Tip 2 diyabet remisyonu, hastalığın belirti ve bulgularının kontrol altına alınarak, kan şekeri düzeylerinin diyabetik olmayan (normal) seviyelere getirilmesi ve korunması durumudur. Bu, hastalığın tamamen iyileştiği anlamına gelmez, ancak diyabetin komplikasyonları ve semptomları büyük ölçüde azalır veya ortadan kalkar.

Bilimsel anlamda Tip 2 diyabet remisyonu, bazı net kriterlere dayanmaktadır. Uluslararası uzman gruplarının belirlediği bu kriterler, hastaların ve araştırmacıların diyabet remisyonunu değerlendirmelerine yardımcı olacak şekilde tanımlanmıştır. İşte bu kriterlerin ana hatları:

Tip 2 Diyabet Remisyonu Kriterleri

 1. HbA1c Seviyesi: Remisyon, HbA1c seviyesinin %6.5’in altına düşmesi ve bu seviyenin en az üç ay boyunca devam etmesi ile tanımlanır. Bu süre zarfında hastalar herhangi bir diyabet ilacı kullanmamalıdır.
 2. Alternatif Ölçümler: HbA1c’nin güvenilir bir gösterge olmadığı durumlarda, açlık plazma glukozunun 126 mg/dL’nin (7.0 mmol/L) altında olması veya sürekli glukoz ölçüm değerlerinden hesaplanan tahmini HbA1c’nin %6.5’in altında olması alternatif kriterler olarak kullanılabilir.
 3. Remisyon Belirleme Zamanlaması: Remisyonu belgelemek için HbA1c testi, müdahale öncesinde ve müdahalenin başlamasından veya glukoz düşürücü ilaçların bırakılmasından en az üç ay sonra yapılmalıdır. Uzun vadeli remisyonun korunup korunmadığını belirlemek için ise yıllık kontroller önerilmektedir.
 4. Uzun Vadeli Takip: Remisyonun sürdürülebilirliğini ve potansiyel komplikasyonları izlemek için düzenli olarak HbA1c ve diğer ilgili testlerin yapılması gereklidir.

Araştırma Bulguları

Araştırmalar, Tip 2 diyabet remisyonunun, kilo kaybı, düşük karbonhidratlı diyetler ve bariatrik cerrahi gibi çeşitli müdahalelerle sağlanabileceğini göstermektedir. Ancak, remisyon süresinin ne kadar sürdüğü ve hangi faktörlerin tekrar diyabet gelişimine yol açabileceği konuları hâlâ tam olarak anlaşılamamıştır. Ayrıca, remisyonun uzun vadeli sağlık üzerindeki etkileri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır​ (Diabetes Journals)​​ (Diabetes.org)​​ (Endocrine.org)​.

Bu kriterler, klinik uygulamalarda ve araştırmalarda tutarlılığı sağlamak için geliştirilmiştir ve hastaların diyabet yönetiminde önemli bir rol oynar. Ancak her bireyin durumu farklı olduğundan, remisyon hedeflerine ulaşmak için kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulması önemlidir.

Aralıklı açlık diyeti tip 2 diyabeti remisyona sokabilir mi?

Aralıklı açlık diyeti (intermittent fasting), son yıllarda Tip 2 diyabet yönetiminde ve remisyonunda potansiyel bir yöntem olarak ilgi çekmiştir. Bu diyet, belirli zaman aralıklarında yemek yememeyi veya kaloriyi ciddi şekilde azaltmayı içerir. İşte aralıklı açlık diyetinin Tip 2 diyabet remisyonuna olan potansiyel etkileri:

Aralıklı Açlık Diyetinin Tip 2 Diyabet Üzerindeki Etkileri

 1. İnsülin Duyarlılığını Artırma
  • İnsülin Direncini Azaltma: Aralıklı açlık, insülin seviyelerini düşürerek vücudun insüline olan duyarlılığını artırabilir. Bu, kan şekerinin daha etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
  • Hücresel Onarım: Açlık dönemleri, hücresel onarım süreçlerini ve insülin duyarlılığını artıran mekanizmaları tetikleyebilir.
 2. Kilo Kaybı ve Yağ Azaltma
  • Kalori Alımını Azaltma: Aralıklı açlık, toplam kalori alımını azaltabilir ve bu da kilo kaybına katkıda bulunabilir. Kilo kaybı, Tip 2 diyabetin kontrolünde önemli bir faktördür.
  • Vücut Yağını Azaltma: Özellikle karın bölgesindeki yağın azaltılması, insülin direncini ve inflamasyonu azaltabilir.
 3. Metabolik Sağlığı İyileştirme
  • Kan Şekeri Kontrolü: Aralıklı açlık, açlık kan şekeri ve HbA1c düzeylerini düşürerek kan şekeri kontrolünü iyileştirebilir.
  • Lipid Profili: Trigliserid ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürebilir, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırabilir.

Aralıklı Açlık Diyeti Türleri

 1. 16/8 Metodu: Günde 8 saat yemek yeme penceresi ve 16 saat açlık.
 2. 5:2 Diyeti: Haftanın 5 günü normal beslenme, 2 günü düşük kalorili (500-600 kalori) beslenme.
 3. Eat-Stop-Eat: Haftada 1 veya 2 kez 24 saatlik açlık.
 4. Alternatif Gün Açlık: Bir gün normal beslenme, ertesi gün düşük kalorili beslenme veya tamamen açlık.

Bilimsel Kanıtlar ve Uyarılar

 • Araştırma Sonuçları: Çeşitli çalışmalar, aralıklı açlık diyetinin Tip 2 diyabet kontrolünde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Ancak, bu çalışmalar genellikle küçük ölçekli olup, daha büyük ve uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç vardır.
 • Bireysel Farklılıklar: Her bireyin metabolizması farklı olduğundan, aralıklı açlık diyeti her kişide aynı etkiyi göstermeyebilir. Diyet, kişisel sağlık durumu ve yaşam tarzına uygun olarak düzenlenmelidir.
 • Tıbbi Gözetim: Aralıklı açlık diyeti, özellikle diyabet ilaçları kullanan kişilerde, doktor gözetiminde yapılmalıdır. Kan şekeri düşüşleri veya hipoglisemi riski olabilir.

Sonuç

Aralıklı açlık diyeti, Tip 2 diyabetin remisyona girmesine yardımcı olabilecek potansiyel bir yöntemdir. Ancak, bu diyetin etkinliği ve güvenliği kişisel faktörlere bağlıdır ve mutlaka bir sağlık profesyoneli ile birlikte planlanmalıdır.

Düşük karbonhidratlı diyeti tip 2 diyabeti remisyona sokabilir mi?

Düşük karbonhidratlı diyet (low-carb diet), Tip 2 diyabet yönetiminde ve remisyonunda etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu diyet, karbonhidrat alımını sınırlayarak kan şekeri düzeylerinin kontrol altına alınmasını ve insülin direncinin azaltılmasını amaçlar. İşte düşük karbonhidratlı diyetin Tip 2 diyabet remisyonuna olan potansiyel etkileri:

