57 ülkede 300.000’den fazla kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma, ortalama olarak kadınların kendilerini başkalarının yerine koyma ve diğer kişinin ne düşündüğünü veya hissettiğini hayal etmede erkeklerden daha iyi olduğunu gösteriyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan çalışma, bugüne kadar zihin kuramı üzerine yapılan en büyük çalışmadır.

İnsan sosyal etkileşiminin ve iletişiminin temel bir parçası, kendimizi diğer insanların yerine koymayı, başka bir kişinin düşüncelerini ve duygularını hayal etmeyi içerir. Bu, “zihin kuramı” veya “bilişsel empati” olarak bilinir.

Onlarca yıldır araştırmacılar, bebeklikten yaşlılığa kadar zihin kuramının gelişimini incelediler. Zihin teorisini incelemek için en yaygın kullanılan testlerden biri, katılımcılardan fotoğraftaki kişinin ne olduğunu en iyi tanımlayan kelimeyi seçmelerini isteyen “Gözlerden Zihni Okumak” Testidir (veya kısaca Gözler Testi).

Gözler Testi ilk olarak 1997’de Profesör Sir Simon Baron-Cohen ve Cambridge’deki araştırma ekibi tarafından geliştirildi ve 2001’de revize edildi ve köklü bir zihin kuramı değerlendirmesi haline geldi. ABD’de Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü tarafından “Ruh Hallerini Anlamak” konusundaki bireysel farklılıkları ölçmek için önerilen iki testten biri olarak listelenmiştir .

On yıllar boyunca birçok bağımsız araştırma çalışması, kadınların zihin kuramı testlerinde ortalama olarak erkeklerden daha yüksek puan aldığını bulmuştur. Bununla birlikte, bu çalışmaların çoğu , coğrafya, kültür ve/veya yaş açısından çok fazla çeşitlilik olmaksızın, nispeten küçük örneklemlerle sınırlıydı.

Bu eksiklikleri gidermek için Cambridge, Harvard, Washington ve Haifa Üniversiteleri birlikte çok disiplinli araştırmacılardan oluşan bir ekip, 57 ülkededen 305 bin 726 katılımcının verilerini analiz etmek için farklı çevrimiçi platformlardan büyük örnekleri birleştirdi.

Sonuçlar, 57 ülkede, kadınların Gözler Testinde ortalama olarak erkeklerden (36 ülkede) önemli ölçüde daha yüksek veya erkeklere benzer (21 ülkede) puanlar aldığını gösterdi. 

Daha da önemlisi, Gözler Testinde erkeklerin ortalama olarak kadınlardan önemli ölçüde daha yüksek puan aldığı hiçbir ülke yoktu. 

Ortalama cinsiyet farkı, 16 ila 70 yaş arasındaki yaşam süresi boyunca görüldü. Ekip ayrıca bu ortalama cinsiyet farkını üç bağımsız veri setinde ve sekiz dili kapsayan Eyes Test’in İngilizce olmayan sürümlerinde doğruladı.