Glutensiz diyet çölyak hastalığı veya  gluten hassasiyeti için en iyi tedavidir. Peki sağlıklı insanlar glutensiz beslenmekten fayda sağlar mı?

Yeni bir çalışmada sağlıklı insanlar iki gruba ayrılarak bir grubun 2 hafta boyunca glutensiz beslenmesi istendi. Katılımcıların karın ağrısı, kabızlık, diyare (ishal) ve reflü gibi mide şikayetleri kontrol edildi.

Glutensiz beslenen sağlıklı insanlarla normal beslenenler karşılaştırıldığında hiç bir farklılık gösterilemedi. Yani sağlıklı insanların glutensiz beslenmelerine gerek olmadığı saptandı.

Araştırmacılar şunu söylüyor:

“Glutenin genellikle haksız yere, diyetimizdeki kötü adamın rolü verildiği görülürken, gluten içeren tahıllara, özellikle de kepekli iken, önemli bir protein kaynağıdır”

Dünyadaki glütensiz sanayiyi 2011’de 1,7 milyar ABD dolarından 2016 yılında 3,5 milyar ABD dolarına çıktı ve 2020’de 4,7 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor