Yakın zamanda yapılan bir çalışma, alkali suyun ürik asit ve sistin ürolitiyazisini önlemedeki etkinliğini sorguluyor. Artan popülaritesine rağmen, araştırma alkali suyun minimum alkali içeriği sunduğunu ve idrar pH’ını artırmada potasyum sitrat gibi diğer alternatiflerden daha az etkili olduğunu göstermektedir.


Artan küresel tüketimin ortasında, alkali su, özellikle ürik asit ve sistin ürolitiazisi olan hastalar için üriner alkalinizasyon tedavisindeki potansiyeli nedeniyle normal suya sağlıklı bir alternatif olarak lanse edilmiştir. Bu çalışma, piyasada bulunan alkali suların idrar pH’ını artırmadaki etkinliğini değerlendirmektedir.

Araştırma Metodolojisi
Çalışmada beş popüler alkali su markası (Essentia, Smart Water Alkaline, Great Value Hydrate Alkaline Water, Body Armor SportWater ve Perfect Hydration) anyon kromatografisi ve doğrudan kimyasal ölçümler yoluyla analiz edilmiştir. Bu sonuçlar, idrar alkalinizasyonu için altın standart olan potasyum sitratın yanı sıra diğer içecekler ve takviyelerle karşılaştırılmıştır.

Anahtar Bulgular
Alkali İçeriği:
Test edilen alkali suların pH seviyeleri 9,69 ila 10,15 arasında değişmekle birlikte fizyolojik alkali içerikleri 1 mEq/L’nin altında olup potasyum sitrat ve diğer yaygın uygulamalardan önemli ölçüde daha azdır.
Diğer Seçeneklerle Karşılaştırma: Çalışma, çeşitli organik ve sentetik içeceklerin ve takviyelerin alkali sudan önemli ölçüde daha fazla alkali içeriği içerdiğini ortaya koymuştur. Özellikle, önerilen günlük 30 ila 60 mEq alkali alımına daha az porsiyonla ulaşabilirler.
Alkali Suyun Faydaları Azdır: Çalışma, piyasada bulunan alkali suyun ihmal edilebilir alkali içeriğine sahip olduğu ve ürik asit ve sistin ürolitiazisi olan hastalar için musluk suyuna kıyasla önemli bir fayda sağlamadığı sonucuna varmıştır.


Tartışma
Çalışma, taş hastalığının yönetiminde diyet faktörlerinin dikkate alınmasının önemini vurgulamaktadır. Alkali su, yüksek pH’ı nedeniyle faydalı olarak algılanırken, gerçek alkali yükü sınırlıdır ve bu da onu üriner pH modifikasyonu için etkisiz bir alternatif haline getirmektedir. Çalışma, turunçgil meyve suları veya reçetesiz satılan alkali solüsyonlar gibi daha pratik, uygun maliyetli yaklaşımlar önermektedir. İlginç bir şekilde, sodyum içeriğiyle ilgili endişelere rağmen kabartma tozu güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır.

Sınırlamalar ve Gelecek Araştırmalar
Çalışmanın bulguları laboratuvar analizine dayanmaktadır ve ürik asit veya sistin taşı oluşumu olan hastalara klinik olarak uygulandığında farklılık gösterebilir. Bu bulguları doğrulamak ve etkili idrar alkalinizasyon stratejilerini keşfetmek için daha fazla klinik araştırma gereklidir.

Sonuç
Çalışma, alkali suyun popüler olmasına rağmen, ürik asit ve sistin ürolitiazis hastalarında idrarı alkalileştirmede veya taş oluşumunu önlemede önemli faydalar sağlamadığı sonucuna varmaktadır. Turunçgil suları, sentetik içecekler ve kabartma tozu gibi takviyeler gibi alternatifler daha etkili çözümler sağlayabilir.

LİMON SUYU MU C VİTAMİNİ Mİ?

Limon suyu ve böbrek taşları üzerindeki etkisi, özellikle C vitamini ile ilgili çeşitli hususları içeren bir konudur.

Limon Suyu ve Sitrat: Limon suyunda yüksek oranda sitrik asit bulunur ve bu da bazı böbrek taşı türlerinin önlenmesinde faydalı olabilir. Sitrik asitte bulunan bir tuz olan sitrat, idrarda kalsiyuma bağlanarak idrar asitliğini azaltarak ve mevcut taşların büyümesini önleyerek yeni taş oluşumu riskini azaltır. Kalsiyum taşlarının önlenmesi için idrardaki sitrat seviyelerinin artırılması sıklıkla tavsiye edilir.

C Vitamini ve Böbrek Taşları: Öte yandan, yüksek dozda C vitamini (askorbik asit) özellikle erkeklerde böbrek taşı riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Vücut C vitaminini, en yaygın böbrek taşı türü olan kalsiyum oksalat taşlarının temel bileşenlerinden biri olan oksalata metabolize eder. İdrarda daha yüksek seviyelerde oksalat bulunması taş oluşumu riskini artırabilir.

Limon Suyu ve C Vitamini Takviyeleri: Limon suyundaki sitrik asit ile C vitamini takviyeleri arasında ayrım yapmak önemlidir. Limon suyu sitrik asit ve orta miktarda C vitamini sağlarken, takviyeler çok daha yüksek dozlarda C vitamini içerebilir ve bu da oksalat üretiminin artmasına katkıda bulunabilir.

Hidrasyon: Su ile karıştırılmış limon suyu, böbrek taşlarını önlemek için çok önemli olan hidrasyona da yardımcı olabilir. Yeterli hidrasyon, idrarda taşa yol açan maddeleri seyreltir.

Bireysel Faktörler: Limon suyu ve C vitamininin böbrek taşları üzerindeki etkisi bireysel sağlık faktörlerine, beslenme düzenine ve böbrek taşlarının türüne (kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat, ürik asit taşları vb.) bağlı olarak değişebilir. Örneğin, oksalat taşı öyküsü olan birinin C vitamini alımı konusunda daha dikkatli olması gerekebilir.

Özetle, limon suyu, özellikle sitrat içeriği nedeniyle, belirli böbrek taşı türlerinin riskini azaltmada faydalı olabilirken, yüksek dozda C vitamini takviyeleri riski artırabilir. Özellikle böbrek taşı veya diğer ilgili sağlık sorunları geçmişi olan bireyler için kişiselleştirilmiş tavsiyeler için her zaman bir sağlık uzmanına danışılması tavsiye edilir.

KAYNAK:

https://www.auajournals.org/doi/10.1097/JU.0000000000003767