Yeni bir çalışma D vitamini eksikliği olan kişilerde ultraviyole (UV) ışığına maruz kalmanın bağırsak mikrobiyomunda değişikliklere yol açtığını gösterdi.

Multipl skleroz  ve enflamatuvar barsak hastalıkları gibi enflamatuvar hastalıklarda dünya genelinde son zamanlarda görülen artış, günümüzdeki Batılı bir yaşam tarzının sonuçları olarak görülebilir.  Bunlar arasında güneş ışığına / UVB ışığına maruz kalmanın azalması ve daha sonra D vitamini üretiminde bozulma, ayrıca bağırsak mikrobiyomunun yapısındaki disbiyotik değişiklikler sayılabilir.

UVB ışığı ile bağırsak mikrobiyomu arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığı açık değildir.

Yeni bir çalışmada, serum D vitamini düzeylerini artırmak için cilt yoluyla UVB ışığı verilerek bunun insan bağırsak mikrobiyomunu değiştirip değiştirmeyeceğini araştırıldı.

Araştırma başlamadan önce denekler kış boyunca D vitamini takviyesi alanlar ve almayanlar olarak ikiye ayrıldı.  Her iki gruba da bir hafta boyunca 3 kez UVB ışığı verildi.

Kış boyunca D vitamini takviyesi alanlarda bir değişiklik gözlenmezken, D vitamini takviyesi almayanların mikrobiyomlarında önemli değişiklikler gözlendi.

Bu çalışma:

D vitamini eksikliği olan kişilerin güneş alması durumunda mikrobiyomlarında yararlı bakterilerin arttığını, böylece bağışıklık sistemlerinin de daha iyi hale geldiğini gösteriyor.