Araştırmalar, su florlamasının diş sağlığı üzerinde beklenen büyük etkileri sağlamadığını ortaya koyuyor. Ancak, düşük maliyetlerle kamu sektörüne pozitif bir geri dönüş sağlıyor.


Florlu Su Kullanımının Diş Sağlığına Etkileri

Araştırma Tasarımı

10 yıl süresince yapılan bu retrospektif kohort çalışması, su florlamasının İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) diş tedavileri üzerindeki etkisini ve maliyet etkinliğini incelemiştir. Çalışmaya katılanlar, çalışma süresi boyunca iki kez diş hekimine gitmiş, 12 yaş ve üzeri bireylerdir.

Kohort Seçimi ve Veri Analizi

Bireyler, su florid düzeyine göre iki gruba ayrılmıştır: 0.7 mg F/L ve üzeri (optimum florlanmış grup) ve daha düşük düzeyde olan grup (optimum olmayan grup). Gruplar arasında denge sağlamak için lojistik regresyon kullanılmıştır.

Bulgular

Optimum ve Optimum Olmayan Grupların Karşılaştırılması

  • Optimum florlanmış grupta invaziv diş tedavisi oranı, diğer gruba göre %3 daha düşük bulunmuştur.
  • Decayed Missing and Filled Teeth (DMFT) oranı ise %2 daha düşük çıkmıştır.
  • Kaybedilen diş sayısı açısından gruplar arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir.

Maliyet Analizi

  • 2010-2019 yılları arasında su florlaması maliyeti kişi başı 10.30 sterlin olarak hesaplanmıştır.
  • Su florlamasının NHS’ye kişi başı 22.26 sterlin tasarruf sağladığı belirlenmiştir.
  • Bir invaziv diş tedavisini önlemek için su florlamasının maliyeti 94.55 sterlin olarak hesaplanmıştır.

Araştırmanın Sonuçları

Araştırma sonuçları, su florlamasının diş sağlığı üzerinde beklenen büyük etkileri yaratmadığını ancak düşük maliyetle NHS’ye pozitif bir geri dönüş sağladığını göstermektedir.

Bilimsel Yenilikler:

  • Su florlaması, diş sağlığı üzerindeki etkileri açısından sınırlı fayda sağlamaktadır.
  • NHS maliyetlerinde küçük ama pozitif bir tasarruf sağlanmıştır.
  • Sosyoekonomik eşitsizliklerin DMFT oranlarına etkisi beklenenin altında kalmıştır.

https://www.nature.com/articles/s41432-024-01032-4