Halk arasında iktidarsızlık tıp dilinde ise´erektil disfonksiyon´ olarak tanımlanan rahatsızlık, penisin sertleşmesi demek olan ereksiyonun, cinsel birleşmeyi sağlayacak derecede olamaması yani fonksiyon bozukluğudur.
Son araştırmalar erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde çığır açıcı bir bulguyu ortaya koymuştur: düzenli aerobik egzersiz erektil fonksiyonu iyileştirmede Viagra gibi ilaçlar kadar etkili olabilir.

The Journal of Sexual Medicine dergisinde yayınlanan kapsamlı bir analizden ortaya çıkan bu bulgu, yürüyüş, bisiklete binme veya benzeri aktivitelerden oluşan bir rutinin erektil sağlığı önemli ölçüde geliştirebileceğini göstermektedir.

Temel Bulgular: Egzersiz ve ED
Çalışma, araştırma metodolojisinde altın standart olan 11 randomize, kontrollü çalışmaya odaklanarak mevcut literatürün titiz bir incelemesini kapsadı. 1.100’den fazla katılımcıyı içeren bulgular netti: düzenli olarak aerobik egzersiz yapan erkekler erektil fonksiyonda önemli gelişmeler bildirdi. Özellikle, en şiddetli ED formlarına sahip olanlar en büyük faydaları görmüştür.

Aerobik Egzersiz: Doğal Bir Çözüm
Yürüme ve bisiklete binme gibi aerobik aktivitelerin, kilolarına, genel sağlık durumlarına veya ilaç kullanımlarına bakılmaksızın tüm katılımcılar arasında erektil işlevi iyileştirdiği bulunmuştur. İyileşmeler özellikle, egzersizi rutinlerine dahil ettikten sonra, erektil işlevi ölçen standart bir ölçekte 5 puanlık kayda değer bir iyileşme bildiren şiddetli ED’li erkeklerde belirgindi.

Karşılaştırmalı Üstünlük: İlaç Tedavisi Yerine Egzersiz
Aerobik egzersiz yapan erkeklerde gözlenen iyileşmeler, Viagra veya Cialis gibi fosfodiesteraz-5 inhibitörleri ile görülenlerle karşılaştırılabilir ve bazı durumlarda daha üstündür.
Bu ilaçlar tipik olarak 4 ila 8 puanlık bir iyileşme gösterirken, testosteron replasman tedavisi genellikle 2 puanlık bir iyileşme ile sonuçlanır. Çalışmanın yazarı Larry E. Miller, Ph.D., özellikle şiddetli ED’li erkeklerde etkileyici kazanımlara dikkat çekerek bu bulguların önemini vurguladı.

ED’yi Anlamak: Kalp Sağlığının Bir Yansıması
Erektil disfonksiyon genellikle temel nedenlerini inflamasyon, arteriyel daralma ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler hastalıklarla paylaşır. Erkek cinsel sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir ürolog olan Amy Pearlman, ED’nin genel kardiyovasküler sağlığın potansiyel bir göstergesi olduğunu vurgulamaktadır. Çalışmanın, egzersiz yoluyla kalp sağlığını iyileştirmenin erektil işlevi olumlu yönde etkileyebileceği çıkarımını desteklemektedir.

Düzenli aerobik egzersiz, çeşitli mekanizmalar yoluyla erektil işlevi koruyabilir veya iyileştirebilir. Fiziksel aktivite, erektil fonksiyonla yakından ilişkili olan kardiyovasküler sağlığı olumlu yönde etkiler. Ek olarak, düzenli aerobik egzersiz, aşırı kilolu veya obez bireylerde vücut ağırlığını azaltmaya, kan basıncını düşürmeye ve diyabetli kişilerde glisemik kontrolü iyileştirmeye yardımcı olur – ED için aerobik aktivite ile azaltılabilecek tüm risk faktörleri. Aerobik egzersiz ayrıca, vasküler fonksiyonu düzenleyen ve normal erektil fonksiyonu koruyan nitrik oksit üretimini ve endotelyal progenitör hücre büyümesini artırarak endotel fonksiyonunu iyileştirir. Testosteron konsantrasyonu, hipotalamik-hipofiz-gonadal ekseni aktive ederek ve seks hormonu bağlayıcı globulini azaltarak aerobik eğitim ile artırılır. Son olarak, düzenli aerobik egzersiz, ED gelişimi ile ilişkili ek faktörler olan oksidatif stresi ve inflamasyonu azaltır.

İlaç Tedavisinin Ötesinde: Egzersizin Erişilebilirliği
ED için ilaçlar yaygın olarak bulunsa da, baş ağrısı, mide ekşimesi ve kas ağrısı gibi potansiyel yan etkiler de dahil olmak üzere dezavantajları yok değildir. Bir ürolog olan MD Rahul Mehan, egzersizin evrensel erişilebilirliğine ve düşük riskine dikkat çekerek, ilaç kullanamayan veya kullanmak istemeyenler için cazip bir seçenek haline getirmektedir.

Karar: Birinci Basamak Tedavi Olarak Egzersiz
Artık sağlam verilerle desteklenen doktorlar, ED için birincil tedavi olarak egzersizi güvenle önerebilirler. Bu yaklaşım sadece etkili ve düşük riskli değil, aynı zamanda erişilebilir ve uygun fiyatlı olduğundan birçok kişi için ideal bir seçenektir.

Sonuç: ED Yönetimi için Daha Sağlıklı Bir Yaşam Tarzını Benimsemek
Çalışma, egzersizin erektil disfonksiyonu yönetmedeki gücünün altını çiziyor ve geleneksel ilaç tedavisine cazip bir alternatif sunuyor. Erektil ve kardiyovasküler sağlık arasındaki bağlantıyı vurgulayarak, erkek cinsel sağlığına daha bütünsel bir yaklaşımı savunuyor. Bu yeni keşfedilen anlayışla, ED ile karşı karşıya kalan bireyler, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzının daha geniş faydalarının altını çizerek, iyileşme için umut verici ve doğal bir yola sahiptir.

Düzenli aerobik egzersiz, erkeklerin, özellikle de başlangıçtaki IIEF skorları düşük olanların erektil fonksiyonunu iyileştirebilir ve ED riski taşıyan veya halihazırda ED yaşamakta olan erkekler için düşük riskli ve etkili bir farmakolojik olmayan tedavi olarak düşünülebilir.

KAYNAK:

https://academic.oup.com/jsm/advance-article/doi/10.1093/jsxmed/qdad130/7301709