Yeni bir araştırma, mammogramlarda tespit edilen yağlı büyümüş koltuk altı lenf bezlerinin kalp hastalığı riskini artırabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın Detayları

Amerikan Roentgen Ray Derneği’nin yıllık toplantısında sunulan bu araştırma, mammogramlarda görülen yağlı büyümüş koltuk altı lenf bezlerinin (lenf nodlarının) kardiyovasküler hastalık (CVD) riskini tahmin edebileceğini öne sürüyor. Bu toplantı 5-9 Mayıs tarihleri arasında Boston’da gerçekleştirildi.

Araştırma Katılımcıları ve Metodoloji

Dartmouth Hitchcock Tıp Merkezi’nden Dr. Jessica Rubino ve ekibi, 40 ile 75 yaşları arasında koroner arter hastalığı olmayan 907 kadının elektronik tıbbi kayıtlarını inceledi. Bu kadınlar, 2011-2012 yılları arasında rutin tarama mammogramı ve kardiyovasküler risk faktörleri açısından değerlendirildi.

Bulgular

Araştırmacılar, kadınların %19,1’inde yağlı büyümüş lenf nodları (genişlemiş yağlı hilus nedeniyle >20 mm uzunluğunda) tespit etti. Bu kadınlar, 10 yıl içinde ciddi kardiyovasküler olay (MACE) yaşama olasılığı %7,5’ten fazla olan yüksek CVD riski taşıyordu. Ayrıca, bu kadınlarda tip 2 diyabet ve hipertansiyon görülme olasılığı da daha yüksekti. Yağlı büyümüş lenf nodları, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL) ve daha yüksek MACE riski ile de ilişkilendirildi.

Risk Değerlendirmesi ve Sonuçlar

Dr. Rubino, “Yağlı büyümüş lenf nodlarını CVD risk modellerine dahil etmek, ek maliyet veya ek test gerektirmeden CVD risk değerlendirmesini iyileştirme potansiyeline sahiptir,” dedi. Mammografide görülen yağlı büyümüş koltuk altı lenf nodları, kadınların CVD riskini azaltmaya yönelik stratejilerden ve daha yoğun risk değerlendirmelerinden faydalanabileceğini belirlemeyi artırabilir.

Araştırmanın Önemi

Bu bulgular, yağlı büyümüş koltuk altı lenf nodlarının, mammogram taramalarında kalp hastalığı riski taşıyan kadınların daha erken ve doğru bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu da, kalp sağlığına yönelik önleyici tedbirlerin daha etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayabilir.