Laval Üniversitesi ve Beslenme ve Fonksiyonel Gıdalar Enstitüsü’nden bilim insanları, kızılcık ekstrelerinin bağırsak mikrobiyotasını iyileştirerek diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olduğunu buldu.

Sağlık İçin Kızılcık Ekstrelerinin Önemi

Laval Üniversitesi ve Beslenme ve Fonksiyonel Gıdalar Enstitüsü’nün (INAF) gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, kızılcık ekstreleri, bağırsak mikrobiyotasını iyileştirerek diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıkların önlenmesine katkıda bulunuyor. Araştırmacılar, sadece dört günlük bir kullanımın ardından bile olumlu etkiler gözlemledi.

Polifenoller ve Oligosakaritlerin Rolü

Yüksek polifenol içeriği, özellikle tanen formundaki kızılcıklar ve diğer meyvelerin sağlık üzerindeki faydalarının temelini oluşturur. Bu bileşiklerin yanı sıra, biyoaktif etkilere katkı sağladığı düşünülen yüksek konsantrasyonlarda oligosakaritler de içerirler. Tarım ve Gıda Bilimleri Fakültesi’nden Profesör Yves Desjardins liderliğindeki araştırma ekibi, kızılcık ekstrelerinin Bifidobacterium cinsini güçlendirerek, diyabet ve kardiyometabolik hastalıkların riskini azalttığını göstermiştir.

Bağırsak Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Araştırma, kızılcık ekstrelerinin bağırsak mukozasında önemli rol oynayan Akkermansia muciniphila bakterisini de artırdığını buldu. Bu bakteri, iltihabı azaltmaya ve bağırsak bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur. Prof. Desjardins, Batı diyetinin bağırsak mikrobiyotasını bozduğunu, mukozayı iltihaplandırdığını ve bağırsak bariyerinin bütünlüğünü tehlikeye attığını belirtti. Bu durum, lipopolisakkaritlerin (LPS) geçişine izin vererek inflamasyon ve metabolik hastalıkların başlamasında önemli bir rol oynar.

Uzun Vadeli Araştırmalar ve Gelecekteki Potansiyeller

Araştırma ekibi şimdi ekstrelerin uzun vadeli etkilerini keşfetmekle ilgileniyor. Dr. Jacob Lessard-Lord, “Sadece 4 gün sonra faydalı bir etki görmek umut verici,” şeklinde konuştu. Araştırmanın sonuçları, hangi mikrobiyota imzalarının bu ekstrelerden en iyi şekilde yararlandığını belirlemek için gelecekte daha fazla çalışma yapılmasını gerektiriyor.

Endüstriyel Uygulamalar ve Onaylar

Bu çalışma, meyve ve sebze polifenollerinin prebiyotik etkileri üzerine NSERC-Symrise Endüstriyel Araştırma Kürsüsü tarafından desteklenmiştir. Symrise, bulgulara dayanarak Avrupa’da onaylanan Prebiocran adlı bir ürünü piyasaya sürmüştür. Çalışma, npj Biofilms & Microbiomes bilimsel dergisinde yayınlanmıştır.

Akkermansiya’yı artırması ne anlama geliyor?

Fazla kilolu ve obez bireyler üzerinde yapılan bir araştırma, Akkermansia muciniphila takviyesinin metabolik sağlık üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini ortaya koydu. Bu çalışma, kilo, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinde iyileşmeler sağlayarak, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla mücadelede yeni bir yol açabilir.

Obeziteyle Mücadelede Yeni Bir Yöntem

Metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklar ve tip 2 diyabet riskini artıran çeşitli sağlık sorunlarını içerir. Yeni bir araştırmaya göre, Akkermansia muciniphila adlı bağırsak bakterisinin takviyesi, bu sağlık sorunlarının üstesinden gelmede etkili olabilir. Fazla kilolu ve obez insanlar üzerinde yapılan bu pilot çalışma, takviyenin güvenli ve tolere edilebilir olduğunu gösterdi.

Araştırmanın Bulguları

Bu çift kör, plasebo kontrollü çalışma, katılımcılara üç ay boyunca günlük olarak canlı veya pastörize Akkermansia muciniphila bakterisi verilmesini içerdi. Araştırma sonuçlarına göre, pastörize Akkermansia muciniphila, plaseboya kıyasla insülin hassasiyetini önemli ölçüde artırdı ve insülin seviyeleri ile total kolesterolü düşürdü. Ayrıca, vücut ağırlığında, yağ kitlesinde ve kalça çevresinde azalmalar gözlendi.

Güvenlik ve Tolerans

Katılımcılar, üç aylık takviye süresince herhangi bir olumsuz etki bildirmedi ve takviye, tüm katılımcılar tarafından iyi tolere edildi. Bu sonuçlar, Akkermansia muciniphila’nın obezite ve ilişkili metabolik bozukluklarla mücadelede potansiyel bir terapötik ajan olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Geleceğe Bakış

Bu araştırma, Akkermansia muciniphila’nın uzun vadeli etkilerini daha fazla incelemek için bir temel oluşturuyor. Araştırmacılar, farklı popülasyonlarda ve uzun süreli kullanımlarda bakteri takviyesinin etkilerini belirlemeye devam edecekler. Bu çalışma, bağırsak mikrobiyotasının obezite ve metabolik hastalıklar üzerindeki etkilerini anlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.


Kızılcık, özellikle Kuzey Amerika’da bataklıklarda ve bataklıklarda alçakta bulunan, yaprak dökmeyen çalılar üzerinde yetişen küçük, kırmızı bir meyvedir. Kızılcıklar çeşitli yiyecek ve içecek ürünlerinde ve ayrıca potansiyel sağlık yararları nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kızılcıkların Tıbbi Kullanımları

Kızılcık geleneksel olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık durumlarının önlenmesine ve tedavisine yardımcı olmak için kullanılmıştır:

İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE)

Kızılcık, bakterilerin idrar yolunu kaplayan hücrelere yapışmasını önlemeye yardımcı olabilecek ve idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltabilecek bileşikler içerir. Çalışmalar, kızılcık ürünlerinin, özellikle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonunun tekrarını azaltmada etkili olabileceğini göstermiştir.

Kardiyovasküler sağlık

Kızılcıklar, kolesterol düzeylerini iyileştirmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından zengindir. Bazı araştırmalar kızılcık tüketiminin kan basıncını ve endotel fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Diyabet Yönetimi

Ön araştırmalar, kızılcıkların kan şekeri kontrolü ve insülin duyarlılığı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ve bunun da diyabetli bireyler için faydalı olabileceğini gösteriyor.

Bilişsel İşlev

Kızılcıktaki antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşikler beynin korunmasına ve potansiyel olarak bilişsel işlevlerin iyileştirilmesine yardımcı olabilir, ancak bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

KAYNAK:

https://www.nature.com/articles/s41522-024-00493-w

https://www.nature.com/articles/s41591-019-0495-2