Düşük Karbonhidratlı Diyetin Tip 2 Diyabet Üzerindeki Etkileri

 1. Kan Şekeri Kontrolü
  • Azalan Glikoz Alımı: Düşük karbonhidratlı diyet, karbonhidrat alımını sınırlayarak kan şekeri seviyelerinin daha istikrarlı olmasını sağlar. Bu, postprandiyal (yemek sonrası) kan şekeri dalgalanmalarını azaltır.
  • HbA1c Düzeylerinin Düşmesi: Uzun süreli kan şekeri kontrolü göstergesi olan HbA1c seviyeleri, düşük karbonhidratlı diyet ile genellikle düşer.
 2. İnsülin Duyarlılığını Artırma
  • Azalan İnsülin Direnci: Karbonhidrat alımının azaltılması, insülin direncini azaltabilir. Bu da vücudun insülini daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olur.
  • Daha Az İnsülin Gereksinimi: İnsülin gereksinimi azalabilir, bu da pankreas üzerindeki stresi azaltarak beta hücre fonksiyonlarını iyileştirebilir.
 3. Kilo Kaybı
  • Vücut Yağının Azalması: Düşük karbonhidratlı diyetler, kilo kaybını teşvik eder ve özellikle karın bölgesindeki yağların azalmasına yardımcı olabilir.
  • Doygunluk ve Kalori Kontrolü: Protein ve yağ açısından zengin gıdalar, daha uzun süre tok kalmayı sağlayarak toplam kalori alımını azaltabilir.

Düşük Karbonhidratlı Diyet Türleri

 1. Ketojenik Diyet: Karbonhidrat alımını çok düşük seviyede (günlük 20-50 gram) tutarak vücudu ketozise sokar.
 2. Atkins Diyeti: Karbonhidrat alımını kademeli olarak artırarak düşük seviyede başlar.
 3. Paleo Diyeti: İşlenmiş gıdalardan uzak durarak, protein ve sağlıklı yağlara odaklanır.
 4. DASH Diyeti (Karbonhidrat Modifikasyonlu): Orta derecede karbonhidrat içeren ancak karbonhidrat kaynaklarını daha sağlıklı seçeneklerle değiştiren bir yaklaşımdır.

Bilimsel Kanıtlar ve Uyarılar

 • Araştırma Sonuçları: Çeşitli araştırmalar, düşük karbonhidratlı diyetlerin Tip 2 diyabet kontrolünde ve remisyonunda etkili olduğunu göstermektedir. Bu diyetlerin kan şekeri seviyelerini düşürdüğü, HbA1c değerlerini iyileştirdiği ve kilo kaybını teşvik ettiği görülmüştür.
 • Bireysel Farklılıklar: Her bireyin metabolizması ve diyabeti farklı olduğundan, düşük karbonhidratlı diyet her kişide aynı sonuçları vermeyebilir. Diyetin kişiye özel olarak planlanması önemlidir.
 • Beslenme Dengesizliği Riski: Karbonhidrat alımını çok fazla azaltmak, beslenme dengesizliğine ve bazı besin öğelerinin eksikliğine yol açabilir. Bu nedenle, diyetin dengeli ve besleyici olması gereklidir.
 • Tıbbi Gözetim: Özellikle diyabet ilaçları veya insülin kullanan bireylerde, düşük karbonhidratlı diyet tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır. Hipoglisemi (düşük kan şekeri) riski olabilir.

Sonuç

Düşük karbonhidratlı diyet, Tip 2 diyabetin remisyona girmesine yardımcı olabilecek etkili bir yöntemdir. Kan şekeri kontrolünü iyileştirir, insülin duyarlılığını artırır ve kilo kaybını teşvik eder. Ancak, diyetin kişiye özel olarak planlanması ve bir sağlık profesyoneli tarafından izlenmesi önemlidir.

Bariatrik cerrahi tip 2 diyabeti remisyona sokabilir mi?

Bariatrik cerrahi, özellikle obezite ile ilişkili Tip 2 diyabetin remisyona girmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. Bu cerrahi yöntemler, mide ve bağırsakların yapısını değiştirerek kilo kaybını teşvik eder ve metabolik sağlığı iyileştirir. İşte bariatrik cerrahinin Tip 2 diyabet üzerindeki etkileri ve remisyon sürecine katkıları:

