Yeni bir araştırma, ultra işlenmiş gıdalardaki yağ ve karbonhidratların, bu gıdaları sigaradaki nikotin kadar bağımlılık yapıcı hale getirebileceğini göstermektedir. Bu durum, obezite krizi üzerindeki etkileri ve daha sıkı düzenlemelere duyulan ihtiyaç konusunda endişeleri artırmaktadır.

Ultra-İşlenmiş Gıdalar ve Bağımlılık Arasındaki Bağlantı
Araştırmacılar, rafine karbonhidrat ve yağ oranı yüksek olan ultra işlenmiş gıdaların beyinde nikotin gibi bağımlılık yapıcı maddelere benzer değişikliklere neden olabileceğini bulmuşlardır. Bu gıdaların bazı bireyler tarafından aşırı bir şekilde tüketilmesi, madde kullanım bozukluğu kriterlerini bile karşılayabilir.

Araştırmadan Elde Edilen Şaşırtıcı Bulgular
The BMJ’de yayımlanan çalışmada, 36 ülkeden 281 çalışmayı içeren iki sistematik inceleme analiz edilmiştir. Bulgular şunu ortaya koymuştur:

Yale Gıda Bağımlılığı Ölçeğine göre yetişkinlerin %14’ü ve çocukların %12’si aşırı işlenmiş gıdalara bağımlı olabilir.
Bağlam açısından, diğer yasal maddeler için bağımlılık seviyeleri alkol için %14 ve tütün için %18’dir.
Çocuklar için %12’lik bağımlılık seviyesi “eşi benzeri görülmemiş” olarak kabul edilmektedir.
Hangi Gıdalar Bağımlılık Yapar?
Tüm gıdalar bağımlılık yapma potansiyeline sahip değildir. Ancak, tatlılar ve tuzlu atıştırmalıklar gibi rafine karbonhidrat veya ilave yağ oranı yüksek gıdalar bağımlılık yapıcı davranışlarla en güçlü şekilde ilişkilidir. Bu gıdalar, nikotin ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddelere benzer şekilde beyinde dopamin salınımını tetikleyebilir.

Yeni araştırma, yağ ve karbonhidrat açısından zengin ultra işlenmiş gıdaların sigaradaki nikotin kadar bağımlılık yapabileceğini ortaya koydu. Bu aşırı işlenmiş gıdalar bağımlılık yapıcı maddelere benzer şekilde beyinde dopamin salınımını tetikliyor. Yetişkinlerin %14’ü bu yiyeceklere bağımlı. Önceki araştırmalar aşırı işlenmiş gıdaları kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kanser, depresyon ve diyabetle ilişkilendirmişti. Artan obezite krizinin ve bu gıdaların bağımlılık yapıcı doğasının acilen ele alınması ve gıdalara ‘bağımlılık yapar’ uyarısının eklenmesi gerekiyor.

Ultra-İşlenmiş Gıdaların Rolü
Tipik olarak ev mutfaklarında bulunmayan bileşenlere sahip endüstriyel olarak üretilmiş gıdalar olarak tanımlanan ultra işlenmiş gıdalar, modern diyetlerdeki rafine karbonhidratların ve ilave yağların birincil kaynaklarıdır.
Bu bileşenlerin kombinasyonu beyin ödül sistemlerini etkileyerek bağımlılık yapma potansiyellerini artırır. Bu besinlerin, sigaranın nikotini beyne hızlı bir şekilde ulaştırmasına benzer şekilde, bağırsaklara hızlı bir şekilde ulaştırılması da bağımlılık yapıcılıklarını artırabilir.

Sonuç ve Gelecekteki Çıkarımlar
Ultra işlenmiş gıdaların bağımlılık yapma potansiyeline dair artan kanıtlar, bunların resmi olarak bağımlılık yapıcı maddeler olarak tanınması ihtiyacının altını çizmektedir. Bu, daha sıkı düzenleyici önlemlerin alınmasına ve klinik yönetimlerine ilişkin daha fazla araştırma yapılmasına yol açabilir.