıklama:

Anahtar Kelimeler:

https://academic.oup.com/jsm/article-abstract/21/Supplement_5/qdae054.030/7694084?redirectedFrom=fulltext