Bariatrik Cerrahi Türleri

 1. Gastrik Bypass (Roux-en-Y Gastrik Bypass): Midenin üst kısmının küçük bir poş haline getirilmesi ve ince bağırsağın bu poşa bağlanması. Bu yöntem, hem gıda alımını hem de emilimini azaltır.
 2. Sleeve Gastrektomi: Midenin büyük bir kısmının çıkarılması ve tüp şeklinde bir mide bırakılması. Bu yöntem, gıda alımını kısıtlar.
 3. Ayarlanabilir Gastrik Bant: Midenin üst kısmına yerleştirilen ayarlanabilir bir bant ile mide poşu oluşturulması. Bu yöntem, gıda alımını kısıtlar.
 4. Biliopankreatik Diversiyon ve Duodenal Switch: Midenin büyük bir kısmının çıkarılması ve ince bağırsağın alt kısmının mideye bağlanması. Bu yöntem, hem gıda alımını hem de emilimini ciddi şekilde azaltır.

Bariatrik Cerrahinin Tip 2 Diyabet Üzerindeki Etkileri

 1. Kan Şekeri Kontrolü
  • Hızlı Düşüş: Cerrahi sonrası kan şekeri seviyeleri hızla düşebilir ve insülin duyarlılığı artar.
  • Uzun Vadeli Etki: Çoğu hastada, cerrahiden sonra uzun süreli kan şekeri kontrolü sağlanabilir.
 2. İnsülin Duyarlılığını Artırma
  • Beta Hücre Fonksiyonu: Bariatrik cerrahi, pankreasın insülin üreten beta hücrelerinin fonksiyonlarını iyileştirir.
  • Azalan İnsülin Direnci: Kilo kaybı ve hormonal değişiklikler, insülin direncini azaltır.
 3. Kilo Kaybı ve Yağ Azaltma
  • Büyük Kilo Kaybı: Cerrahi, obezite ile mücadelede en etkili yöntemlerden biridir ve büyük kilo kaybı sağlar.
  • Visseral Yağ Azalması: Karın içi yağ dokusu (visseral yağ) ciddi şekilde azalır, bu da metabolik sağlığı iyileştirir.
 4. Metabolik Değişiklikler
  • Hormonel Değişiklikler: Bariatrik cerrahi, iştahı ve kan şekeri düzenlemesini etkileyen hormonların seviyelerini değiştirir.
  • Bağırsak Mikrobiyotasında Değişiklikler: Bağırsak florasında meydana gelen değişiklikler, metabolik sağlığı olumlu yönde etkileyebilir.

Bilimsel Kanıtlar ve Uyarılar

 • Araştırma Sonuçları: Çeşitli çalışmalar, bariatrik cerrahinin Tip 2 diyabetin remisyonunda etkili olduğunu göstermektedir. Cerrahi sonrası birçok hastada, diyabet ilaçlarına ihtiyaç kalmadan normal kan şekeri seviyeleri korunabilmektedir.
 • Uzun Vadeli İzlem: Diyabet remisyonu sağlansa bile, uzun vadeli izlem ve yaşam tarzı değişiklikleri gereklidir. Kilo geri alımı ve diyabetin tekrar ortaya çıkma riski her zaman mevcuttur.
 • Cerrahi Riskler: Her cerrahi müdahale gibi bariatrik cerrahinin de riskleri vardır. Enfeksiyon, kanama, beslenme eksiklikleri ve diğer komplikasyonlar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Multidisipliner Yaklaşım: Bariatrik cerrahi, bir diyetisyen, endokrinolog, psikolog ve cerrahın birlikte çalıştığı multidisipliner bir yaklaşımla en etkili şekilde uygulanabilir.

Sonuç

Bariatrik cerrahi, Tip 2 diyabetin remisyona girmesinde oldukça etkili bir yöntemdir, özellikle obez hastalar için. Kan şekeri kontrolü, insülin duyarlılığı ve kilo kaybı gibi birçok faktörü iyileştirerek, diyabetin yönetiminde önemli bir rol oynar. Ancak, bu cerrahi müdahalenin riskleri ve uzun vadeli izlem gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bir sağlık profesyoneli ile detaylı bir değerlendirme yapılması, en iyi tedavi seçeneğinin belirlenmesinde kritik öneme sahiptir.