Kalp ve beyin arasındaki sinyaller, zihinsel sağlığımızı etkiler

Kalp ve beyin arasındaki karmaşık ilişki, zihinsel sağlığımızı nasıl etkiler? Bilim insanları, kalpten beyne giden sinyallerin algılarımızı ve kararlarımızı nasıl şekillendirdiğini araştırıyor.


Beyin ve Kalp Arasındaki İlişki

Beynin kalp üzerindeki etkisi uzun süredir biliniyor. Stresli düşünceler, kalp atışlarımızı hızlandırabilir, kaygı atriyal fibrilasyon gibi düzensiz kalp atışlarına neden olabilir ve duygusal şoklar kalp krizine benzer semptomlar ortaya çıkarabilir. Ancak, kalbin de beyinle konuştuğu gerçeği pek bilinmez. Kalpten beyne giden güçlü sinyaller, algılarımızı, kararlarımızı ve zihinsel sağlığımızı etkiler.

Kalbin Beyne Gönderdiği Sinyaller

Her kalp atışı, beyne küçük bir sinyal gönderir. Bu sinyaller, beynin algılama ve karar verme süreçlerini etkiler. Beyin, bu içsel sinyalleri algılar ve her kalp atışı, bilim insanlarının “kalp atışı ile tetiklenen yanıt” (HER) adını verdikleri güvenilir ve ölçülebilir bir sinirsel tepki oluşturur. Bu içsel sinyaller, dış dünyayı nasıl algıladığımızı etkileyebilir. Örneğin, bir çalışmada kalpten gelen mesajlar, insanların görme yetilerini keskinleştirmiştir. Belirli beyin bölgeleri kalp atışına güçlü bir yanıt verdiğinde, insanlar daha büyük HER oluşturarak soluk gri çizgileri kırmızı bir nokta etrafında daha iyi görebilmektedir.

Hafıza ve Kalp İlişkisi

Kalpten gelen sinyallerin hafıza üzerinde de etkisi olduğu görülmüştür. Laboratuvar deneylerinde, bir kelime ekranda belirdiğinde ve bu an kalbin kasılma evresine denk geldiğinde, insanlar bu kelimeyi daha sonra hatırlamakta zorlanmıştır. Bu, kalbin sinyallerinin sadece algıyı değil, aynı zamanda hafızayı da etkileyebileceğini göstermektedir.

Karar Verme ve Duygular

Kalbin, sezgiler, karar verme ve duygular üzerinde de etkisi olduğu düşünülmektedir. Kalp ritimlerini daha iyi hissedebilen kişiler, duygusal görüntülere daha yoğun tepki vermektedir. Bu bulgular, beynimizin kalpten ve diğer içsel farkındalıklardan gelen bilgileri dünyayı anlamak için kullandığını düşündürmektedir.

Kalp atışının davranış üzerine etkisi

Yakın zamanda fareler üzerinde yapılan bir çalışma, kalp atışlarının beyin ve davranış üzerindeki etkisini incelemiştir. Optogenetik adı verilen güçlü bir teknik kullanılarak farelerin kalp atışları ışıkla kontrol edilmiştir. Bu deneyde, farelerin kalp atışları hızlandırıldığında, tehlikeli durumlarla karşılaştıklarında daha fazla kaygı gösterdikleri gözlemlenmiştir. Bu, kalp atışlarının beyin üzerindeki etkilerini incelemek için yeni yollar açabilir.

İçsel Sinyaller ve Bilinç

İçsel sinyaller, sadece algı ve karar verme süreçlerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bilincin oluşumunda da önemli bir rol oynayabilir. Bilim insanları, içsel beden sinyallerinin kişinin benlik hissini oluşturmasında yardımcı olabileceğini düşünmektedir. Beyindeki ritmik sinyallerin, kişinin “ben” hissini oluşturmada rol oynadığı ileri sürülmektedir.

Yeni Tedavi Yöntemleri

Kalpten gelen sinyallerin, anksiyete gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabileceği düşünülmektedir. İnsanların kendi kalp atışlarını daha iyi algılamalarını sağlayacak eğitimlerin, anksiyeteyi azaltabileceği görülmüştür. Bu tür eğitimler, insanların kalp atışlarını dinleyerek zihinsel sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu, zihinsel sağlığı iyileştirmek için yeni ve daha kolay yollar açabilir.

Bilinç ve Kalp İlişkisi

Bilim insanları, içsel sinyallerin bilincin oluşumunda önemli bir rol oynadığını öne sürmektedir. Bir çalışmada, kalp atışı ile tetiklenen yanıtların, kişinin bilinçli olup olmadığını tahmin etmek için kullanılabileceği bulunmuştur. Bu, kalpten beyne giden sinyallerin, bilincin oluşumunda önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Kalp ve Beyin Arasındaki Karmaşık İlişkiler

Kalp ve beyin arasındaki ilişkiler, bilim insanları tarafından hâlâ tam olarak anlaşılmamış karmaşık bağlantılara sahiptir. Bu bağlantıları anlamak, beden ve beyin arasındaki etkileşimlerin nasıl çalıştığını anlamak için önemlidir. Bilim insanları, bu bağlantıları keşfetmek için çeşitli yöntemler kullanarak, kalpten beyne giden sinyallerin beyin üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya çalışmaktadır.

KAYNAK: